FN Verdensmål konsulentuddannelse

SDG-konsulentuddannelse

Tag denne SDG-konsulentuddannelse og bliv uddannet til at drive samskabende SDG-projekter på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder og NGO’er.

Kursets hovedfokus er at klæde dig på til at: omsætte, arbejde med og realisere FN’s Verdensmål i praksis i konkrete projekter.

Med udgangspunkt i en dybere forståelse af verdensmålene og de underlæggende delmål arbejder du på kurset med metoder til blandt andet samskabelse, netværksdannelse, projektudvikling og projektledelse samt implementering. Du lærer dermed at mestre værktøjer og konkrete teknikker til udvikling og forankring af SDG-projekter i hverdagen.

  • SDG er forkortelsen for ‘Sustainable Development Goals’, som også omtales som FN’s Verdensmål.

Hvem kan deltage

Kurset er for dig, der allerede arbejder med verdensmålene og er ansvarlig for realisering af SDG relaterede projekter. Eller for dig, der står overfor at skulle starte dit første SDG-forandringsprojekt.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Verdensmål og samskabelse
Du bliver grundigt introduceret for FN’s Verdensmål og de tilhørende delmål. Du bliver desuden præsenteret for konkrete erfaringer med at arbejde med verdensmålene – både nationalt og internationalt. Samtidig får du værktøjer til at gennemføre og facilitere en samskabende idégenereringsproces på tværs forskellige sektorer og organisationer.

Modul 2: Projektudvikling og projektledelse
Du får værktøjerne til at udvikle et konkret projekt. Og projektgrupperne anvender projektudviklingsværktøjerne til at udfolde deres fælles SDG-projekt.

Modul 3: Kommunikationsplan, fundraising og finansiering
Du bliver klædt på til at håndtere SDG-projekters meget forskellige interessenter og får værktøjer til at kommunikere SDG-projektet internt og eksternt. Samtidig bliver du præsenteret for relevante fonde og andre finansieringsmuligheder for tværsektorielle SDG-projekter. Og du bliver trænet i fundraising.

Modul 4: Værdiafklaring, ledelse og organisering
Du introduceres for begrebet Frisættende ledelse og får forståelse or udfordringer med ledelse af frivillige. Du lærer og så at gennemføre en protreptisk samtale for herigennem at kunne gennemføre værdiafklaring i dine SDG-projekter eller i din organisation.

Modul 5: Implementering i SDG-projekter
Du får konkrete værktøjer til implementering af dit projekt i hverdagen. Du lærer at opstille relevante adfærds- og effektmål, at lægge en skarp implementeringsplan og anvende forandringsagenter i din implementering.

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Dit udbytte

Som deltager på SDG-konsulentuddannelsen får du indblik i og inspiration til det konkrete arbejde med verdensmålene. Du opnår desuden kompetencerne til at udvikle og drive SDG projekter – både internt i din egen organisation, men også på tværs af organisationer. Du får derfor viden om netværksetablering og tværsektorielt samarbejde.

På uddannelsen møder du andre, der arbejder med og brænder for at indfri verdensmålene og uddannelsen vil dermed udvide dit professionelle netværk af aktive SDG-fagpersoner fra vidt forskellige organisationer.

Moduler

Kr. 48.600 ekskl. moms

Modul 1

Verdensmål og samskabelse

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 2

Projektudvikling og projektledelse

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 3

Kommunikationsplan, fundraising og finansiering

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 4

Værdiafklaring, ledelse og organisering

2 dage

1/2 transformationsdag

Modul 5

Implementering i SDG-projekter

2 dage

1/2 transformationsdag

Eksamensdag

Opfølgningsdag

Metode & opbygning

SDG-konsulentuddannelsen består af fem moduler og afsluttes med eksamen og individuel feedback, i alt 12 undervisningsdage og fem halve arbejdsdage (transformationsdage).

Undervisningsformen er baseret på vores transformationsloop
Videnspåfyldningen sker før vi mødes til fælles moduler. Det sker i form af artikler, videoer e-learning etc.

På selve modulerne er der derfor fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af det lærte og arbejder med de ting, der er svære.

Herefter er der fokus på transformation af denne viden til praksis i dagligdagen, så viden bliver til kompetencer. Det sker på effektdage, hvor der arbejdes med konkrete handlinger fra deltagernes hverdag.

Til sidst i loopet videndeles der i mindre grupper og der reflekteres over egen praksis baseret på spørgsmål fra underviserne.

Mellem hvert modul arbejder deltagerne med egne og fælles SDG-projekter, således at de lærte værktøjer indarbejdes og øves i et aktuelt projekt.

Seks måneder efter uddannelsen afholdes en opsamlings- og evalueringsdag, hvor der gøres status på de fælles SDG-projekter og uddannelsen evalueres.

København

2020-21

Modul 1
7.-8. december 2020

Modul 2
11.-12. januar 2021

Modul 3
24-25. februar 2021

Modul 4
22.-23. marts 2021

Modul 5
22.-23. april 2021

Eksamen
4. maj 2021

Sted

Promentum A/S
Vesterbrogade 67, 2. th
1620 København V

Pris

Kr. 48.600 ekskl. moms

Jylland

Kursusstart i 2021