Viden

fra os til dig

Væk virksomhedernes værdier til live

Kasper Warming / [email protected]

Har din virksomhed fem stærke værdier? Var du med til den proces, der ledte frem til dem? Det var formentlig en god og spændende proces, men der er et eller andet galt, ikke?

Jeg har faciliteret flere værdiprocesser og har altid syntes, at der var noget underligt uforløst ved dem. Nu har jeg endelig et bud på hvorfor.

Operationen var en succes, men patienten døde!

De fleste værdiprocesser, der foretages rundt omkring i virksomhederne, arbejder alle konvergent, dvs. ind mod en præcisering af, hvilke fem værdier der er særligt kendetegnende for virksomheden. Når denne proces er færdig, siger man glad og stolt, at dette er vores værdier.

På trods af at denne øvelse i én eller anden form er foretaget i alle virksomheder med respekt for sig selv, så giver den ingen mening. Det giver ingen mening for nogen som helst virksomhed at finde frem til og prioritere fem værdier, for sådan fungerer det med værdier ikke i virkeligheden.

Værdier er noget, der er i spil hele tiden, noget der lever, når vi taler om dem, når vi bruger dem, diskuterer dem, skaber mening med dem, overraskes af dem, og af hvordan andre mennesker bruger dem etc. Så når vi, formentlig på baggrund af en ellers god værdiproces, hugger virksomhedens fem værdier ind i granit, så begraver vi dem samtidig neden under stenen.

Hvorfor? Jo, for så kan de jo ikke diskuteres mere, og idet de ikke kan diskuteres, virker de ikke længere i praksis. Skriften på gravstenen bliver derfor blot et vidnesbyrd på den levende diskussion, vi havde engang.

Værdierne sker

Værdierne er det, der viser sig, når vi tager beslutninger. Vores værdier kommer ikke gennem en faciliteret workshop, hvor alle ledere, og i enkelte tilfælde medarbejdere, har fundet frem til dem. Hele idéen om, at vi kan finde vores værdier på et seminar afskåret fra vores hverdag, vidner om en misforståelse af, hvordan de manifesterer sig.

Værdierne manifesterer sig i hver og én beslutning, som den enkelte medarbejder i organisationen foretager. De kommer til syne i både årsagen til beslutningen og resultatet af den. Det lyder måske lidt kryptisk, men vores værdier er ofte årsagen til selve det, at vi føler behov for at foretage et valg eller træffe en beslutning om noget, og derfor er vores værdier allerede indlejret i de valg, vi tager, og hvorfor og hvordan vi tager dem.

Derfor siger selve dét, at en virksomhed gerne vil arbejde med sine værdier, ofte langt mere om virksomheden end de fem kerneværdier, den ender ud med at antage som sine. Ønsket om at være en ’værdifuld’ virksomhed er nemlig en værdi i sig selv, og de fem kerneværdier, synes ofte at være et akavet og fremmed resultat af et genuint ønske om at være værdifuld.

Værdierne må IKKE være konkrete

Værdier er ikke noget, man kan leve op til! Man kan jo ikke være et ordentligt menneske! Man kan tilstræbe at være det, forsøge at leve op til, men det menneske, som er 100 % ordentligt, findes ikke. Derfor må værdier ikke være konkrete, for det skaber et helt og aldeles usundt og uproduktivt pres på medarbejderne om at leve op til nogle standarder, der ikke kan nås.

I stedet for værdier som noget konkret bør vi tale om idealer. Abstrakte ledestjerner, som vi kan stræbe efter, velvidende at ingen kan nå dem. Selve erkendelsen af at idealet ikke kan nås, er faktisk vores mulighed for at kunne rumme de mange dilemmafyldte og komplekse situationer, vores hverdag er så fyldt med. Og kan vi rumme situationens kompleksitet, kan vi handle værdifuldt i den.

Så ved at gøre konkrete værdier til abstrakte idealer sætter vi medarbejderne fri til at give deres eget bedste bud på, hvad eksempelvis ordentlighed er. Dette giver medarbejderen mulighed for at kunne være i det uden at gå på kompromis med egne værdier – og dermed muligheden for at handle værdifuldt i det hele taget.

Hvad vil det sige at handle værdifuldt?

At handle med værdi er at være bevidst om, hvad der ligger til grund for handlingen. Det handler om at opøve en dømmekraft, dvs. evnen til at balancere de mange, ofte modsatrettede, faktorer, der udgør en handlings grundlag, og bedømme, hvad der er det ’rigtige’ at gøre i den givne situation.

Og hermed mener jeg, jf. ovenstående, ikke ’rigtig’ i absolut forstand, men hvad man på baggrund af sin dømmekraft vurderer, er det rigtige i den givne situation. Igennem mit arbejde som konsulent og filosof har jeg opdaget et grundlæggende princip, som er afgørende for, om det er muligt at handle værdifuldt. Det er et mellem-menneskeligt princip, som derfor gælder i alle livets forhold, og det er;

Uanset hvilken situation eller relation man er i, uanset hvad der skal siges eller gøres, skal man altid tilstræbe at bevare den Andens værdighed

Dette princip er fundamentet for at handle værdifuldt, for vores værdighed er fundamentet for vores dømmekraft.

At vi er noget værd, betyder, at vores mening tæller. Derfor må vi stræbe efter at bevare hinandens værdighed, således at hver enkelt er fri til at lade sig råde af sin egen dømmekraft – og deraf muligheden for at handle værdifuldt.

At bevare den Andens værdighed er i sig selv værdifuldt, og ved at tilstræbe dette i enhver handling, der involverer andre mennesker, poder man handlingen med værdi fra starten. Omvendt, stræber man ikke efter at bevare andres værdighed, ender man med at miste sin egen. Og på samme måde, hvis man nedværdiger andre, nedværdiger man i samme bevægelse sig selv.

Det ligger altså i ordet, at nedværdige er at skabe mindre værdi. At bevare eller ligefrem opbygge værdighed skaber mere værdi. Og eftersom præmissen for denne artikel er, at virksomheder gerne vil være værdifulde, så vil det være passende at starte med ovenstående princip.

Hvordan gør man så det i praksis?

Ja, havde det været et kursus, så havde jeg sagt, at det bliver din lektie at finde ud af til næste gang. I stedet vil jeg slutte af med at stille et spørgsmål, som i denne sammenhæng kan være værd at reflektere over:

Hvad vil det sige at have værdighed?

Prøv at lade være med at svare på spørgsmålet direkte og konkret, for jeg kan afsløre, at der er mange svar, og det er ikke dér, værdien af denne øvelse ligger. Prøv i stedet at reflektere over, hvad det i det hele taget vil sige, at noget eller nogen har værdighed.

Og gør det gerne med dine kolleger, og lad jer inspirere af hinandens refleksioner. Og læg derpå mærke til, hvordan værdierne igennem denne samtale vækkes til live.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Væk virksomhedernes værdier til live