Teamledelse

Teamledelse

Et intensivt 6 måneders forløb som giver dig anledning til at fordybe dig i teamledelse, udvikle dit team og dig selv som teamleder. Det er et meget krævende forløb, som indebærer, at du afsætter tid og energi til at træne og reflektere over din praksis. Du indgår blandt andet i et forpligtende samarbejde med 1-2 andre deltagere om at følge, observere og give feedback på hinandens arbejde med ledelse af team.

Uddannelsen giver dig relevante teorier og greber, så du kan fordybe dig i de mange forskellige facetter af teamledelse og agere hensigtsmæssigt som teamleder med fokus på spørgsmål som f.eks: Hvordan skaber du en stærk dynamisk teamkultur med plads til faglig uenighed og positiv kritik? Måske du kan starte med dig selv? Er du god til at lede dig selv? På hvilken måde påvirker du dit team?

Hvem kan deltage

Uddannelsen er målrettet alle som leder teams eller projektgrupper. Det er eksempelvis ledere, teamledere, elitetrænere eller koordinatorer indenfor både offentlige og private organisationer.

Faglige temaer på uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med en række faglige temaer, der er centrale for din udvikling i rollen som teamleder.

Faglige temaer

 1. Hvad er et team?
 2. Team” eller ”gruppe” og konsekvenserne for din ledelse
 3. Teamets dynamik og udvikling
 4. Teamets og organisationens kultur
 5. Samarbejde og konflikter
 6. Konflikthåndtering: mediation og samtaler hvor man selv er følelsesmæssigt påvirket
 7. Coaching og teamcoaching med fokus på udvikling, mødestyring, facilitering og procesledelse
 8. LØFT og teamudvikling
 9. Dig som teamleder: bevidsthed om og udvikling af egen rolle i forhold til teamet
 10. Din lederstil
 11. Situationsbestemt og udviklingsbestemt teamledelse

Se oversigt over uddannelsesforløbet her (PDF)

Pris

Kr. 22.990 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt teori og viden inden for ledelse og udvikling af teams, teamdynamik,

konfliktledelse og et begrebsapparat i forhold til egne ledelsesmæssige præferencer og andres præferencer.

Viden, værktøjer og metoder
Du lærer at opbygge en teamkultur, hvor du styrker fagligheden og samarbejdet, og du øger forståelsen af din rolle, position og tilknytning til teamet.

Du får værktøjer og begreber til at analysere teamets dynamik, kontekst, aktuelle udviklingsniveau, nærmeste udviklingszone og hvordan du kan hjælpe teamet derhen. Du får også et begrebsapparat til at blive klogere på andres præferencer, og indsigt i hvordan disse præferencer blandt teamets deltagere har indflydelse på gruppens dynamik og mønstre, der opstår.

Grundig forståelse for din lederstil som teamleder og ledelsesmæssige præferencer
Du får styrket din bevidsthed om din egen lederstil, troen på dig selv som teamleder og forståelsen af, hvilken betydning din ledelsesstil har for teamets dynamik. Du får indsigt i egne præferencer for at indgå i relation med andre mennesker, herunder indgå i gruppe- og teamsammenhænge og skærpet din evne til procesledelse, teamcoaching, og konfliktledelse.

Metode og opbygning

Udviklingsforløbet er et aktionslæringsforløb, hvor du opstiller mål for, hvad du ønsker at udvikle og konkret træner dette i hverdagen både for dig selv og for dit team. Du reflekterer over denne praksis dels i praksis (mens det foregår) dels efter praksis med de igangsatte træningshandlinger.

Uddannelsen består af 3 workshops, test, hjemmeopgaver og coaching. I forløbet får du supervision, coaching og feedback på dine interventioner/handlinger fra din gennemgående sparringspartner, på workshopdagene og  individuel coachingsamtale med erhvervspsykolog. Du forbereder desuden en helt konkret intervention i forhold til dit team og arbejder med konkrete refleksionsopgaver, som giver dig indsigt i dig selv, dine relationer og den kontekst, som du fungerer i.

Rungsted

2019

Datoer kommer senere.

Rungstedgaard

Kommer senere.

Pris

Kr. 22.990 ekskl. moms