Det filosofiske lederskab

Kan man være en god leder uden at være et godt menneske?
Svaret på det spørgsmål vil aldrig være entydigt, men tendensen i vores samfund er åbenlys; Vi er ved at ændre svaret fra JA til NEJ.

”Den gamle ledelses-skole” står med andre ord for fald. Gode resultater er ikke længere nok til at frede mennesket bag lederen. Tiden er til for lederen til at træde i karakter som et etisk funderet og helt menneske.

”Det filosofiske lederskab” er en rejse mod dette menneske, en rejse du ikke kan vende tilbage fra som helt den samme. Efter forløbet vil du opleve, at dit liv har fået ny betydning, og du er kommet tættere på at blive det menneske og den leder, som du gerne vil være. Og ikke mindst har du fået både landkort og kompas til den videre rejse.

Hvem kan deltage?

Kurset er for dig, som er en erfaren leder indenfor det offentlige såvel som det private. Du har haft forskellige ledelsesopgaver men trænger til at finde ind til substansen af din ledelse og vil gerne reflektere over de vægtige sider af lederskabet.

Du har rettere sagt mod på at gå skridtet videre end de værktøjs- og løsningsorienterede tilgange til ledelse, og undersøge den menneskelige gerning, som lederskabet i realiteten er.

Udbyttet

På dette eksklusive forløb lærer du at mestre metoder inden for etik, filosofiske dialoger og metoderne protreptik og true storytelling. Du sætter fokus på dit liv som menneske og leder, og hvordan filosofi, etik og storytelling kan omsættes til konkrete handlinger i organisationen som en vej til at frisætte dig selv og dine medarbejdere.

Du lærer at transformere buzzwords til væsentlige og kraftfulde begreber, der har betydning for organisationens sammenhængskraft og medarbejdernes selvledelse. Du lærer dig selv bedre at kende og bliver bedre til at lede dig selv og andre.

Du vil opbygge evner og lære metoder til at skabe retning og ejerskab til bæredygtige forandringer og forbedringer og til at skabe sammenhæng mellem medarbejdernes og organisationens værdier.

Du vil styrke de menneskelige og faglige ståsteder, der hjælper dig og medarbejderne med at bevare roen og dømmekraften i krydspres og høj kompleksitet.

Derudover hjælper uddannelsen dig med at skabe ejerskab til en organisatorisk bæredygtig omstilling/transformation baseret på regenerative principper og værdierne bag FN`s verdensmål.

Indholdet

På Promentums kursus i Filosofisk Lederskab får du et indblik i etik og filosofi og ikke mindst i, hvordan du kan sætte det i spil som leder og i din organisation.
Vi arbejder særligt med dialogformen Protreptik (af verbet trépo, at vende sig selv og fællesskabet mod det væsentlige), og hvordan du kan skabe stærke dialoger, der hjælper dig og dine mellemledere eller medarbejdere med at træffe valg med afsæt i værdier i stedet for følelser.

Vi kombinerer det ledelsesfilosofiske arbejde med storytelling i form af de 7 principper i den dansk/amerikanske change-management metode True Storytelling. Metoden kombinerer 40 års forskning i storytelling og organisationer med oprindelige folks tilgang til storytelling, der er mere holistisk og involverende.

Det filosofiske lederskab

Kr. 39.900 ekskl. moms

Metode

Kursets metode vil være en variation af undervisning, faciliterede processer, forskelligartede samtaler, vandreture, fortællinger og refleksioner.

Opbygning

Det Filosofiske Lederskab foregår over i alt 6 dage fordelt på to moduler samt en efterfølgende individuel samtale.

Modul 1: Lederen som menneske

Vi er først og fremmest menneske, før vi er ledere. Derfor vil lederskabet altid være en balancegang med bl.a. magt, etik, fornuft, følelser, mod og sårbarhed.

I dette modul vil vi åbne døren til det balancerede lederskab, skabe en indsigt i dine etiske fortællinger og ståsteder og styrke modet til at møde det betydningsfulde i dit lederskab og liv.

Modul 1 vil være et 4 dages eksternat på et naturskønt sted i Danmark, hvor der er fokus på egen ledelse og indføring og træning i protreptik og true storytelling.

På ledelsesfilosofiske vandreture får du mulighed for at zoome ind på din egen fortælling og værdier i fællesskab med andre. Der er fokus på dig som menneske, og hvordan du kan balancere dit lederskab og liv.

Du udvikler din egen bæredygtige fortælling med afsæt i storyboards og principperne i true storytelling. Vi bruger stedet, vi vandrer i og med afsæt i oprindelig folks filosofi undersøger vi, hvordan vi kan forbinde os til naturen og hente ny energi.
Vi sætter særlig fokus på begreberne Betydning og Mod i en ledelseskontekst.

Modul 2 – Dag 1: Energi, følgeskab og begivenhed – Samspillet mellem selvet og organisationen

Indtil nu har vi arbejdet med egen fortælling og egne værdier. I dette modul arbejder vi med at sætte os selv i spil i organisationen som menneske og leder. Vi arbejder med begreberne Frihed, Fællesskab og Dømmekraft.

Vi henter inspiration fra kvantefysikken og undersøger begrebet Energi og Følgeskab samt kunsten at skabe begivenheder, der skaber gennembrud. Vi har fokus på implementering og iscenesættelse.

Modul 2 – Dag 2: Refleksion og forbundethed – Skabelsen af et nyt fundament

Som deltager har du nu været på en rejse og har oplevet, hvordan du kan bruge ledelsesfilosofi og storytelling til at håndtere høj kompleksitet uden at blive stresset og skabe begivenheder, der frisætter og tilfører mere end de tager.
Vi arbejder på dag 2 med begreberne Refleksion og Forbundethed. Vi undersøger, hvordan vi kan forankre vores værdier og fortælling, ikke kun intellektuelt, men en dybere forbundethed til sig selv, organisationen og naturen, således at de udgør et solidt og organisk fundament for dit fremtidige lederskab.

En afrundende samtale – som åbner din verden til dit næste skridt.

Underviserne

profilbillede af Jens Larsen Jens Larsen er ledelsescoach, social entreprenør og storyteller. Han er anerkendt for sit arbejde med den bæredygtige og regenerative change-management metode True Storytelling og sit arbejde med FN’s verdensmål. Han har skrevet en række bøger om storytelling, coaching, etik og ledelse bl.a. med professor Ole Fogh Kirkeby og den amerikanske professor David Boje.

Jens ser storytelling som menneskehedens største teknologiske opfindelse. ”Fortællinger kommer før alt andet,” siger han. Han henter sin inspiration fra oprindelige folks storytelling og løbende rejser til Arktis, hvor han arbejder med samisk og inuit storytelling, der har fokus på fællesskabet samt bæredygtig og regenerativ udvikling.

profilbillede af Jesper Alstrøm Jesper Alstrøm er Master Business Coach og ledelsesrådgiver, og har mere end 35 års erfaring som leder og i at inspirere ledere og medarbejdere i civilsamfund, den private og offentlige sektor. Hans undervisning er med et stærkt fokus på værdier og autentiske læringsmiljøer. Missionen er at levendegøre værdierne og som menneske at finde det, der betyder mest for dig i livet – og når du leder.

Jesper kombinerer det filosofiske arbejde med sit virke som medstifter og leder af NGO’en SDGWORLD, der bidrager til realisering af FN´s Verdensmål igennem partnerskaber på tværs af ledelses- og organisationsformer. Jesper sidder i Advisory board og bestyrelser i NGO-verdenen, og trækker derfor også på sine erfaringer med mange års indsatsen for en bæredygtig verden.

profilbillede af Kasper Warming Kasper Warming er erhvervsfilosof og ledelseskonsulent og har en mangeårig erfaring med at udvikle og inspirere ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder. Hans undervisning er tankevækkende i ordets egentlige forstand, og hans mission er at gøre filosofi relevant og konkret brugbar for erhvervslivet og den enkelte leder.

Det filosofiske arbejde kombinerer Kasper med en ”moden” tennis-karriere, hvor han er regerende verdensmester i double i kategorien +45 og top 5 i single. Han trækker derfor ikke kun på sine erfaringer i erhvervslivet, men også mange års kamp om at mestre en af de mest uforudsigelige.

København

2023

Forår 2023
Datoerne er på vej

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 39.900 ekskl. moms
(Prisen er inkl. 4 dages ophold og forplejning)