Mini-konference om regenerative processer og produktioner

Genoprettelser og amokløb

Bæredygtighed version 2.0.? Hvad vil det sige og hvordan skal det foregå? Spørgsmålene er mange, og interesserne herfor vokser med stigende hast. Der er ligefrem tale om en regenerativ bevægelse og et decideret paradigmeskift, forlyder det rundt omkring. Hvad går det mon ud på? Er det bare ”gammel vin på nye flasker”, endnu et konsulent-hype, eller hvis der er noget om snakken; hvad handler det så grundlæggende om?

Regenerative transformationer, vandreture i skovene, shamanisme, års-kredsløb, natur-kærlighed, livsstrømme, levende økosystemer, bio-mimicry, holisme, etc.; hvordan giver det mening i ledelse, økonomi, arkitektur og i en generel samfundsmæssig livsførelse i hverdagenes praksisser?

Hvis spørgsmål og temaer som disse minder dig om noget og vækker din nysgerrighed, så er du en del af målgruppen for denne mini-konference (se program og beskrivelser for indlæggene).

Program

Vært: Kim Gørtz

Dag 1:

9.00-9.30: Velkomst ved Kim Gørtz

9.30-11.00: Peter Hesseldahl: Den levende økonomi

11.00-12.00: Opsummeringer og diskussioner ved Kim Gørtz

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.30: Tanya Lindkvist: Fra statement arkitektur til holistiske økosystemer

14.30-16.00: Opsummeringer og diskussioner ved Kim Gørtz

Dag 2:

9.00-10.30: Ib Ravn: Kan man forestille sig en regenerativ psykiatri?

10.30-11.00: Opsummeringer og diskussioner ved Kim Gørtz

11.00-12.00: Jacob Dahl Rendtorff: Ledelse, etik og regenerativ økonomi, part 1

12.00-13.00: Frokost

13.00-13.30: Jacob Dahl Rendtorff: Ledelse, etik og regenerativ økonomi, part 2

13.30-14.00: Opsummeringer og diskussioner ved Kim Gørtz

14.00-15.30: Tim Struck & Oleg Koefoed: Fra den regenerative muld – fire praksisfortællinger om et paradigmes fødsel

15.30-16.00: Opsummeringer og afrundinger ved Kim Gørtz

22.6-23.6, 2023 (inklusiv forplejning)

Pris: 5000 kr. ex moms

Tilmelding senest den 1.6 til: [email protected]

Den levende økonomi v. Peter Hesseldahl

Industrialderen og hele den logik omkring produktion og ressourceforbrug der har præget økonomien vil blive afløst af en ny type værdiskabelse. I stedet for mekanik og elektronik vil det være biologi og levende systemer, der er inspiration for teknologisk udvikling, og det vil være mekanismer og spilleregler som vi kender fra økosystemer, der præger økonomien og menneskers forhold til hinanden og til naturen.

Peter Hesseldahl er redaktør for digital omstilling på Ugebrevet Mandag Morgen. Han har tidligere arbejdet mange år som fremtidsforsker i store virksomheder, og er forfatter til 7 bøger, der alle beskriver de drivkræfter, der former samfundet og de spilleregler der vil gælde for at trives i fremtiden. Hesseldahl seneste bog er ”Omstilling til fremtiden – når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi”.

Fra statement arkitektur til holistiske økosystemer v. Tanya Lindkvist

Det regenerative paradigme indtager i disse år en lang række områder som ledelse, økonomi, design, landbrug mm. Men hvad betyder det regenerative for vores byudvikling og arkitektur, måden vi bor og bygger fremtiden på? Hvad karakteriserer et regenerativt bygget miljø designet på klodens præmisser? Fra statement arkitektur til holistiske økosystemer handler om en radikal ny tilgang til byudvikling og arkitektur. En tilgang hvor byggematerialer indgår i cirkulære lokale kredsløb, hvor vi transformerer og renoverer, og hvor skabelsen af det bygget miljø beror på samarbejde, en strukturel kollektiv indsats og forståelsen af det cirkulære samfunds forbundenhed. Det er et æstetisk paradigmeskift, hvor biomimicry, stedets potentiale, cirkulære designstrategier og holistiske økosystemer spiller en afgørende rolle.

