Projektlederuddannelsen

Det personlige projektlederskab

 

Ledelse er en disciplin, der kræver dedikation og evne til at udvikle sig selv over tid. Nøglen til fortsat at være en god leder er at øge forståelsen af dig selv i ledelsessituationer.

På Promentums uddannelse i Det personlige projektlederskab får du et intensivt og fokuseret uddannelsesforløb, hvor du fordyber dig i dit personlige projektlederskab og øger din psykologiske indsigt i ledelsen af mennesker. Du styrker forståelsen af dig selv som leder, din projektgruppe, dine vigtige samarbejdsrelationer og den kontekst, du indgår i, og træner dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer. Du styrker også din evne til at løse vanskelige samarbejdsrelationer og forhandlingssituationer.

Uddannelsen er oplagt, hvis du på projektlederuddannelsen eller i dit arbejde som projektleder har erfaret, hvor vigtigt det er at arbejde med ledelsesdimensionen af projektlederrollen. Nu kan du komme et spadestik dybere og styrke dine ledelseskompetencer yderligere.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er for dig, som ønsker at styrke din psykologiske indsigt i projektlederskab og arbejde grundigt med ledelse i projekter, dit eget ledelsesmæssige fundament og problemstillinger. Uddannelsen er særligt målrettet dig, der har erfaring som projektleder eller har taget en uddannelse i projektledelse. Uddannelsen er bygget op, så den kan fungere som supplement til vores projektlederuddannelse.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1:
Projektledelse med fokus på ledelse og ledelse af mennesker
Du arbejder med begreber og modeller fra forskningen i følelsesmæssig intelligens og herunder forskellige perspektiver: lede dig selv, lede projektdeltagere, lede andre vigtige personer for projektet (interessenter) og lede gennem en forståelse af den kontekst, som projektet indgår i.
Læs mere

Modul 2:
Projektledelse med fokus på ledelse af grupper og teams
Du lærer at analysere gruppedynamikker og tilrettelægge interventioner i forhold til grupper og relationer. Du arbejder i vid udstrækning med egne aktuelle problemstillinger og dilemmaer, og analyserer dig selv, dine værdier og dit ledelsesmæssige fundament.
Læs mere 

Pris

Kr. 14.800 ekskl. moms

Dit udbytte

Teori og viden
Indsigt i anerkendt teori og viden inden for ledelse, coaching og erhvervspsykologien.

Viden, værktøjer og metoder
Du får viden, værktøjer og metoder du kan anvende i din rolle som projektleder og på uddannelsen træner du dem, så du kan styrke dit personlige projektlederskab.

Styrket og trænet dine kompetencer i personligt projektlederskab
Du arbejder intensivt med dit personlige projektlederskab og får psykologisk indsigt i, hvordan du kan samarbejde anderledes, bedre og målrettet for at skabe gode resultater. Du styrker dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer.

Grundig forståelse for egne ledelsemæssige præferencer
Du får øget indsigt i dine værdier og dine ledelsesmæssige kvaliteter, og du arbejder intensivt med personlige problemstillinger og dilemmaer.

Metode & opbygning

På uddannelsen arbejder du intensivt med dit ledelsesmæssige fundament i dit personlige projektlederskab. Uddannelsen er bygget op med fokus på anvendelse i praksis, og består af oplæg, fælles og individuel refleksion, sparring/coaching, analyser og konkret træning, der alt sammen understøttes af hjemmeopgaver. Forløbet har fokus på at uddanne dig, så du mærker en forskel i din hverdag.

Uddannelsen består af 2 moduler á 2 dage kl. 9.00 – 16.00. Du får en opfølgende sparringssamtale ca. 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning.

Forberedelse

Inden modul 1 modtager du en observations -og analyseopgave (ca. 2 timer) samt et spørgeskema til testen FIRO-B (ca. 20 minutter). På modul 1 får du feedback på begge hjemmeopgaver.

Du får reflektionsopgaver efter hvert modul.

Mere viden til dig…

Søg viden og inspiration på vores blog, hvor vi skriver om bl.a. personligt projektlederskab

Søger du interne forløb målrettet din organisation eller kursus?

Kontakt da adm. direktør Mikkel Flod Storgaard på tlf. 60743050 eller mail ms@promentum.dk

København

2020

Kontakt os for info om datoer.

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 14.800 ekskl. moms