Viden

fra os til dig

Bæredygtigt design

Data, design og dollar$ i den bæredygtige produktudvikling

Af Charlotte Ernst

Ansvarligt forbrug og produktion skal sikre, at jordens økosystem er stabilt og i balance mange år ud i fremtiden. Derfor er miljø- og klimainitiativer igennem de seneste år i højere grad blevet et konkurrenceparameter for mange virksomheder. Der er stigende interesse for at kende et produkts eller en produktions miljøforhold og miljøstandarder både for interessenter,…

Læs mere

Facilitering

Facilitering og det sociale rum – hvordan skaber vi de bedste rammer for læring?

Hvis du skal være dygtig til at facilitere processer, så indebærer det, at du er en dygtig vært. Og for at være en dygtig vært kan det være nødvendigt med nogle nyttige værktøjer. I mit værtsskab benytter jeg mig af mange forskellige slags værktøjer. Min krea-kasse er f.eks. fyldt med navneskilte, bordplaner, balloner, malertape og…

Læs mere

De lavthængende frugter
Psykologisk tryghed
Dumme spørgsmål, ideerne vokser
Introduktion til teamledelse
Stil de dumme spørgsmål

Disruptional thinking som procesværktøj

Noget af det allervigtigste ved effektiv omstilling, optimering og udvikling af virksomhedernes processer er at skabe commitment hos de medarbejdere og teams, hvor ændringerne og forandringerne skal ske. Derudover skal man sørge for, at der sker den hverdagsimplementering og forankring, der skal til for at få succes med processen. En anden vigtig nøgle er selvfølgelig,…

Læs mere

SDG 17

FN ́s Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – hvorfor og hvordan det?

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, også kaldet SDG (Sustainable Development Goals). Det er en ambitiøs og transformativ dagsorden, der frem til 2030 udstikker retningen for en mere bæredygtig udvikling for livet på jorden, herunder det bæredygtige menneske, den bæredygtige organisation, vores samfund og vores planet. Selvom verdensmålene…

Læs mere

Bæredygtighed er en god forretning

Bæredygtighed er en GIGA god forretning

Bæredygtighed er fremtidens normal. Og fremtidens mest succesfulde virksomheder, bliver dem, der er hurtigst til at gentænke deres forretningsmodel og skabe en bæredygtig forretning. Virksomhederne skal lære at drive Sustainable hardcore business, og forventningerne til udbyttet er allerede tårnhøjt (se faktabokse nederst i indlægget). En hurtig bæredygtig transformation vil give virksomheden følgende forretningsmæssige fordele: Fremtidens…

Læs mere

Projektledelse

Rimer lærergerning på projektledelse?

“Ja!” Det er det korte svar, og det kommer fra Cecilie Louise Bo Nielsen. Hun er folkeskolelærer på 17. år, og underviser grundskoleelever i dansk, musik, kristendom/livsoplysning og filosofi. Det længere svar lyder sådan her: “Vi laver jo faktisk projektledelse hver dag. Det er projekter af større eller mindre skala, og selvfølgelig er de ikke…

Læs mere