FN Verdensmål konsulentuddannelse

SDG-konsulentuddannelse

Tag denne SDG-konsulentuddannelse og bliv uddannet til at realisere SDG’erne i din organisation. Kursets hovedfokus er at give dig viden og kompetencer til at omsætte, arbejde med og realisere FNs Verdensmål i praksis i din organisation.

Med udgangspunkt i en dybere forståelse af verdensmålene og de underliggende delmål får du viden og værktøjer til at mobilisere og motivere din organisations ressourcer i arbejdet med bæredygtighed på både et strategisk, organisatorisk og individuelt niveau.

  • SDG er forkortelsen for ‘Sustainable Development Goals, som også omtales som FNs Verdensmål.

Hvem kan deltage

SDG-konsulentuddannelsen er for dig, der arbejder med verdensmålene. Eller for dig, der skal til at realisere verdensmålene i din organisation. Du kan være konsulent, leder eller projektleder.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Verdensmål og din organisation 
Du bliver grundigt introduceret for FN’s Verdensmål og de tilhørende delmål. Du bliver præsenteret for konkrete erfaringer med at arbejde med verdensmålene – både nationalt og internationalt. Vi zoomer ind på, hvor og hvordan din egen organisation arbejder med verdensmål og du får værktøjer til at gennemføre og facilitere workshops med fokus på Verdensmålene. 

Modul 2: Konsulentrollen, dilemmaer og strategier  
Hvad vil det sige at være konsulent og hvad betyder det for dig? Vi gennemgår forståelsen af det at være konsulent og hvilke dilemmaer, der er forbundet med at skulle konsultere sin egen arbejdsplads i forhold til at arbejde med verdensmål. Hvordan indtager du rollen og hvordan arbejder du strategisk med verdensmål?  

Modul 3:  SDG’er og forretning – hvordan går det hånd i hånd? 
Der er mange måder at gribe verdensmålene an på forretningsmæssigt. Vi dykker ned i forskellige cases fra forskellige industrier. Vi arbejder med måleværktøjer og modeller for bæredygtig forretningsudvikling. Hvordan man går fra stærke værdier og visioner til konkret handling, hvor forretningsudvikling går hånd i hånd med miljø og samfund?  

Modul 4:  Assessment og implementering i egen organisation 
Det kræver oftest større organisatoriske forandringer, når virksomheder og organisationer skal til at handle anderledes. Arbejdet med SDG’er og bæredygtighed er for mange nyt terræn. Du får på dette modul konkrete værktøjer til implementering af arbejdet med verdensmål i hverdagen. Du lærer at opstille relevante adfærds- og effektmål, at lægge en skarp implementeringsplan og anvende forandringsagenter i din implementering.  

Modul 5: Løsning af case og eksamen 
På dette modul skal I i grupper løse en konkret case og fremlægge løsningen for case-ejer. Dette er en del af eksamen. Derefter vil der være en skriftlig prøve, hvor du skal lægge en konkret plan for dit videre arbejde. Efterfølgende står den på 1-1 feedback med en af underviserne.

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Dit udbytte

Som deltager på SDG-konsulentuddannelsen får du indblik i og inspiration til det konkrete arbejde med verdensmålene. Du opnår desuden kompetencerne til at rammesætte, motivere og mobilisere organisationens ressourcer i realiseringen af SDG’erne.

På uddannelsen møder du andre, der arbejder med og brænder for at indfri verdensmålene og uddannelsen vil dermed udvide dit professionelle netværk af aktive SDG-fagpersoner fra vidt forskellige organisationer.

Moduler

Kr. 48.600 ekskl. moms

Modul 1

Verdensmål og din organisation

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 2

Konsulentrollen, dilemmaer og strategier

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 3

 SDG’er og forretning

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 4

Assessment og implementering i egen organisation

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 5

Løsning af "real-life" case og eksamen

2 dage

1/2 transformationsdag

Opfølgningsdag

Metode & opbygning

SDG-konsulentuddannelsen består af fire undervisningsmoduler og afsluttes med et eksamensmodul og individuel feedback, i alt 10 undervisningsdage og fem halve arbejdsdage (transformationsdage).

Undervisningsformen er baseret på vores transformationsloop
Videnspåfyldningen sker før vi mødes til fælles moduler. Det sker i form af artikler, videoer e-learning etc.

På selve modulerne er der derfor fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af det lærte og arbejder med de ting, der er svære.

Herefter er der fokus på transformation af denne viden til praksis i dagligdagen, så viden bliver til kompetencer. Det sker på effektdage, hvor der arbejdes med konkrete handlinger fra deltagernes hverdag.

Til sidst i loopet videndeles der i mindre grupper og der reflekteres over egen praksis baseret på spørgsmål fra underviserne.

Mellem hvert modul arbejder deltagerne med at integrere ny læring og træne kompetencer i egen organisation, således at de lærte værktøjer indarbejdes og øves i hverdagen.

Seks måneder efter uddannelsen afholdes en opsamlings- og evalueringsdag, hvor der gøres status på de fælles resultater og uddannelsen evalueres.

 

København

2021

Modul 1
22.-23. april 2021

Modul 2
17.-18. maj 2021

Modul 3
24.-25. juni 2021

Modul 4
2.-3. sept. 2021

Modul 5 – incl. eksamen
21.-22. sept. 2021

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Jylland

2021

Modul 1
13.-14. september 2021

Modul 2
27.-28. oktober 2021

Modul 3
2-3. december 2021

Modul 4
10.-11. januar 2022

Modul 5 – incl. eksamen
3.-4. februar 2022

Sted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms.