Hvad kan filosofi? Handlekraftig indsigt og indsigtsfuld handlekraft

Du bliver på disse seminarer inviteret med på en udforskende og undersøgende seminarrække, når dr.phil., professor emeritus Ole Fogh Kirkeby og Kim Gørtz reflekterer fire vigtige temaer i vores samtid; nemlig resonans, regenerativitet, resiliens og relation. Denne mindre serie er designet således at Kirkeby og Gørtz diskuterer de respektive temaers forskellige positive og negative facetter, aspekter og ladninger ud fra en række udvalgte temaer fra Ole Fogh Kirkebys bog: ”Hvad kan filosofi? Handlekraftig indsigt og indsigtsfuld handlekraft”  (2021).

Seminar 1: Resiliens

Politikken for den andens skyld og den utopiske dimension

På dette seminar vil ”resiliens” blive reflekteret i forhold til at skærpe klarheden herom i forholdet til os selv. Gennem tre aspekter af den filosofiske praksis, nemlig politikken, for den andens skyld og den utopiske dimension udforsker Kirkeby og Gørtz hvor og hvordan grænsen befinder sig mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det – i forhold til det pågældende tema om resiliens. Med andre ord vil ”den befriende grundindstilling” i filosofien herved nænsomt eller voldsomt tage ’resiliensens’ liv alvorligt med henblik på, ”at kunne bestemme vores egen indstilling til problemerne uden selvbedrag, og med viljen og evnen til en kritisk analyse af vækst og afkald”.

Seminar 2: Relation

Skønheden, den protreptiske dialog og visdommen

På dette seminar vil ”relation” blive reflekteret i forhold til at skærpe klarheden herom i forholdet til os selv. Gennem tre aspekter af den filosofiske praksis, nemlig skønheden, den protreptiske dialog og visdommen udforsker Kirkeby og Gørtz hvor og hvordan grænsen befinder sig mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det – i forhold til det pågældende tema om relationen. Med andre ord vil ”den befriende grundindstilling” i filosofien herved nænsomt eller voldsomt tage ’relationens’ liv alvorligt med henblik på, ”at kunne bestemme vores egen indstilling til problemerne uden selvbedrag, og med viljen og evnen til en kritisk analyse af vækst og afkald”.

Seminar 3: Resonans

Handlingen, kropstanken & væren samt refleksionen

På dette seminar vil ”resonans” blive reflekteret i forhold til at skærpe klarheden herom i forholdet til os selv. Gennem tre aspekter af den filosofiske praksis; nemlig handlingen, kropstanken og væren samt refleksionen udforsker Fogh Kirkeby og Gørtz hvor og hvordan grænsen befinder sig mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det – i forhold til det pågældende tema om resonans. Med andre ord vil ”den befriende grundindstilling” i filosofien herved nænsomt eller voldsomt tage ’resonansens’ liv alvorligt med henblik på, ”at kunne bestemme vores egen indstilling til problemerne uden selvbedrag, og med viljen og evnen til en kritisk analyse af vækst og afkald”.

Seminar 4: Regenerativitet

Sansernes døre, sproget og begivenheden

På dette seminar vil ”regenerativitet” blive reflekteret i forhold til at skærpe klarheden herom i forholdet til os selv. Gennem tre aspekter af den filosofiske praksis, nemlig sansernes døre, sproget og begivenheden udforsker Kirkeby og Gørtz hvor og hvordan grænsen befinder sig mellem det, der er i vores magt, og det, der ikke er det – i forhold til det pågældende tema om det regenerative. Med andre ord vil ”den befriende grundindstilling” i filosofien herved nænsomt eller voldsomt tage ’regenerativitetens’ liv alvorligt med henblik på, ”at kunne bestemme vores egen indstilling til problemerne uden selvbedrag, og med viljen og evnen til en kritisk analyse af vækst og afkald”.

Undervisere: Ole Fogh Kirkeby & Kim Gørtz

Prisen er 2000 kr. ex moms pr. seminar (inklusiv frokost og lettere forplejning i løbet af dagen) – og ved køb af alle 4 seminarer er prisen: 6000 kr ex moms.

Seminar 1: 17. november kl. 13-16

Seminar 2: 5. december kl. 13-16

Seminar 3: 19. januar kl. 13-16

Seminar 4: 8. februar kl. 13-16

København

2023-24

Seminar 1: 17. november kl. 13-16

Seminar 2: 5. december kl. 13-16

Seminar 3: 19. januar kl. 13-16

Seminar 4: 8. februar kl. 13-16

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K