fbpx
Teamudvikling

Overbygningsmodul: Teamledelse

Hvorfor er det nu lige, at samarbejde i teams ofte balancerer på en knivsæg mellem at skabe produktiv synergi og trivsel, eller forårsager tidsspild og konflikter mellem deltagerne?

Det finder vi ud af på denne uddannelse, hvor vi leder efter svarene i adfærdspsykologi, kognitivpsykologi og gruppepsykologi. Sagt på en anden måde, så finder vi ud af det, ved at forstå logikker og drivkræfter I og mellem mennesker.

På dette 1-dagskursus bliver du kastet ud i øvelser og aktiviteter, der udkrystalliserer fundamentet i teamprocesser. Vi sætter teori og viden i spil, men konsekvent med fokus på praksis – vi skal mærke teorien på egen krop og sætte den på spil. 

Kursets opbygning
Kurset afholdes som et 1-dagskursus, med en teoretisk gennemgang af begrebet autoriet om formiddagen og refleksionsøvelser og træning på aktuelle situationer fra deltagernes hverdag om eftermiddagen.

Hvem kan deltage?
Uddannelsen er for dig, der enten har en projektlederuddannelse og ønsker at udbygge den, eller for dig der interesserer dig for projektledelse og brænder for at lære mere om teamudvikling.

Der er ikke krav om særlige forudsætninger før deltagelse på dagen, og vi lover, at alle lærer lige meget – uden nødvendigvis at lære det samme.

Faglige temaer på kurset

Vi kommer til at beskæftige os med begreber som samarbejde, teamudvikling og teamprocesser. Alt sammen set i relation til projektarbejde og projektledelse.

Vi sætter fokus på, hvordan du succesfuldt leder teams, skaber synergi og afbøder konflikter internt.

Alt sammen med afsæt i forskellige grene af psykologien. 

 

Dit udbytte

Du går fra kurset med en solid og brugbar overbygning af din projektlederuddannelse.

Overbygningen giver dig kompetencerne til bl.a. at lede teams, skabe synergi i din projektgruppe og så lærer du nogle simple, men meget anvendelige, principper til at håndtere konflikter.

København

2021

7. september 2021

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 5.000 ekskl. moms.