Den regenerative organisation i praksis

Genskab livet i din organisation og forløs medarbejdernes potentialer

vi taler om den regenerative organisation i praksis
 • “Jeg kan jo se, der er noget galt, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det”.
 • “Vi har sindssygt dygtige folk, men på en eller anden måde får vil ikke rigtigt brugt deres fagligheder hensigtsmæssigt i de enkelte opgaver”.
 • “Vi oplever desværre mere og mere stress og mistrivsel hos vores medarbejdere, men forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det skyldes?

Ovenstående citater er eksempler på de udfordringer, vores kunder oplever

Mange af disse udfordringer skyldes bl.a. den stadig stigende videnskompleksitet, som organisationerne skal håndtere. Typisk har organisationerne forsøgt at håndtere udfordringerne ved at opbygge flere systemer, mere struktur og flere hierarkier.

Det har gjort vores organisationer uhensigtsmæssigt rigide og således forstærket organisationernes udfordringer ift. at håndtere kompleksitet.

Konsekvensen af ovenstående dynamik er, at organisationerne ikke tilstrækkeligt formår at forløse medarbejdernes potentiale og faglighed, og i mange organisationer resulterer det i mistrivsel og stress hos medarbejderne – hvordan kan dette løses med den regenerative organisation i praksis?

Fremtidens organisationer kan frisætte medarbejderne og herigennem skabe flow, liv og trivsel

I Promentum har vi, i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, arbejdet målrettet på at udvikle nye organisationsformer, der er bedre til at håndtere den aktuelle videnskompleksitet, og som i højere grad understøtter medarbejdernes trivsel og engagement.

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag.

Indholdet på kurset “Den regenerative organisation i praksis” er en samling af vores erfaringer med at etablere regenerative og frisættende organisationer – båder internt og hos vores kunder.

Målet med kurset er at hjælpe dig som leder i gang med at arbejde konkret med udviklingen af din organisation.

Bemærk: Dette kursus er målrettet de organisatoriske tiltag, der kan understøtte etableringen af en regenerativ frisættende organisation. Vores andet 2-dages kursus ”Regenerativ ledelse i praksis” er målrettet lederrollen som frisættende leder, og giver dig værktøjer og metoder til at udøve frisættende ledelse i hverdagen. Det kursus kan du læse om her

Kurserne kan tages selvstændigt, men kan med fordel supplere hinanden.

Hvis du tilmelder dig begge kurser får du en rabat på 20%

Søger du interne forløb målrettet din organisation?

Så kontakt Mikkel Flod Storgaard på tlf. 60743050 eller ms@promentum.dk.

Hvis du vil lære mere om det regenerative, så lyt dette afsnit af ‘Lyden af Promentum’!

Formålet med kurset “Den regenerative organisation i praksis”

Dette kursus giver dig og jer som ledergruppe mulighed for at tage de første skridt i retning af at skabe de organisatoriske tiltag, der understøtter en regenerativ frisættende organisationskultur.

Målgruppe

Ledere, der gerne vil arbejde med at understøtte etableringen af en regenerativ frisættende kultur i deres organisation og ønsker konkrete værktøjer til at skabe dette i deres organisatoriske hverdag.

Indhold på kurset

På kurset bliver du kort præsenteret for det regenerative ledelsesparadigme, du får en teoretisk introduktion til begrebet regenerativ og frisættende ledelse og lærer konkrete metoder og værktøjer til at understøtte etableringen af en regenerativ frisættende kultur i jeres organisation.

På kurset arbejdes der med følgende temaer:

 • Introduktion til det regenerative ledelsesparadigme
 • Den regenerative organisation i praksis
 • Etablering af en frisættende organisation
 • Giv organisationen mening og retning – og brug missionen som aktivt pejlemærke
 • Nye roller og ansvar, der understøtter arbejdet med komplekse faglige udfordringer.
 • Indarbejd beslutningsprocesser, der understøtter flow i hverdagen
 • Frisæt fagligheden i organisationen
 • Genforvild organisationen
 • Etablering af nye knudepunkter i hverdagen
 • Uddelegér faglige beslutninger
 • Skab ad hoc-organisering omkring faglighed og komplekse opgaver
 • Genskab livet i organisationen via nye regenerative hverdagspraksisser
 • Genforbind organisationens økosystemer – både internt og eksternt?
Dit udbytte

Efter kurset har du forståelse for de vigtigste elementer i det regenerative frisættende ledelsesparadigme og har indblik i frisættende organisationsstruktur og organisationskultur – både på et teoretisk og praktisk niveau. Og du har lært konkrete strukturelle og organisatoriske metoder til at understøtte en frisættende kultur i jeres organisation.

Kurset er designet så praksisnært som muligt og vi har, i gennemgangen af alle temaer og metoder, fokus på, at du skal kunne gå direkte hjem og begynde arbejdet med at etablere en frisættende og regenerativ organisationskultur.

Datoer for undervisningsdage

Hold 5: 15.-16.jan 2024

Hold 6: 10.-11.april 2024

Hold 7: 26.-27juni 2024

 

Pris 9800,-

Ekskl. moms

Dato for holdstart

Hold 5

15. januar 2024

København

Hold 6

10. april 2024

København

Hold 7

26. juni 2024

København