CKL-laboratorie: Æstetisk Handlekraft

Salon om æstetisk handlekraft med Center for Kunst og Lederskab

I samfundets stærke fokus på rationelle argumenter, regelstyring og strategisk konsekvens kommer de æstetiske elementer som regel sidst i lederskabets perspektiv – de er nice to have. Men æstetik, sansning og intuition anvendes naturligvis alligevel af beslutningstagerne på alle niveauer. Vi mener, at der er god grund til at lederen dyrker sin æstetiske handlekraft gennem et ændret fokus på den personlige passion og den dybest tilfredsstillende overbevisning som beslutningstager.

Laboratoriet Æstetisk Handlekraft udføres som workshop for ledere i salon-format hos Promentum i tidsrummet kl. 15.00-18.00 med bidrag fra musik og litteratur.

Laboratorieansvarlige: Peter Hanke og Ole Fogh Kirkeby. 

Se mere her: https://www.centerkunstlederskab.dk/aestetisk-handlekraft/

Pris 1200,-

Ekskl. moms

Information

Dato

12. april 2024 15:00

København