Strategisk talentudvikling

Strategisk talentudvikling

Talentudvikling går grundlæggende ud på at arbejde med at forløse et potentiale i fremtiden. Det er dog en særdeles udfordrende opgave at handle i dag og først kunne måle den reelle effekt efter flere år.

I Promentum bygger vi vores arbejde på videnskabelig indsigt fra udviklingsmiljøer i verdensklasse. Forskning viser, hvordan man kan arbejde strategisk, langsigtet og bæredygtigt med talentudvikling.

Et nøgleelement i vores tilgang handler om at skabe sammenhænge mellem den lokale afdeling og medarbejder, et centralt talentprogram, samt de nærmeste ledere.

Talentudvikling finder sted i hverdagen, og derfor må udviklings- indsatserne forankres her. I dag foregår talentudvikling dog oftest i veltilrettelagte centrale rekrutterings- og talentprogrammer, hvor medarbejdere tilbydes ekstra og bedre uddannelse, sparring og forhold til at forløse deres potentiale.

Forskning peger dog på tre kerneproblemer ved denne tilgang:

  1. Talentledere kan ikke spå om fremtiden. Dét vi ser som det vigtigste i dag, ser anderledes ud om 5 år. Det giver os særdeles store udfordringer, når vi forsøger at udpege og rekruttere talenter.
  2. Strategien om at tilbyde talenter ekstra goder og udvikling giver bagslag. I en verden hvor alle har travlt, og hvor stadig flere og flere søger work-life balance, risikerer vi at talentafvikle i stedet for talentudvikle. Talenterne bliver stressede og udbrændte og vil i sidste ende måske søge hen til en organisation, som tilbyder en balanceret hverdag.
  3. Bagsiden af at udvælge nogle få som talenter er, at man signalerer, at andre ikke er talenter. Resten af medarbejderne i organisationen, de der ikke blev udvalgt, dem med langt mindre potentiale, vil føle sig forbigået. Ved denne udvælgelsestilgang risikerer man at motivere de få (kortvarigt), mens man demotiverer de mange (langvarigt).

De fleste organisationer lykkes derfor sjældent med at få den ønskede og mulige effekt ud af deres talentprogram.

Hvem kan deltage

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker viden og værktøjer til at arbejde med jeres organisations talentmiljø og talentudvikling.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Hvad forstår vi ved talentudvikling?
Du vil få viden om, hvorfor talentudvikling er vigtig for vores organisations ydeevne. Det sker gennem analyser af jeres organisations interne talentmiljøer og nuværende ydeevne.

Modul 2: Udvikling af strategi for talentudvikling
Du lærer at behovsafdække talentudviklingen i jeres organisation, samt opstille succeskriterier for arbejdet med talentudvikling. Det gør du bl.a. med afsæt i de eksterne omgivelser – hvilke trusler og muligheder er der?

Modul 3: Implementering af talentstrategi
Fra strategipapir til organisationens hverdag – vi sætter fokus på, hvordan vi får strategien til at leve i organisationen. Du lærer at opsætte pejlemærker for succesfulde talentmiljøer samt at udvikle en specifik handleplan.

Modul 4: Forankring og Evaluering af talentstrategi
Du får indsigt i, hvordan man laver en plan for forankring af talentstrategier samt systematiske evalueringer og effektmålinger af strategien.

Pris

Kr. 44.500 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og forskning
Indsigt i de nyeste teorier og forskning inden for udvikling af talentmiljøer.

Konkret viden og brugbare værktøjer ift. jeres organisation
Du får en gennemarbejdet analyse af jeres organisations talentmiljø, en business case med tydelige succeskriterier samt en konkret strategi for jeres arbejde med talentudvikling.
Derudover får du en handleplan for det første år og en formuleret talentfilosofi.

Talentledernetværk
Du får adgang til netværk med andre talentledere. Her vil I løbende kunne sparre og dele erfaringer, og på den måde fortsætte udviklingen.

Moduler

Kr. 44.500 ekskl. moms

Modul 1

Hvad forstår vi ved talentudvikling?

2 dage

Modul 2

Udvikling af strategi for talentudvikling

2 dage

Modul 3

Implementering af talentstrategi

2 dage

Modul 4

Forankring og Evaluering af talentstrategi

2 dage

Metode og opbygning

Kurset strækker sig over 4 moduler á 2 dages varighed.

Som deltager på kurset skal du være opmærksom på, at der vil være forberedelse mellem modulerne. Denne forberedelse består i, at du læser pensum og udfører opgaver mellem workshops fx besvarer spørgsmål som afdækker din talentfilosofi.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerens egen praksis, og teorien kobles til egen hverdag. Vi lægger stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer. Undervisningen er dialog- og case-baseret, hvor gruppearbejde og sparring i høj grad indgår i programmet under hele uddannelsen.

København

2022

Forår 2022

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K