Projektlederuddannelsen for byg

Projektlederuddannelse for byggebranchen

Denne projektlederuddannelse er målrettet specielt til byggebranchens særlige udfordringer og problemstillinger.

Uddannelsen er veletableret og afprøvet i samarbejde med Danske Byggeøkonomer, som har haft 450 medlemmer igennem de seneste 11 år. Vores undervisere har derfor stor indsigt og erfaring fra byggebranchens særlige udfordringer og under uddannelsen vil du dermed blive klædt godt på til at styre samarbejdet i komplekse byggeprojekter, hvor flere aktører er involveret.

Uddannelsesniveau

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B. Efter endt uddannelse er det muligt at blive certificeret hos Dansk Projektledelse.

Indhold

Vi tilbyder en projektlederuddannelse, der fokuserer på den enkelte deltagers evne og mulighed for at brænde igennem som projektleder og leder af byggeriets processer.

Under uddannelsen indarbejdes de grundlæggende projektudviklings- og projektstyringsværktøjer og i træningen af værktøjerne er der fokus på, hvordan værktøjerne faciliteres, således at der opnås et konstruktivt samarbejde i projektgruppen og skabes ejerskab hos den enkelte projektdeltager.

Uddannelsen bygger på en vekslen mellem teori og træning af relevante værktøjer. For at sikre optimal relevans i forhold til byggebranchen, trænes værktøjerne på byggecases hentet direkte fra byggeriets verden. De anvendte cases går så tæt på deltagernes hverdag i byggeprojektet, at tankegang og værktøjer er lige til at gå hjem og bruge. Værktøjerne er således plug-and-play.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1:
Du får indblik i dine egne præferencer i samarbejdet med andre. Dernæst får du gennemgået de grundlæggende projektudviklingsværktøjer og bliver klædt på til at kunne drive en professionel projektudviklingsproces i fællesskab med projektgruppen.
Læs mere

Modul 2:
Vi arbejder med projektstyring, og du bliver introduceret til agile tilgange til projektledelse. Med metoden Design Thinking træner du at arbejde iterativt. Derudover får du indblik i projektgruppens samarbejde og organisering samt udvidet din forståelse af dine egne præferencer i samarbejdet med andre. Vi kigger her på projektlederen som kulturskaber.
Læs mere

Modul 3:
Du bliver klædt på til at drive et projektopstartsseminar, hvor byggeprojektets forskellige interessenter deltager. Vi arbejder videre med værktøjerne fra modul 1, og du bliver trænet i at iscenesætte og facilitere processer, der understøtter brugen af projektudviklingsværktøjerne.
Læs mere

Modul 4:
Vi arbejder med ledelsesdelen af projektlederrollen, og du udforsker dine egne ledelsesmæssige præferencer. Der vil især være fokus på dialog og anerkendelse. Derudover arbejder vi med konflikthåndtering og forandringskommunikation, og du bliver klædt på til at håndtere modstand og konflikter – internt og eksternt i projektet.
Læs mere

Modul 5:
Vi arbejder med forskellige dilemmaer, du kan møde som projektleder. Vi har fokus på din kommunikation med andre samt, hvordan du bliver bevidst om og udnytter dine muligheder for indflydelse. Du bliver trænet i at gennemføre byggerelaterede forhandlinger.
Læs mere

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Viden om internationalt anerkendt teori og praksis inden for projektledelse.

Viden, værktøjer og metoder
Viden, værktøjer og metoder til at udfylde rollen som projektleder i byggebranchen, så du skal lede, styre og drive større projekter.

Styrket og trænet dine kompetencer i projektledelse
Du træner intensivt i at facilitere projektgruppens samarbejde, skabe en konstruktiv samarbejdskultur og håndtere konflikter. Du får værktøjer til at inddrage og skabe ejerskab hos byggeprojektets interessenter, og til at kommunikere et forandringsprojektet. Du får desuden indblik i forskellige forhandlingsstrategier, praktisk træning i forhandling og værktøjer til håndtering af interne og eksterne konflikter.

Grundig forståelse for egne ledelsesmæssige præferencer
Du får forståelse for dine egne ledelsesmæssige præferencer. Du arbejder med personlige problemstillinger og udfordringer i forbindelse med din projektledelse.

Dokumentation for et kompetenceløft
Du modtager Promentums Diplom for bestået projektlederuddannelse.

Projektlederuddannelsen gennemføres på et fagligt niveau svarende til IPMA niveau B, så hvis du har minimum 60 måneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 måneder, kan du efter endt uddannelse blive certificeret på B niveau i projektledelse. Dette kræver dog, at du efterfølgende går til en eksamen hos Dansk Projektledelse.

Moduler

Kr. 48.600 ekskl. moms

Modul 1

Fra idé til projekt – design og planlægning

3 dage

Modul 2

Projektstyring, agile tilgange til projektledelse samt projektgruppens samarbejde og håndtering af en kaotisk hverdag

2 dage

Modul 3

Facilitering af projektgruppens arbejde

2 dage

Modul 4

Ledelse, konflikter og forandringskommunikation

2 dage

Modul 5

Dilemmaer, kommunikation, indflydelse og forhandling

2 dage

Eksamen

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der leder eller står over for at skulle lede byggeprojekter. Du er således projektleder, sagsarkitekt, sagsingeniør, konstruktør, byggeleder eller lignende i byggebranchen og ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og opnå indsigt i byggeprojektets helt specielle kompleksitet.

Optagelseskrav

Nogle års relevant projektledererfaring i byggebranchen.

København

2023

Modul 1
1.-3. marts 2023

Modul 2
27.-28. marts 2023

Modul 3
25.-26. april 2023

Modul 4
22.-23. maj 2023

Modul 5
12.-13. juni 2023

Eksamen
26. juni 2023

Feedback
27. juni 2023

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4.sal
1208 København K

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms.

Århus

2023

Forår 2023 – datoerne kommer snart

Sted

Århus C

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms