Uddannelse i Strategisk Sundhed på arbejdspladsen

Strategisk sundhed er, når virksomheder sætter som mål at have sunde medarbejdere – og påtager sig ansvaret for medarbejdernes sundhed ved at sætte arbejdstid af til fx træning.

Og netop det med at skabe tid til træning i arbejdstiden betyder, at virksomheder skal gribe sundhed an på en anden måde, end de er vant til. Det kræver, at organisationen bliver udviklet, fordi sundhed skal på dagsordenen, som en naturlig del af virksomhedens mission, vision og strategiske prioriteringer.

Denne projektorienteret uddannelse med fokus på Strategisk Sundhed på arbejdspladsen er derfor for dig, der til daglig arbejder med sundhed på arbejdspladsen både i den private og offentlige sektor.

Hvem kan deltage

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker viden og værktøjer til, at udvikle, styre og lede strategiske sundhedsprojekter, og eventuelt mangler støtte og rådgivning omkring aktuelle sundhedsprojekter, som du indgår i enten som projektleder eller projektdeltager.

Vi anbefaler at man minimum har en sundhedsfaglig bacheloruddannelse eller minimum 2 års erfaring indenfor trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Evidens, strategisk arbejde med sundhed på arbejdspladsen, kulturanalyse og sundhedsprofiler
Du vil opnå viden og værktøjer til at arbejde evidensbaseret og strategisk med sundhed på arbejdspladsen og opnå viden og værktøjer til at gennemføre en kulturanalyse samt at gennemskue brugen af sundhedsprofiler.
Læs mere

Modul 2: Projektstyring
Du vil opnå viden og værktøjer til at styre projekter. Og bliver i stand til at kunne udvikle, styre og lede strategiske sundhedsprojekter med succes.
Læs mere

Modul 3: Projektledelse
Du vil opnå viden og værktøjer til at lede projekter. Vi arbejder med iscenesættelse og facilitering af processer, herunder gruppers udvikling.
Læs mere

Modul 4: Mental og fysisk sundhed – et grænseland, og sundhedskommunikation
Du vil opnå viden og værktøjer til at arbejde med mental og fysisk sundhed og give dig et indblik i, hvordan du som sundhedskonsulent kan motivere, både på individniveau og i grupper.
Læs mere

Modul 5: Implementering og miljøsundhed (af handlingsplan, sundhedsprojekt eller strategi)
Implementering af sundhed på arbejdspladsen er et kulturelt forandringsprojekt, hvilket er en udfordring for alle, der skal arbejde med sundhed på arbejdspladsen eller rådgive kunder omkring sundhed på arbejdspladsen. Du får derfor viden og værktøjer til at arbejde med implementering i praksis.
Læs mere

Pris

Kr. 60.750 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt teori og viden inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som sundhedskonsulent, udviklingskonsulent eller projektleder og arbejde intensivt med dette i praksis, når du skal lede, styre og drive sundheds- og trivselsprojekter.

Styrket og trænet dine kompetencer i trivsel og sundhed på arbejdspladsen
Du træner intensivt at udvikle, organisere og effektmåle sundhed og trivsel på arbejdspladsen på et strategisk niveau. Du får viden til at arbejde integreret med trivsel, arbejdsmiljø og sundhed, og du får viden og værktøjer til at implementere forandringer i praksis, herunder at gennemføre en kultur- og barriereanalyse.

Endvidere træner du intensivt i at sikre samarbejde, og skabe en konstruktiv samarbejdskultur og på tværs af faggrupper, og leverandører.

Grundig forståelse for egne sundheds- og trivselsprojekter
Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i dine egne sundheds- og trivselsprojekter samt får løbende personlig feedback på dit arbejde.

Dokumentation for et kompetenceløft
Uddannelsen i Strategisk Sundhed på arbejdspladsen giver dig 10 ECTS point, og en certificering i samarbejde med Syddansk Universitet. Uddannelsen giver dig også en projektlederuddannelse svarende til IPMA D/C niveau hos Dansk projektlederforening, og giver mulighed for en efterfølgende IPMA certificering.

Moduler

Kr. 60.750 ekskl. moms

Modul 1

Evidens, strategisk arbejde, kulturanalyse og sundhedsprofiler

2 dage

Modul 2

Projektstyring

3 dage

Modul 3

Projektledelse

3 dage

Modul 4

Mental og fysisk sundhed

2 dage

Modul 5

Implementering

2 dage

Eksamen

2 effektdage

Metode og opbygning

Vi afholder primært kurset som to-dages-forløb, fordi det giver en unik mulighed for, at vi kan være aktive undervejs. Desuden giver det mulighed for at skabe gode relationer på holdet, så der opstår et netværk blandt deltagerne, hvor fremtidig viden og erfaringer kan deles. Som en del af forløbet sikre vi en systematisk viden opsamling og videndeling på tværs af deltagerne/arbejdspladserne.

Som deltager på kurset skal du være opmærksom på, at der vil være forberedelse mellem modulerne. Denne forberedelse består i, at du læser pensum samt arbejder med din handlingsplan/sundhedsprojekt i dialog med din leder.

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagerens egen praksis, og teorien kobles til egen hverdag. Vi lægger stor vægt på at videregive, udvikle og afprøve konkrete værktøjer. Undervisningen er dialog- og case-baseret, hvor gruppearbejde og sparring i høj grad indgår i programmet under hele uddannelsen.

Uddannelsen tæller 10 ETCS-point.

København

2021

September 2021

Sted

Første modul samt eksamen foregår hos:

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Efterfølgende moduler foregår på forskellige arbejdspladser i Danmark.

Pris

Kr. 60.750 ekskl. moms