Faglig Fritime: Bæredygtig kommunikation

Bæredygtig kommunikation er en kompliceret og speget affære. Omverden kræver, at virksomheder og organisationer arbejder med bæredygtighed – derfor bør man kommunikere for at forsikre omverden om, at alt bliver taget hånd om på rette vis. Men der er stor forskel på, hvordan den udfordring bliver håndteret og modtaget. På grund af den store interesse hos forbrugere og andre interessenter har nogle virksomheder de seneste år brugt bæredygtighed helt centralt i deres markedsføring, mens der i andre dele af erhvervslivet har været en stor tilbageholdenhed om massiv kommunikation om bæredygtighed, da man kan være bange for at blive klandret for ikke at gøre nok eller godt nok af kritiske interessenter som medier, NGO’er el.lign.

Så hvad er fordele og ulemper ved de forskellige måder at kommunikere bæredygtighed på, og hvordan finder man den balance, der passer til lige netop jeres organisation? Det vil seniorkonsulent og ph.d. i bæredygtighed Anne Roepstorff give sit bud på i denne faglige fritime.

Hvornår?

Det sker d. 1. juni.
Kl. 15-16.

Hvor?

Det foregår på Kompagnistræde 34, 4. og 5. sal.

Pris:

Det er gratis at deltage i den faglige fritime.