Det personlige lederskab

Ledelse er en disciplin, der kan læres og som skal udvikles og vedligeholdes undervejs i dit lederskab. God ledelse afhænger af den enkelte leders personlighed og erfaring – krydret med værktøjer – der gør, at du som leder kan agere klogt i forskellige sammenhænge. For det er udfra helheden at dine omgivelser vurderer, om du udøver god ledelse i praksis. Det er vores tilgang.

Vores uddannelse i Det personlige lederskab er et intensivt forløb, der fokuserer på netop dig. Vi arbejder med konkrete ledelsesmæssige temaer, som bliver målrettet og doseret i forhold til dine aktuelle interesser og behov. Du bliver trænet i at bruge konkrete, relevante værktøjer undervejs. Forløbet kræver til gengæld, at du er villig til at involvere dig personligt og er villig til at arbejde med dig selv og din udvikling som leder.

Hvem kan deltage

Uddannelsen er for dig, som har personaleansvar – både hvis du er leder for medarbejdere og hvis du er leder for andre ledere.

Uddannelsen er relevant, hvis du ønsker at arbejde med de dilemmaer, paradokser og problemer, som opstår i dagligdagen med ledelse. Vi arbejder særligt med at udvikle dig som leder. Og du skal derfor være forberedt på at udforske og lære af både de gode og de problematiske situationer fra din egen daglige praksis som leder.

Faglige temaer på uddannelsen

Følgende temaer vil være overskrifter for de fire workshops:

  1. Ledelse af dig selv
  2. Ledelse af relationer
  3. Ledelse af team eller gruppe
  4. Ledelse af organisation

Du modtager en hjemmeopgave og en test inden uddannelsen starter og hver workshop efterfølges ligeledes af en hjemmeopgave.

Workshop 2, 3 og 4 bliver indledt med en halvdags supervision med udgangspunkt i hjemmeopgaven og aktuelle emner. Supervisionsgruppen vil bestå af max. 7 deltagere.

På 2. dagen arbejdes der med workshoppens overordnede tema i form af teori, modeller, refleksion, sparring, og træning. Det er direkte relateret til dig og dit daglige virke som leder.

Du vil indgå i en netværksgruppe som mødes mellem hver workshop og efter den sidste workshop. I mødes på skift på hinandens arbejdspladser uden deltagelse af en underviser. I mødes 3 timer hver gang. I vil til hvert møde få en opgave og spørgsmål til fælles refleksion.

Dit udbytte

Du får skærpet din indsigt i dig selv som leder.

Du får skærpet din tro på dig selv som leder.

Du får feedback på din lederstil.

Du får øget din bevidsthed om din egen lederstil og hvilken betydning den har for din ledelse, dine medarbejdere og den kultur, du bidrager til at skabe.

Du øger din forståelse af og evne til at analysere på teamdynamik.

Du får lejlighed til at reflektere over din rolle, position og tilknytning til din medarbejdergruppe og organisationen.

Du får øget din indsigt i dine egne præferencer for at indgå i relation med andre mennesker – og herunder indgå i gruppe- og teamsammenhænge.

Du får derigennem ligeledes et begrebsapparat til at blive klogere på andres præferencer.

Uddannelsesforløb: Det personlige lederskab

Kr. 28.990 ekskl. moms

Workshop 1

Ledelse af dig selv (2 dages workshop)

Netværksgruppe

Workshop 2

Ledelse af relationer (halvdags supervision + 1 dags workshop)

Netværksgruppe

Workshop 3

Ledelse af team/gruppe (halvdags supervision + 1 dags workshop)

Netværksgruppe

Workshop 4

Ledelse i organisationer (halvdags supervision + 1 dags workshop)

Netværksgruppe

Individuel samtale

Undervisningsform

Undervejs på uddannelsen vil der være oplæg med direkte relevans for dine aktuelle problemstillinger. De følges op af træning, dialog og supervision i dilemmaer og paradokser.

2019

Datoer kommer senere.

Sted

Kommer senere.

Pris

Kr. 28.990 ekskl. moms