Individuelle forløb

Book en session med Ole Fogh Kirkeby & Kim Gørtz

Nu kan du som privat person og/eller din organisation booke en session med Ole Fogh Kirkeby – dr.phil., professor emeritus og ledelsesfilosofi – og Kim Gørtz, ph.d. og centerleder i Promentum til et arrangement som fx en konference, et foredrag, workshop, seminar, kursus, uddannelse, m.m.

Prisen herfor aftaler vi nærmere alt efter behov i form af emne, antal deltagere, varighed og længde, sted, omfang, osv. (minimum 2 timer)

Kontakt Kim Gørtz for at aftale nærmere herom: kgz@promentum.dk

Emner kunne være:

(men vi er også lydhøre over for egne interesser og temaer, så skræddersyr vi forløbet efter din/jeres behov)

PRAKTISK FILOSOFI I LEDELSE OG ARBEJDSLIV
 1. Ledelses- og organisationsfilosofi: Om loyalitet, dyder og selvbevidsthedens former
 2. Det nye lederskab: Om begivenhed, handlekraft og menneskelighed
 3. Den frie organisation: Om velfærd, robusthed og generøsitet
 4. Protreptik: Om selvindsigt, ledelse og samtalepraksis
HVAD KAN FILOSOFI? HANDLEKRAFTIG INDSIGT OG INDSIGTSFULD HANDLEKRAFT

Perspektiver på resonans, regenerativ, resiliens og relation

 1. Resonans: Handlingen, kropstanken og væren samt refleksionen
 2. Regenerativitet: Sansernes døre, sproget og begivenheden
 3. Resiliens: Politikken for den andens skyld og den utopiske dimension
 4. Relation: Skønheden, den protreptiske dialog og visdommen
TÆNKNINGENS POETIK & SJÆLENS SPEJL

Om ord, fortællinger og samtaler der befrier

Et strejftog i dr.phil., professor emeritus og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkebys filosofi og forfatterskab 

 1. Begivenhed og kropstanke: En fænomenologisk-hermeneutisk analyse (1994)
 2. Verden, ord og tanke: Sprogfilosofi og fænomenologi (1994)
 3. Selvnødighedens filosofi. (1996)
 4. Om betydning. Tetragrammatonske refleksioner (1998)
 5. Secunda philosophia (1999)
 6. Eventum tantum – begivenhedens ethos (2005)
 7. Skønheden sker – begivenhedens æstetik (2007)
 8. Selvet sker – bevidsthedens begivenhed (2008)
 9. Eventologien. Begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser (2013)
 10. Hvem er jeg? Om sjælens billeder: En lille bog om det, man måske kan vide om sig selv (2013)
Pris ,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart