Projektlederuddannelse

Sæt retning og skab resultater som projektleder

Projekter kan være store, små og mere eller mindre komplekse. Men fælles for dem alle er, at de rummer en lang række udfordringer, hvor værktøjer, kompetencer og erfaring er afgørende for at lede projektet i mål.

På Promentums projektlederuddannelse får du et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Vores uddannelse i projektledelse udvikler dine kompetencer, så du kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets forankring fra start til slut. Du får værktøjerne og metoderne til at håndtere projekters kompleksitet og du vil udvikle dig i din rolle som projektleder, så du kender dine egne styrker og svagheder. Du får desuden værktøjer til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Opbygning

Projektlederuddannelsen har en varighed på 7 dage og er bygget op omkring 3 undervisningsmoduler á 2 dage.

Uddannelsen afsluttes med en eksamensdag.

I Promentum er vi optagede af at udvikle konkrete kompetencer hos vores deltagere. Du lærer således ikke kun ny viden på uddannelsen, vi arbejder også målrettet på, at du opnår erfaring med og kan omsætte kompetencer til nye handlinger.

Uddannelsen er således bygget op omkring Promentums læringsloops, der skal sikre, at det lærte implementeres som ny adfærd i deltagernes hverdag, og mellem de 3 undervisningsmoduler træner deltagerne de lærte værktøjer og arbejder med diverse implementeringsværktøjer.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer, og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til deltagernes hverdag,  trænes værktøjerne på cases hentet direkte fra den virkelige verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes egen hverdag, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Modul 1:

Du får gennemgået de grundlæggende projektudviklingsværktøjer og bliver klædt på til at kunne drive en professionel projektudviklingsproces i fællesskab med projektgruppen og relevante interessenter.

Modul 2:

Vi arbejder med ledelses- og styringsdelen af projektlederrollen. Du får metoder til løbende projektstyring, og du udforsker dine egne ledelsesmæssige præferencer. Derudover arbejder vi med konflikthåndtering og forandringskommunikation, og du bliver klædt på til at håndtere modstand og konflikter – internt og eksternt i projektet.

Modul 3:

Du lærer at facilitere projektgruppens arbejde og skabe ejerskab. Du bliver klædt på til at drive et projektopstartsseminar, hvor projektets forskellige interessenter deltager. Vi arbejder videre med værktøjerne fra modul 1, og du bliver trænet i at iscenesætte og facilitere processer, der understøtter brugen af projektudviklingsværktøjerne.

Eksamen:

Projektlederuddannelsen afsluttes med en eksamensdag. Eksamen er delt i to. En skriftlig eksamen, hvor deltagerne demonstrerer en grundlæggende forståelse for de mest anvendte projektbegreber, og en mundtlig del, hvor deltagerne i gruppe gennemfører en projektopstartsworkshop, hvor de ”live” designer/udvikler et projekt. Den mundtlige del afsluttes med afholdelse af et styregruppemøde, hvor projektet fremlægges.

Teori og viden

Viden om internationalt anerkendt teori og praksis inden for projektledelse.

Viden, værktøjer og metoder

Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder, så du kan lede, styre og drive større projekter.

Styrkede og trænede kompetencer i projektledelse

Du træner intensivt at facilitere projektgruppens samarbejde, skabe en konstruktiv samarbejdskultur og håndtere konflikter. Du får værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter og til at kommunikere et forandringsprojekt. Du får desuden indblik i forskellige forhandlingsstrategier, praktisk træning i forhandling og værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer

Du får forståelse for dine egne ledelsesmæssige præferencer. Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med din projektledelse.

Dokumentation for et kompetenceløft

Du modtager Promentums Diplom for bestået projektlederuddannelse.

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B, så hvis du har minimum 60 måneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 måneder, kan du efter endt uddannelse blive certificeret på B-niveau i projektledelse. Dette kræver dog, at du efterfølgende går til en eksamen hos Dansk Projektledelse.

Pris 34200,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Hold 1

29. januar 2024

København

Hold 1

29. januar 2024

Aarhus