FN Verdensmål konsulentuddannelse

SDG-konsulentuddannelse

Tag denne uddannelse som SDG-konsulent og bliv uddannet til at realisere SDG’erne i din organisation. Kursets hovedfokus er at give dig viden og kompetencer til at omsætte, arbejde med og realisere FNs Verdensmål i praksis i din organisation.

Med udgangspunkt i en dybere forståelse af verdensmålene og de underliggende delmål får du viden og værktøjer til at mobilisere og motivere din organisations ressourcer i arbejdet med bæredygtighed på både et strategisk, organisatorisk og individuelt niveau.

  • SDG er forkortelsen for ‘Sustainable Development Goals, som også omtales som FNs Verdensmål.

Hvem kan deltage

SDG-konsulentuddannelsen er for dig, der arbejder med verdensmålene. Eller for dig, der skal til at realisere verdensmålene i din organisation. Du kan være konsulent, leder eller projektleder.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Verdensmål og din organisation: Formulering af dit bæredygtighedsprojekt
Du bliver fortrolig med FN’s verdensmål og de vigtigste begreber og principper inden for bæredygtighed. Du arbejder med inspirerende cases fra organisationer, der har sat standarden for bæredygtig udvikling i ind- og udland. Vi zoomer ind på hvordan din egen organisation arbejder med Verdensmål og bæredygtighed. Du udvikler dit bæredygtighedsprojekt, der understøtter din organisations bæredygtige og strategiske vision. 

Modul 2: Arbejd med jeres baseline: Tag afsæt i 360 graders bæredygtighedsforståelse
Når vi arbejder med at realisere verdensmål skal din organisation have et udgangspunkt – en baseline. På modulet præsenteres du for aktuelle måleværktøjer inden for bæredygtighed, og du arbejder helhedsorienteret med din organisations tilgang til bæredygtighed. Du arbejder med bæredygtighedsindikatorer og skærper på den baggrund formål og succeskriterier for dit bæredygtighedsprojekt.

Modul 3: Skab reel adfærdsændring: Involvér og engagér alle ressourcer
Realisering af verdensmål er et kontinuerligt forandringsprojekt. Det betyder at din organisation skal ændre adfærd. Det sker kun sker hvis vi evner at motivere, involvere og engagere alle relevante ressourcer. Du lærer hvordan du arbejder med forandringsagenter og hvordan du i fællesskab gentænker din organisations handlemønstre og tankegang. Du trænes i hvordan partnerskaber kan accellerere bæredygtig udvikling med afsæt i dit gennemgående bæredygtighedsprojekt. 

Modul 4:  Skalér verdensmålene: Arbejd dem ind i kerneforretningen
Verdensmål og bæredygtighed er en løftestang for udvikling af kerneforretningen. Du trænes i det holistiske DNA i verdensmålene, hvor miljø, samfund og økonomi går hånd i hånd. Du lærer hvordan du arbejder verdensmål og bæredygtighed ind i kerneforretningen. Du trænes i hvordan du høster frugten af dit gennemgående bæredygtighedsprojekt så du indgår som professionel sparringspartner med topledelse og bestyrelse. 

Modul 5: Løsning af case og eksamen 
På dette modul skal I i grupper løse en konkret case og fremlægge løsningen for case-ejer. Dette er en del af eksamen. Derefter vil der være en skriftlig prøve, hvor du skal lægge en konkret plan for dit videre arbejde. Efterfølgende står den på 1-1 feedback med en af underviserne.

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Dit udbytte

Som deltager på SDG-konsulentuddannelsen får du indblik i og inspiration til det konkrete arbejde med verdensmålene. Du opnår desuden kompetencerne til at rammesætte, motivere og mobilisere organisationens ressourcer i realiseringen af SDG’erne.

På uddannelsen møder du andre, der arbejder med og brænder for at indfri verdensmålene og uddannelsen vil dermed udvide dit professionelle netværk af aktive SDG-fagpersoner fra vidt forskellige organisationer.

Moduler

Kr. 48.600 ekskl. moms

Modul 1

Verdensmål og din organisation

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 2

Arbejd med jeres baseline

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 3

Skab reel adfærdsændring

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 4

Skalér verdensmålene

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 5

Løsning af case og eksamen

2 dage

1/2 transformationsdag

Opfølgningsdag

Metode & opbygning

SDG-konsulentuddannelsen består af fire undervisningsmoduler og afsluttes med et eksamensmodul og individuel feedback, i alt 10 undervisningsdage og fem halve arbejdsdage (transformationsdage).

Undervisningsformen er baseret på vores transformationsloop
Videnspåfyldningen sker før vi mødes til fælles moduler. Det sker i form af artikler, videoer e-learning etc.

På selve modulerne er der derfor fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af det lærte og arbejder med de ting, der er svære.

Herefter er der fokus på transformation af denne viden til praksis i dagligdagen, så viden bliver til kompetencer. Det sker på effektdage, hvor der arbejdes med konkrete handlinger fra deltagernes hverdag.

Til sidst i loopet videndeles der i mindre grupper og der reflekteres over egen praksis baseret på spørgsmål fra underviserne.

Mellem hvert modul arbejder deltagerne med at integrere ny læring og træne kompetencer i egen organisation, således at de lærte værktøjer indarbejdes og øves i hverdagen.

Seks måneder efter uddannelsen afholdes en opsamlings- og evalueringsdag, hvor der gøres status på de fælles resultater og uddannelsen evalueres.

 

København

2021-2022

Modul 1
30. nov. – 1. dec. 2021

Modul 2
13.-14. jan. 2022

Modul 3
7.-8. feb. 2022

Modul 4
10.-11. marts 2022

Modul 5 – incl. eksamen
5.-6. april 2022

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Jylland

2022

Forventet start – Marts 2022

Sted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms.