Få 10-øren til at falde hos dine mødedeltagere med 4 tricks

En tegning af en to personer som går over en bro de selv bygger undervejs. under broen er en anden person som holder hele broen.

Mødelokaler og undervisningslokaler indbyder, per definition, til stillesiddende aktiviteter. Der er uskrevne regler for, hvad der er normal opførsel i sådan et rum. Og det kan være grænseoverskridende – både for den der leder mødet og for deltagerne – at bryde den ramme. Men det er nødvendigt, hvis du vil sikre, at dine deltagere får noget med sig, når de går – at de ikke tænker “endnu et møde, hvor jeg spildte min tid”. For det er ikke det samme, der får 10-øren til at falde hos alle. Læs videre og få fire tricks til, hvordan du øger chancerne for, at deltagere tager noget med sig og har fået noget ud af seancen.

Få deltagerne til at flytte perspektiv fysisk og mentalt

Det er din opgave som underviser, facilitator eller mødeleder at skabe et miljø for læring og udvikling, der passer til netop den målgruppe, som du står overfor.

Oplevelse fra undervisning:

For en måneds tid siden underviste jeg, sammen med en kollega, en gruppe kursister i grundlæggende projektledelse. I en pause kom en af deltagerne hen til os og sagde ”…der faldt 10-øren, nu forstår jeg pludselig, hvad I mener”.  Jeg blev nysgerrig efter at høre, hvad det var der skulle til, for at vores undervisning gav mening for hende. I det her tilfælde var det en aktiv øvelse, som relaterede til hendes hverdag, og hvor de andre deltageres perspektiver også blev tydelige for hende.

Øvelsen foregik således:

Step 1 Vi skiftede fra klassisk undervisning til at deltagerne i mindre grupper skulle op at stå ved plancher og diskutere/arbejde med emner, der relaterede sig til undervisningen.

Step 2 Hver gruppe fik kort tid til at skrive sine input til emnet på planchen.

Step 3 Herefter rykkede grupperne videre til næste planche, hvor de kunne se den forrige gruppes input og skrive deres eget bidrag.

Ved at udnytte rummet og veksle lidt i form fra den klassiske undervisning fik vi deltagernes eget perspektiv bragt i spil – og fik dem til at skifte perspektiv fysisk (når de flyttede sig til en ny planche) og mentalt (når de skulle forholde sig til andres perspektiv).

Oplevelse fra et møde:

Jeg deltog forleden i et møde, hvor en af mødedeltagerne i pausen ved kaffemaskine ytrede følgende: ”Hold da op for et møde!”. Jeg var lidt usikker på, om hun mente det på den gode eller den dårlige måde, så jeg spurgte forsigtigt ind til det. ”Vi bidrager og deltager jo alle sammen – og samtidig rykker vi på agendaen. Det er jeg altså ikke vant til.” Jeg er ikke i tvivl om, at proaktiv styring fra den seje mødeleder var årsagen til mødedeltagerens oplevelse. Mødelederen gav plads og rum til deltagerne, men sørgede også hurtigt for at få folk tilbage på sporet, hvis de havde taget en afstikker. Og hun fordelte taletiden relativt ligeligt, så dem med rigtig mange ord (som ofte også er hurtige på aftrækkeren) ikke var de eneste, der kom til orde. På den måde formåede hun både at involvere og skabe mening for den enkelte, mens hun samtidig havde fokus på at mødet skulle skabe værdi og levere et resultatet.

Mødeledelse

Lær af gængse undervisningsmetoder

Der er forskellige metoder, man kan bruge, når man skal viderebringe et budskab – eller engagere og involvere mødedeltagere. Uanset hvilken metode man hælder til, så er min erfaring er, at de fire trin herunder skaber gode resultater i de fleste sammenhænge.

Fire tricks til dig, der skal lede et møde, en workshop eller en undervisning:

  1. Skab mening hos den du står overfor. Brug tid på at fortælle, hvorfor de er mødt op og hvad formålet med seancen er og hvad de kan bruge den til. De skal have et klart svar på ”What’s in it for me”.
  2. Aktiver deltagerne. Vi lærer gennem social deltagelse og levede erfaringer. Skab derfor situationer, hvor deltagerne kan byde ind med deres perspektiv og deres erfaringer eller afprøve det, de netop er blevet undervist i, som i eksemplet ovenfor.
  3. Hav fokus på resultatet. Uanset om det er et møde, en workshop eller en undervisningssession, du er ansvarlig for, vil folk sætte pris på, at du italesætter, hvad I sigter imod (beslutninger, idéer, videndeling, læring eller eks. udvikling af specifikke kompetencer) – og aktivt styrer mod det mål samtidig med, at du tager hensyn til de input, du får fra deltagerne undervejs.
  4. Stil spørgsmål til deltagerne. Spørgsmål kan hjælpe dig til at forstå, hvad det er, der rører sig hos deltagerne. Det giver samtidig deltagerne mulighed for at få indflydelse. Du kan med fordel forberede de gode spørgsmål hjemmefra. De spørgsmål jeg typisk stiller er fx Hvem har erfaring med X – hvordan har du grebet det an? Hvor oplever I typisk udfordringer? Hvordan ser det her ud, hvis vi skal omsætte det til vores hverdag?

Det er svært at afholde workshops, møder og undervisning, hvor man rammer alle og sikrer at alle deltagere forstår eller er enige i pointerne. Men det bør ikke forhindre os i at forsøge. Og selvom det er grænseoverskridende, så synes jeg, at der er værd at afprøve nye metoder. Tænk hvis flere af deltagerne går fra undervisningen, workshoppen eller mødet med god energi og en aha-oplevelse.

Hvis du har gode erfaringer med øvelser eller tricks, der kan hjælpe med at flytte dine deltageres perspektiv, så skriv dem endelig i kommentar herunder.