Hvad er regenerativ filosofi?

I foredraget udforskes det, hvordan de fire fagfilosofiske praksis-discipliner, som Aristoteles etablerer, kan understøtte og bibringe tilblivelsen af en regenerativ filosofi. Overordnet set danner poetikken, etikken, retorikken og politikken herved rammen for perspektiver på skønhed, godhed, sandhed og retfærdighed i den regenerative ledelsespraksis.
Foredraget er organiseret omkring følgende fire spørgsmål, forhold og perspektiver:

  1. Hvordan kan poetikkens forløsningspotentiale, primært via tragedien og komedien, bidrage til genopbyggelse af en digtning om livet, som har mere mytologisk og skabende karakter?
  2. Hvordan kan etikkens tanker og fordringer om det gode liv, lykken og venskabet, bidrage til et gyldent samliv med naturen, dvs. uden overdrivelse og undertrykkelse?
  3. Hvordan kan talekunsten, som en sjæleledelse (psychagogia) og troværdigheds-skabende bevisførelse, styrke mennesker til at give mere end de tager?
  4. Hvordan kan en demokratisk samfundsledelse og styreform, befrugte biomagtens spredninger og koncentrationer, således at individets og fællesskabets interesser indgår i regenerative dannelsesprocesser?

Foredraget henvender sig til alle, der er optaget af klimaforandringer, global opvarmning, etc. og praksisfilosofiske anvendelsesflader i ledelse og personlig livsførelse. Det gælder for foredraget at det har en introducerende interesse og dermed karakter af at være udforskende og undersøgende. Foredraget lægger op til og danner baggrund for efterårets seminarrække, og peger bl.a. i retning af opkomsten af en specifik regenerativ dialogform … og livsform.

Tid

Torsdag den 25.8, kl. 13-16

Sted

Promentum, Kompagnistræde 34, 4. sal

Pris

Gratis

Er du interesseret? Så tilmeld dig via ‘Tilmeld mig’-knappen i højre side.