Masterclass: Ledelses- og organisationsfilosofi

Om loyalitet, dyder og selvbevidsthedens former

Masterclass: Ledelses- og organisationsfilosofi

Masterclass: Ledelses- og organisationsfilosofi tager afsæt i Kirkebys tre bøger; ”Ledelsesfilosofi” (1998), ”Organisationsfilosofi” (2001) og ”Loyalitet – udfordringen til ledelse og medarbejdere” (2002) og undersøger hvordan ledelsesteorien kan (gen)finde sin egen autonomi gennem at forvandle og berige organisationer og institutioner samt virkeliggøre lederen og de med-ledede som mennesker. Vi vil bl.a. arbejde med ”den nye ansvarlighed”, ledelsens ”autenticitet” og sansen for ”det rette øjeblik”. Men vi vil også arbejde med selverkendelsen og forvandlingen, når organisationer skal ”finde deres egen vej til sig selv”. Det gælder her om at udforske fællesskabets ethos via loyalitetens lidenskab, der kan forene frihed og ansvarlighed.

Obs: Disse masterclasses bliver gentaget cyklisk, således at når én masterclass har været afholdt, bliver den afholdt igen cirka 4 måneder efter.

Læs om Masterclass: Det nye lederskab her

Læs om Masterclass: Den frie organisation her

Læs om Masterclass: Protreptik her

Interesseret i mere fra Ole og Kim? Så lyt til deres podcastserie “Habitus Raptus” her!

Pris 4000,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Hold 1

17. maj 2024

København