Projektlederuddannelse for byggebranchen

Projektlederuddannelse for byggebranchen

Denne projektlederuddannelse er målrettet specielt til byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger.

Uddannelsen er veletableret og afprøvet i samarbejde med Danske Byggeøkonomer, som har haft 450 medlemmer igennem de seneste 11 år. Vores undervisere har derfor stor indsigt og erfaring fra byggebranchens særlige udfordringer og under uddannelsen vil du dermed blive klædt godt på til at styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret.

Uddannelsesniveau

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B. Efter endt uddannelse er det muligt at blive certificeret hos Dansk Projektledelse.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af byggeriets processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til byggebranchen, trænes værktøjerne på byggecases hentet direkte fra byggeriets verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes hverdag i byggeprojektet, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1:
Du får gennemgået de grundlæggende projektudviklingsværktøjer og bliver klædt på til at kunne drive en professionel projektudviklingsproces i fællesskab med projektgruppen.
Læs mere

Modul 2:
Du bliver klædt på til at drive et projektopstartsseminar, hvor byggeprojektets forskellige interessenter deltager. Vi arbejder videre med værktøjerne fra modul 1 og du bliver trænet i at iscenesætte og facilitere processer, der understøtter brugen af projektudviklingsværktøjerne.
Læs mere

Modul 3:
Vi arbejder med tre overordnede emner: Projektgruppens samarbejde, konflikthåndtering og forandringskommunikation. Du får indblik i projektgruppens samarbejde og organisering, du arbejder med egne præferencer i samarbejdet med andre og bliver klædt på til at håndtere modstand og konflikter – internt og eksternt i projektet.
Læs mere

Modul 4:
Vi arbejder med den personlige del af projektlederrollen. Vi kigger her på projektlederen som kulturskaber og du udforsker dine egne ledelsesmæssige præferencer.
Læs mere

Modul 5:
Vi arbejder med projektstyring og forhandling. Du får værktøjer til opgavestyring i dit byggeprojekt. Og du bliver trænet i at gennemføre byggerelaterede forhandlinger.
Læs mere

Eksamen:
I laver i grupper et projektopstartsseminar, hvor I “live” designer og udvikler et forløb. Eksamen afsluttes med afholdelse af et styregruppemøde, hvor jeres case fremlægges.

Dit udbytte

Teori og viden
Viden om internationalt anerkendt teori og praksis inden for projektledelse.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder i byggebranchen, så du skal lede, styre og drive større projekter.

Styrket og trænet dine kompetencer i projektledelse
Du træner intensivt i at facilitere projektgruppens samarbejde, skabe en konstruktiv samarbejdskultur og håndtere konflikter. Du får værktøjer i at inddrage og skabe ejerskab hos byggeprojektets interessenter, og kommunikere et forandringsprojektet. Du får desuden indblik i forskellige forhandlingsstrategier, praktisktræning i forhandling og værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer
Du får forståelse for dine egne ledelsesmæssige præferencer. Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med din projektledelse samt får personlig feedback på din ledelsespraksis.

Dokumentation for et kompetenceløft
Deltagerne modtager Danske Byggeøkonomers Diplom for bestået projektlederuddannelse.

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B, så hvis du har minimum 60 måneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 måneder, kan du efter endt uddannelse blive certificeret på B niveau i projektledelse. Dette kræver dog, at du efterfølgende går til en eksamen hos Dansk Projektledelse.

Moduler

Kr. 39.500 ekskl. moms.

Modul 1

Fra idé til projekt – design og planlægning

3 dage

Modul 2

Facilitering af projektgruppens arbejde

2 dage

Modul 3

Projektgruppens samarbejde og håndtering af en kaotisk hverdag

2 dage

Modul 4

Det personlige projektlederskab

2 dage

Modul 5

Projektstyring og forhandling

2 dage

Eksamen

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der leder eller står over for at skulle lede byggeprojekter. Du er således projektleder, sagsarkitekt, sagsingeniør, konstruktør, byggeleder eller lignende i byggebranchen og ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og opnå indsigt i byggeprojektets helt specielle kompleksitet.

Optagelseskrav

Nogle års relevant projektledererfaring i byggebranchen.

København

2019

Modul 1:
21.-23. september 2020

Modul 2:
26.-27. oktober 2020

Modul 3:
23.-24. november 2020

Modul 4:
4.-5. januar 2021

Modul 5:
11.-12. februar 2021

Eksamen:
22. februar 2021

Feedback:
23. februar 2021

Sted

Promentum A/S
Vesterbrogade 67, 2. th
1620 København V

Pris

Kr. 39.500 ekskl. moms.

Århus

2020

Modul 1:
30. november – 2. december 2020

Modul 2:
11.-12. januar 2021

Modul 3:
2.-3. februar 2021

Modul 4:
8.-9. marts 2021

Modul 5:
12.-13. april 2021

Eksamen:
26. april 2021

Feedback:
27. april 2021

Sted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C

Pris

Kr. 39.500 ekskl. moms.