Tanya Lindkvist er Programchef i Dansk Arkitektur Center og erfaren leder i kulturbranchen. Lindkvist har beskæftiget sig med den bæredygtige omstilling i det byggede miljø – særligt indenfor arkitektur, byudvikling og design – samt beskæftiget sig indgående med regenerativ ledelse som organisationsudvikling.

Kan man forestille sig en regenerativ psykiatri? v. Ib Ravn

Ligesom økosystemer verden over er blevet hårdt pressede af moderne civilisation, er også psykiske systemer belastede af moderne levevis: psykisk mistrivsel stiger dramatisk, især blandt unge. Peger systemtænkningen på regenerative principper, vi kan anvende i genopretningen af mental sundhed? Er mange symptomer fx tegn på psykens egne helingsprocesser, der bør understøttes i en kontekst af tryghed og psykologisk behovsdækning snarere end dæmpes med psykofarmaka?

Ib Ravn, Ph.D. i Social Systems Sciences fra Univ. of Pennsylvania, lektor ved DPU/Aarhus Universitet, underviser på Master i Trivsels- og Ressourcepsykologi, forfatter til bl.a. ”Selvbestemmelsesteorien. Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster” (Hans Reitzel, 2021).

Ledelse, etik og regenerativ økonomi v. Jacob Dahl Rendtorff

Centrale elementer i den regenerative økonomi er bæredygtighed og etisk økonomi. Her kommer grøn omstilling, etik og menneskerettigheder i centrum for regenerativ økonomi og bæredygtig ledelse, når man skal lede og udvikle organisationer. Foredraget vil præsentere og diskutere den seneste udvikling inden for bæredygtig ledelse i forhold til bæredygtig udvikling, værdiskabelse, miljø og socialt ansvar”. Ikke mindst med fokus på de filosofiske og samfundsteoretiske udfordringer til bæredygtig ledelse. Samtidig vil foredraget fokusere på paradokser, dilemmaer og udfordringer for at styrke det etiske kompas.

Jacob Dahl Rendtorff, Dr. scient adm & ph. d., (født 1965) er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Rendtorff forsker i virksomheders ansvar, etik og legitimitet. Han har udgivet bøger om ledelse, socialt ansvar, etik og bæredygtighed. Bl.a. Philosophy of Management and Sustainability, Rethinking Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Sustainable Development, Emerald 2019.

Fra den regenerative muld – fire praksisfortællinger om et paradigmes fødsel v. Tim Struck & Oleg Koefoed

I de seneste år er der udkommet en hel del litteratur, der ser på de store linjer og teorier omkring det regenerative. Fra at være et meget praktisk orienteret begreb, der handlede om lægevidenskab og jord- eller skovbrug, er det blevet hevet ind i virksomhedsverden og gjort til et begreb, der nærmest sætter kultur til bæredygtigheden. Men der er langt imellem de praktiske, jordnære eksempler i litteraturen. Struck og Koefoed kommer blandt andet omkring betydningen af at omlægge ejerskab, finansiering og uddannelsesformater, bevidsthedsudvidelse med æstetik som virkemiddel, og hvordan man ved at bygge tillid op fra bunden kan mindske strømmen af selvmord blandt indiske bomuldsbønder.

Tim Struck, cand.mag. og MA, seniorkonsulent i Promentum. Har arbejdet med ledelsesmæssige og organisatoriske transformationer i 20 år. De seneste 10 har han været særlig optaget af den bæredygtige omstilling som en organisatorisk og samfundsmæssig fordring. Han har gennem årene arbejdet med en bred vifte af metoder og tilgange inspireret fra bl.a. æstetikkens verden som innovativ drivkraft.

Oleg Koefoed, Ph.d., aktionsfilosof og seniorkonsulent i Promentum. Har arbejdet med kulturelle, filosofiske og tværvidenskabelige tilgange til bæredygtig transformation i knap 20 år. Han har arbejdet med byers indre økologier og beboelsesformer, den kulturelle sektor, regionale strategier og lokale samarbejdsmodeller. Koefoed har taget initiativ til virksomheder og uddannelsesfællesskaber, der søger nye måder at kombinere læring, design, æstetik, organisering og ledelse ind i et regenerativt paradigme.