Projektleder­uddannelse

Få et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter.

Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.

Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

Hurtigt overblik over uddannelsen

Se videoen her og få en hurtig introduktion til, hvad uddannelsen giver dig. Du kan læse flere detaljer om uddannelsen under videoen. Videoen tager halvandet minut. Husk at slå lyden til.

Hvem kan deltage

Projektlederuddannelsen er for dig, der står overfor at skulle være projektleder – eller allerede er projektleder. Det er for dig, som ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og samtidig opnå indsigt i projektarbejdets helt specielle kompleksitet.

Udbytte

Som deltager på projektlederuddannelsen får du kompetencerne til at kunne udvikle og drive større projekter og samtidig sikre projektets forankring fra start til slut. Du får desuden værktøjer til at udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Når du kommer hjem, har du:

 • Indblik i projektarbejdets udfordringer og internationalt anerkendte værktøjer til at håndtere disse.
 • Lært af facilitere projektgruppens arbejde.
 • Værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter.
 • Metoder til at håndtere udfordringerne ved projektledelse i politisk styrede organisationer.
 • Metoder til at skabe innovation og udvikling af projektet.
 • Værktøjer til at kommunikere forandringsprojektet og håndtere eventuel modstand.
 • Indblik i projektgruppers samarbejdsniveauer og værktøjer til at skabe en konstruktiv samarbejdskultur.
 • Forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer.
 • Arbejdet med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med egen projektledelse.
 • Fået personlig feedback på din ledelsesstil.
 • Dokumentation for et kompetenceløft inden for projektledelse.

Metode

På projektlederuddannelsen lægger vi stor vægt på, at deltagerne arbejder målrettet med deres egne personlige udfordringer i relation til projektledelse. Det gør vi ud fra den tilgang, at projektledelseskompetencer i sig selv ikke er noget værd. Det er de kun, hvis de fører til en ændret adfærd hos dig som projektleder. Derfor fokuserer projektlederuddannelsen på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder.

På uddannelsen bliver de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer præsenteret og trænet. Vi arbejder grundigt med at iscenesætte og facilitere processer, så du kan prøve værktøjerne af i praksis. Vi opstiller cases, der går så tæt på hverdagen som projektleder, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge.

Opbygning

Projektlederuddannelsen gennemføres på 12 dage plus en eksamensdag og ½ times individuel feedback.

Derudover er der hjemmeopgaver både før og under uddannelsen, hvor du skal forberede dig, og arbejde med det du har lært i dine egne projekter. Vi forventer derfor, at du bruger en del tid udover selve undervisningen.

Før uddannelsen

Inden uddannelsens start vil vi bede dig og din nærmeste leder beskrive den effekt, som I hver især forventer at uddannelsen skal have på projektarbejdet i jeres hverdag. I forlængelse af jeres ønsker arbejder vi med en personlig handlingsplan for dig gennem hele forløbet.

Projektfagligt niveau

Projektlederuddannelsen gennemføres på et teoretisk niveau svarende til IPMA certificering på B/C niveau hos Dansk Projektlederforening og giver mulighed for en efterfølgende IPMA certificering. Certificeringsniveauet på IPMA vil afhænge af deltagerens konkrete projektledererfaring.

Eksamen

Eksamen er bygget op sådan, at du gennemfører en projektopstarts-workshop, hvor du ‘live’ designer og udvikler et projekt. Eksamen bliver afsluttet med, at vi holder et styregruppemøde, hvor du fremlægger projektet. Eksamen gennemføres på én dag, og du modtager efterfølgende feedback på dine personlige udfordringer og kompetencer i relation til projektledelse.

København

2017/2018

Modul 1:
22.-24. november 2017

Modul 2:
3.-5. januar 2018

Modul 3:
8.-9. februar 2018

Modul 4:
12.-13. marts 2018

Modul 5:
9.-10.april 2018

Eksamen:
24. april 2018

Feedback:
25. april 2018

Kursussted

Zoologisk Have
Roskildevej 34
2000 Frederiksberg

Møde/selskabsindgang, ca. 30-40 meter fra hovedindgangen.

Århus

2018

Modul 1:
7.-9. marts 2018

Modul 2:
9.-10. april 2018

Modul 3:
2.-4. maj 2018

Modul 4:
28.-29. maj 2018

Modul 5:
11.-12. juni 2018

Eksamen:
21. juni 2018

Feedback:
22. juni 2018

Kursussted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C