Implementeringens næste niveau

Masterclass i implementering

Hvordan kan det være, at på trods af, at vi gør (næsten) alt det rigtige omkring forandringsledelse og implementering, så kan vi stadig stå med følelsen af ikke at lykkes helt?

Svaret har vi fundet i organisationspsykologien. For den rummer en ny dimension, der kan hjælpe med at komme de sidste skridt til målet mod konkret at gøre, det der virker.

Tag en Masterclass og lær om psykologi i organisationer

Vi tager udgangspunkt i en psykodynamisk forståelse af organisationer, hvilket vil sige, at vi både interesserer os for de rationelle dele af forandringer i organisationer, men samtidig også kigger på de gruppedynamiske og følelsesmæssige sider.

Vi kommer på den måde ind under overfladen i din organisation og bliver klogere på, hvad der sker, når der skal implementeres nye tiltag – i og imellem dig, de andre og projektet.

Vi bygger oven på indsigterne fra implementering, forandringsledelse samt nyere hjerneforskning og kigger på både de ubevidste og mere følelsesmæssige processer i din organisation.

Hvem kan deltage

Som noget nyt afholder vi en intensiv to-dages masterclass for erfarne projekt- og implementeringsledere.

Program

Programmet ser i hovedtræk sådan ud:

Dag 1:
Velkomst og fælles billede af psykologien i organisationer – over og under overfladen.
Hvordan kan jeg forstå de psykologiske dynamikker i mit implementeringsprojekt bedre?
Roller i organisationer: hvem får og tager hvilke roller? Hvorfor?
Mine roller i implementeringsprojektet (rolleanalyse).
Hvad betyder det for mit implementeringsprojekt?

Dag 2:
Grupper og deres dynamik i organisationer.
Familiedynamik i organisationer – er jeg en forfremmet søskende?
Gruppedynamik i implementeringsprojekter og hvordan man kan håndtere dem.
Gruppedynamik i praksis: Procesgruppe live.
Min læring set i et psykodynamisk perspektiv.

Udbytte

Værktøjer
På denne Masterclass får du en helt ny værktøjskasse med metoder og et nyt perspektiv på at planlægge og gennemføre forandringer.

Nyeste teori og viden
Du vil også få nyeste international viden fra organisationspsykologien. Hvilket betyder, at du kan risikere at blive klogere på dig selv i forandringssituationer.

Cases og eksempler
Samtidig vil du høre konkrete cases og eksempler på teorierne i praksis og hvordan andre organisationer har arbejdet ”under overfladen”.

Metode og opbygning

Vi arbejder med konkrete metoder fra organisationspsykologien – også mens de sker. Vi bruger metoder som rolleanalyse og kigger på gruppedynamiske processer i implementeringsprojekter samt anskuer familiedynamikker i organisationer. Samtidig bliver det præcis så hands on, som det plejer. Og du arbejder med dig selv og dit implementeringsprojekt undervejs.

København

2020

Kontakt os for info om datoer.

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 8.800 ekskl. moms.