Projektlederuddannelse

Read English version Læs den engelske udgave

Projekter kan være store, små og mere eller mindre komplekse. Men fælles for dem alle er, at de rummer en lang række udfordringer, hvor værktøjer, kompetencer og erfaring er afgørende for at lede projektet i mål.

På Promentums projektlederuddannelse får du et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Vores uddannelse i projektledelse udvikler dine kompetencer, så du kan lede, styre og drive større projekter og sikre projektets forankring fra start til slut. Du får værktøjerne og metoderne til at håndtere projekters kompleksitet og du vil udvikle dig i din rolle som projektleder, så du kender dine egne styrker og svagheder. Du får desuden værktøjer til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Hvem kan deltage

Projektlederuddannelsen er for dig, der står overfor at skulle være projektleder – eller allerede er projektleder. Det er for dig, som ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og samtidig opnå indsigt i projektarbejdets helt specielle kompleksitet.

 

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Grundlæggende projektudvikling
Du bliver klædt på til at udfylde rollen som aktiv medspiller i udviklingen af nye projekter og du får værktøjer til at håndtere projektarbejdsformens typiske udfordringer.
Læs mere

Modul 2: Præferencer, projektstyring og forandringsledelse
Du opnår indblik i egne og projektdeltagernes personlige præferencer i samarbejdet med andre. Du arbejder også med værktøjerne til løbende styring af projektet og forandringsledelse.
Læs mere

Modul 3: Facilitering af projektgruppens samarbejde
Du lærer at facilitere projektudviklingsværktøjerne, samt træner grundlæggende teknikker til at skabe involvering og ejerskab i projektgruppen, styregruppe og hos andre vigtige interessenter.
Læs mere

Modul 4: Konflikter som udviklingsværktøj og ledelse
Du bliver mere bevidst om egen og andres adfærd i konflikter og uenigheder og om, hvordan du kan agere konstruktivt i situationerne. Du styrker dit beredskab i forhold at forebygge nogle konflikter og bruge andre aktivt i udviklingen dine projekter.
Læs mere

Modul 5: Projektets business case og agil projektledelse
Du opnår større indblik i, hvornår det kan betale sig at sætte et projekt i gang og hvilke overvejelser udover selve projektet, der er væsentlige at tage i betragtning. Desuden bliver du i stand til at veksle mellem den agile værktøjskasse og værktøjskassen fra traditionel projektudvikling.
Læs mere

Pris

Kr. 52.650 ekskl. moms.

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt teori og viden inden for projektledelse.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder og arbejde intensivt med dette i praksis, når du skal lede, styre og drive større projekter.

Styrket og trænet dine kompetencer i projektledelse
Du træner intensivt i at facilitere projektgruppens samarbejde, skabe en konstruktiv samarbejdskultur og håndtere konflikter. Du får værktøjer i at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter, og kommunikere et forandringsprojektet.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer
Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med egen projektledelse samt får personlig feedback på din ledelsesstil.

Dokumentation for et kompetenceløft
Projektlederuddannelsen gennemføres på et teoretisk niveau svarende til IPMA certificering på B/C niveau hos Dansk Projektlederforening og giver mulighed for en efterfølgende IPMA certificering. Certificeringsniveauet på IPMA vil afhænge af deltagerens konkrete projektledererfaring.

Moduler

Kr. 52.650 ekskl. moms

Modul 1

Grundlæggende projektudvikling

3 dage

Modul 2

Præferencer, projektstyring og forandringsledelse

2 dage

Modul 3

Facilitering af projektgruppens samarbejde

3 dage

Modul 4

Konflikter som udviklingsværktøj og ledelse

2 dage

Modul 5

Projektets business case og agil projektledelse

2 dage

Eksamen

Individuel feedback

Metode & opbygning

På uddannelsen arbejder du målrettet med dine personlige udfordringer i relation til projektledelse. Vores tilgang er, at projektledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd. Det er de kun, hvis de fører til en ændret adfærd hos dig som projektleder.  Vi arbejder derfor grundigt med at iscenesætte og facilitere processer, så du kan træne værktøjerne i praksis og du arbejder med en personlig handlingsplan.

Uddannelsen strækker sig over et halvt år og består af 5 moduler á 2-3 dage ekskl. hjemmearbejde. Eksamen gennemføres som en projektopstarts-workshop, hvor du ‘live’ designer og udvikler et projekt og modtager ½ times individuel feedback.

Søger du interne forløb målrettet din organisation eller kursus?

Se Promentums kurser

Mere viden til dig…

Søg viden og inspiration på vores blog, hvor vi skriver om bl.a. projektledelse
Er du en ildsjæl, der vil forandre verden? Ansøg om gratis plads på projektlederuddannelsen i 2019

København

2023

Modul 1
12.-14. juni 2023

Modul 2
14.-15. aug. 2023

Modul 3
7.-8. sept. 2023

Modul 4
2.-3. okt. 2023

Modul 5
30.-31. okt. 2023

Eksamen
14. nov. 2023

Feedback
15. nov. 2023

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 52.650 ekskl. moms.

Århus

Århus - Efterår 23

Datoerne kommer snart

Sted

Århus C

Pris

Kr. 52.650 ekskl. moms.