Undgå gode idéer går tabt til møder og workshops

af Promentum A/S | maj 10, 2017 | Artikel

Prøv at tænke tilbage på det seneste møde eller workshop, du deltog i. Hvor meget husker du derfra?
Mit gæt er, at det meste er gået i glemmebogen. Selv mange af guldkornene. Og selvom du prøver, har du svært ved at genkalde selv de vigtige pointer, med mindre du ligger inde med gode noter, du kan finde frem fra gemmerne.

Heldigvis er hjælpen nær. Den hedder graphic recording. Du har måske hørt om fænomenet, måske ikke. Det går kort og godt ud på, at en person observerer og lytter og simultant tegner et grafisk referat, som deltagerne hele tiden kan vende tilbage til og tale ud fra. Et fælles fundament.

Jeg laver graphic recording, og i den her blog vil jeg fortælle, hvorfor det er et fremragende værktøj. Har du allerede stiftet bekendtskab med det, så ved du, at billeder taler til både hjerte og hjerne. Det visuelle greb kan ikke bare bruges til at sikre overblik og erindring. Det er også et værktøj, der aktivt kan bruges, når man skal nå frem til en fælles opfattelse, skal finde et billede på et fælles problem, et koncept, en vision eller noget andet abstrakt.

5 årsager til, at visuel facilitering er en god idé

  1. Graphic recording udnytter vores imponerende evne til at opfange visuel information. Mere end 65 procent af os mennesker lærer bedst, når vi får lov til at forholde os til noget visuelt.
  2. Tegningerne hjælper deltagere til en workshop med at bevare overblikket, så faren for at bevæge sig i ”forkerte” retninger minimeres.
  3. Tegningerne skaber et fælles fundament at tale ud fra og får folk til at føle sig mere forbundet med projektet.
  4. Det ser ”lækkert” ud og virker på den måde som trækplaster – du får lyst til at se nærmere på det og føler dig inspireret til at tage aktiv del i den kreative proces.
  5. Dermed bliver det nemmere at opretholde og bevare en positiv energi og motivation blandt deltagerne.
Der bliver skabt 1,5-2 m2 tegning pr. time. Så efter et møde fra 9:00 – 16:00 ender man med en originaltegning på 10 meter. Kunden beholder originalen. Efter mødet/workshoppen gennemfotograferer og billedbehandler jeg resultatet, så alle deltagerne får en digital version.

Undgå at gode idéer går tabt

Jeg har deltaget i et utal af møder og workshops, og min erfaring er, at deltagere ofte har svært ved at huske, hvad der blev sagt for bare fem minutter siden. Det skyldes, at vi som mødedeltagere konstant udfordrer vores koncentrationsevne med tanker som, ”hvad skal jeg selv sige af kloge ting”, ”hvornår er der mon pause”, og ”hvad skal jeg egentlig spise til aftensmad”.

  • Graphic recording er et alternativ til lange, skrevne referater, som man måske alligevel ikke helt får læst igennem, og måske heller ikke helt forstår efter et par uger eller måneder. Graphic recording er et bedre og lettere redskab til at genskabe, huske og referere til en proces.

På den måde risikerer vi, at vigtige budskaber og idéer går tabt. Og det er en skam, for vi ikke får det optimale ud af mødet eller workshoppen, og vi risikerer oven i købet, at foretagendet udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning.

Tegninger ser ud til at have en magisk tiltrækningseffekt, i hvert fald samler folk sig om dem. Også i pauserne.

Madonna mig her og Madonna mig der

Lad mig give et eksempel fra den virkelige verden. Tilbage i 2005 blev jeg for første gang hyret til at lave graphic recording. En egn i Danmark havde netop påbegyndt et storstilet innovationsprojekt for at skabe vækst i området. 50 bærende kræfter var inviteret til workshop for at finde frem til den bedste idé. Diskussionen gik frem og tilbage, og som det altid er, var nogle deltagere mere frembrusende end andre.

Vi udfordrer konstant vores koncentrationsevne med tanker som, ‘hvad skal jeg selv sige af kloge ting’, ‘hvornår er der mon pause’, og ‘hvad skal jeg egentlig spise til aftensmad’.

Dengang i 2005 drømte alle byer om at kopiere Horsens og lave storslåede rockkoncerter. De mest frembrusende i forsamlingen syntes at tænke det samme: ”Lad os da gøre ligesom Horsens! Giv os Madonna!”
Problemet var blot, at det ikke var nogen særlig god idé for denne egn. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de var endt med at forsøge sig med rockkoncerter eller andet i den dur, hvis ikke graphic recording havde skabt overblik og fælles forståelse.

Idéer på tegning er ligeværdige

I stedet valgte forsamlingen at gå med en idé, som var blevet frembragt af en af de mere tavse og forsigtige. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at idéer på tegninger er ligeværdige. Det spiller ingen rolle, om de er leveret med stor eller lille gennemslagskraft.

Havde det ikke været for graphic recording var den mere tavse deltagers idé med stor sandsynlighed blevet overdøvet og glemt. Ligesom mange andre gode tanker bliver det på møder og workshops. Blandt andet derfor er det en god idé at lade tegninger holde dig på rette spor.

  • Få Erik Petri til at lave et grafisk referat af dit næste møde eller workshop – kontakt os på tlf. 4040 0605.
  • Kom på 2-dages kursusforløb i visuel facilitering. Her får du indsigt og intensiv træning i at omsætte ord til tegning og visuelle fortællinger.