fbpx
Projektledelse

Overbygningsmodul: Projektledelse

Det er næsten umuligt at være en god projektleder uden at have den reelle autoritet i projektgruppen og have magt til at tage beslutninger.

Succesfulde projekter drives af projektLEDERE – med fed streg under leder. Derfor skal du sørge for at få de fornødne stjerner på skulderen, så du har mulighed for at lede dit projekt sikkert i mål.

På dette 1-dagskursus lærer du at arbejde med og styrke din autoritet i dine projekter.

Kursets opbygning
Kurset afholdes som et 1-dagskursus, med en teoretisk gennemgang af begrebet autoriet om formiddagen og refleksionsøvelser og træning på aktuelle situationer fra deltagernes hverdag om eftermiddagen.

Hvem kan deltage
Uddannelsen er for dig, der enten har en projektlederuddannelse og ønsker at udbygge den, eller for dig der interesserer dig for projektledelse og brænder for at lære mere om personligt projektlederskab.

Der er ikke krav om særlige forudsætninger før deltagelse på dagen, og vi lover, at alle lærer lige meget – uden nødvendigvis at lære det samme.

Faglige temaer på kurset

Autoritet kommer tre steder fra:

  1. Oppefra (via struktur og opbakning oppefra)
  2. Nedefra (via deltagernes engagement, motivation og deres individuelle autoritet)
  3. Indefra (via projektlederens personlige projektlederskaber bl.a. af tidlige autoritetsfigurer)

På kurset gennemgås de tre retninger og du arbejder med helt konkrete situationer fra din projektledelseshverdag.

Dit udbytte

Du får indblik i de tre kilder til autoritet, som du skal trække på, for at stå så stærkt som muligt i din rolle som projektleder.

På kurset lærer du således at træde i karakter som projektleder.

København

2021

17. september

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 5.000 ekskl. moms.