Regenerativ skole- og institutionsledelse

På dette møde får du mulighed for at høre om den kommende 2-dages workshop i regenerativ skole- og institutionsledelse.

Du bliver klogere på, hvad bevæggrunden for workshoppen er, og så skitserer vi programmet og de respektive proces-greb, der vil blive gjort brug af. Derudover kommer du til at høre om vores tanker om udbytte ift. din konkrete praksis som skole- og/eller institutionsleder.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål, udtrykke ønsker, m.m. Således har mødet også karakter af at være dialogisk og reflekterende. Informationsmødet varetages af Jesper Alstrøm og Kim Gørtz, som også vil lede deltagerne igennem workshoppen.

Har du sprøgsmål eller vil du tilmelde dig, skal du sende en mail til centerleder for Center for Regenerativ Filosofi; Kim Gørtz: kgz@promentum.dk

Hvornår?

Den 10. oktober 2022
Kl. 13.00 – 14.00

Hvor?

Online. Du får et link tilsendt, når du har tilmeldt dig.

Pris

Gratis