Ferielæsning: 5 bud på bøger til projekt-, implementeringsledere og ledere

En mand, der giver en gave til en anden mand.

Interesserer du dig for projektledelse, implementering, organisationsudvikling – og ikke mindst for personlig udvikling, så vil vi anbefale dig at tage en eller flere af bøgerne fra listen herunder med på din – helt sikkert velfortjente – sommerferie.

Det er vores bedste anbefalinger til din ferielæsning. En blanding af ny litteratur, som vi synes, er super inspirerende og et par gode gamle favoritter, som bestemt er værd at læse, hvis du ikke allerede kender dem:

  • Selvledende organisering (2019)
  • Elefanten i rummet (2019)
  • Tal troværdigt (2018)
  • Scarcity (2014)
  • Andre rejser (2004)

 

Selvledende organisering: Pia Bramming og Vibeke Andersen, 2019

Nannas varmeste anbefaling til dig, der interesserer sig for organisationsudvikling.

Jeg anbefaler Pia Bramming og Vibeke Andersens bog “Selvledende organisering” som udkom i maj. Jeg var så heldig at få lov at snuse til den før den blev udgivet. Den er utrolig velskrevet, og selvom den bevæger sig rundt i hjørnerne er selvledelsesbegrebet både teoretisk og historisk, udfoldes begrebet også med praksiseksempler fra deres forskning.

Som læser må man glemme det meste af det, man troede, man vidste om selvledelse. For bogen forholder sig kritisk til den individuelt orienterede, normative konsulentlitteratur om selvledelse, som ellers er udbredt. I bogen bliver begrebet ”selvledelse” i stedet brugt som et organisatorisk begreb. Og fokus er på, at undersøge hvilke organisatoriske dynamikker, der bliver udfor­dret, og hvordan de kommer til udtryk, når alle skal lede (mere) selv.

Det er ikke blot fordi jeg er stor fan af disse to yderst kompetente kvinder, at jeg giver denne bog mine varmeste anbefalingerne – jeg er sikker på at det bliver en bog, som jeg vil vende tilbage til igen og igen.

Elefanten i Rummet – om modet til at handle på det vi mærker: Lotte Svalgaard, 2019

Andreas bedste bud til dig, der er implementerings- og forandringsleder.

Det der kan opleves som ”modstand mod forandring” handler ofte om følelsesmæssige reaktioner, som ikke er irrationelle, men tværtimod vigtige at få fat i – og sige højt…

Vi kender det alle sammen. Vi sidder i en gruppe eller til et møde og diskuterer et emne eller en problematik. Men neden under diskussionen kører en undertekst, som ingen af de tilstedeværende sætter ord på eller udtaler højt.

I et let forståligt sprog og med mange gode eksempler og øvelser beskriver bogen, hvordan man kan arbejde med at blive i de følelser, der opstår og undersøge dem. Fx ved at tage tvivlen eller uroen alvorligt hos dem, der skal forandre sig – og tale med dem om det. På den måde italesætter du elefanten i rummet og skaber tydelighed og transparens i forandringsprocessen.

Tal troværdigt: Annette Bjerre Ryhede, 2018

Andreas anbefaling til projektlederen, der vil blive bedre til at kommunikere.

”Kender du ikke en bog om kommunikation og formidling til interessenter i projekter, som er letlæselig, let genkendelig og som samtidig er teoretisk funderet?” Det bliver jeg ofte spurgt om. Og jo! Nu gør jeg! For Annette Bjerre Ryhedes bog om det at kunne kommunikere på en autentisk og overbevisende måde, er faktisk både letlæselig og samtidig fokuseret på konkrete værktøjer og modeller, til at arbejde med sin kommunikation. Og så bygger den på en lang række cases og interviews med projektledere i både offentlige og private organisationer.

Og Annette har noget at have sine pointer i. For bogen er skrevet i præcis så godt og flydende et sprog og med en fin struktur med masser af overskrifter, som er vigtigt, når nu man skriver om kommunikation. Bogen kommer omkring emner som passion i formidling, at få publikum med, at få struktur på sine pointer, hvordan man præsenterer, så det kan mærkes, hvordan man arbejder med sit kropssprog og sin sindstilstand – og hvad man kan gøre for at undgå præstationsangst. Sidste kapitel sætter fokus på udvikling af egen formidlingspraksis gennem øvelse og feedback.

Scarcity: The True Cost of Not Having Enough, Sendhil Mullainathan og Eldar Shafir (2014)

Nynnes favoritbog til dig, der vil forstå din hjernes biologi og blive inspireret til et bedre privat og arbejdsliv.

Scarcity er ifølge forfatterne et nyt og spirende felt inden for videnskaben. Bogen er på engelsk og den nærmeste oversættelse af ordet til dansk er ‘knaphed’. Scarcitymindsettet er fx den mekanisme, der gør, at du når din deadline mod alle odds ved hjælp af tunnelsyn.

Scarcity er defineret ved følelsen af ikke at have nok – det kan være tid, penge, mad, kærlighed, venner – you name it. Hjernen reagerer på den samme måde. Det tærer enormt på vores kognitive kapacitet og dermed også på, hvor velfungerende vi er, både privat og på arbejdspladsen.

Bogen lærer os at forstå og blive opmærksomme på mekanismerne bag scarcitymindsettet, så vi kan designe vores arbejde og privatliv på en måde, der ikke modarbejder vores biologi – og derved også minimere risikoen for stress.

Indholdet læner sig op ad adfærdsøkonomien. Hvis flere havde den bevidsthed og erkendelse, som bogen åbner op for så ville vi forhåbentlig (jeg er idealist her) have flere organisationer designet på en måde, der matcher menneskets biologi – frem for at modarbejde den, som vi ofte gør i dag.

Andre Rejser: Finn Skårderud, 2004

Andreas anbefaling til pool-læsning af den grundgode, filosofiske slags.

Når du nu alligevel er ude at rejse, hvorfor så ikke læse en bog, hvis omdrejningspunkt netop er at rejse? Finn Skårderud er norsk forfatter og psykiater, så der er garanti for at det indre følelsesliv kommer i spil. Og bemærk venligst, at han skrev bogen før alle – både organisationer og personer – med respekt for sig selv tog ud på en rejse…

Bogen handler om at rejse – i helt bred forstand – både mentalt og fysisk. Hvordan vi, når vi rejser også rejser i sindsstemning, erindring, tilstand og følelser. Og måske rejser vi også for bedre at kunne se os selv? Det er nemmere at se hverdagen, når den er på afstand.

Bogen er yderst velegnet til poolen eller stranden, for den består af en lang perlerække af små essays på 5-10 sider. Emnerne strækker sig over eksistens til kærlighed, melankoli, rastløshed, rusen som rejse, det moderne selvs rejse og udvikling – og om samtalen som en forandringsrejse. Jeg læste selv bogen for ca. 10 år siden – og har netop taget den ned af hylden igen og puttet den i håndbagagen, for den er klart et genbesøg værd.

Rigtig god sommer!