Seminar 4: Regenerativitet

På dette seminar vil ”regenerativitet” blive reflekteret i forhold til at skærpe klarheden herom i forholdet til os selv. Gennem tre aspekter af den filosofiske praksis, nemlig sansernes døre, sproget og begivenheden udforsker Kirkeby og Gørtz hvor og hvordan grænsen befinder sig mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det – i forhold til det pågældende tema om det regenerative. Med andre ord vil ”den befriende grundindstilling” i filosofien herved nænsomt eller voldsomt tage ’regenerativitetens’ liv alvorligt med henblik på, ”at kunne bestemme vores egen indstilling til problemerne uden selvbedrag, og med viljen og evnen til en kritisk analyse af vækst og afkald”.

Undervisere: Ole Fogh Kirkeby & Kim Gørtz

Prisen er 2000 kr. ex moms pr. seminar (inklusiv frokost og lettere forplejning i løbet af dagen) – og ved køb af alle 4 seminarer er prisen: 6000 kr ex moms.

København

2024

Seminar 4: 8. februar kl. 13-16

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K