fbpx
Uddannelse Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler

Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler

Tag denne uddannelse som Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler og bliv styrket i at hjælpe din organisations bæredygtige omstilling. Uddannelsens fokus er at give dig viden og kompetencer til at arbejde med og implementere bæredygtighed i din organisatoriske og forretningsmæssige kontekst.

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af bæredygtighed og den regenerative tankegang får du viden og værktøjer til at styrke den bæredygtige udvikling i din organisations specifikke kontekst. Og du trænes i at mobilisere og lede organisationens ressourcer på både et forretningsmæssigt og organisatorisk niveau.

Hvem kan deltage

Uddannelsen som Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler er for dig, der arbejder med – eller står over for at skulle arbejde med – bæredygtig udvikling i din organisation. Du kan være konsulent, leder eller projektleder.

Dit uddannelsesforløb

Modul 1: Bæredygtighed og din organisation: Forstå og formulér jeres bæredygtige udvikling

Du bliver fortrolig med de vigtigste begreber inden for bæredygtighed, herunder FN’s Verdensmål og den regenerative tankegang. Vi stiller skarpt på, hvordan din egen organisation arbejder med bæredygtighed. Du skærper formuleringen af den indsats, der understøtter netop din organisations bæredygtige omstilling med afsæt i en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor miljø, samfund og økonomi går hånd i hånd.

Modul 2: Bæredygtighed og forandringsledelse: Involvér og engagér organisationens ressourcer

Bæredygtig udvikling er et kontinuerligt forandringsprojekt. Det betyder at din organisation skal ændre adfærd i hverdagen. Det sker kun hvis vi evner at motivere, engagere og lede alle relevante ressourcer. Du lærer hvordan du arbejder med forandringsagenter og du trænes i hvordan du leder og implementerer den bæredygtige omstilling gennem samarbejde og tværfaglighed.

Modul 3: Bæredygtighed og forretningsudvikling: Integrér bæredygtighed i kerneforretningen

Bæredygtighed er en løftestang for udvikling af kerneforretningen. Du trænes i hvordan den holistiske tilgang til bæredygtighed integreres i kerneforretningen. Du høster frugten af dit hidtidige arbejde med bæredygtig organisations- og forretningsudvikling. Du trænes i hvordan du indgår som professionel sparringspartner med topledelse og bestyrelse på jeres fortsatte rejse.

Pris

Kr. 39.800 ekskl. moms

Dit udbytte

Som deltager på uddannelsen til Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler får du indblik i og konkrete værktøjer til at drive den bæredygtige omstilling af din organisation. Og du opnår kompetencerne til at rammesætte, motivere og mobilisere organisationens ressourcer i en helhedsorienteret udvikling mod implementeringen af en regenerativ organisation.

På uddannelsen møder du andre, der arbejder med en bæredygtig omstilling og uddannelsen vil dermed udvide dit professionelle netværk af aktive bæredygtighedskonsulenter fra vidt forskellige organisationer. 

Moduler

Kr. 39.800 ekskl. moms

Modul 1

Bæredygtighed og din organisation Forstå og formulér jeres bæredygtige udvikling

2 dage

Transformationsdag

Modul 2

Bæredygtighed og forandringsledelse Involvér og engagér organisationens ressourcer

2 dage

Transformationsdag

Modul 3

Bæredygtighed og forretningsudvikling Integrér bæredygtighed i kerneforretningen

2 dage

Transformationsdag

Opfølgningsdag

Metode & opbygning

Uddannelsen til Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikler består af 3 undervisningsmoduler og hvert modul bliver fulgt op med en transformationsdag, hvor der bliver fulgt op på de praktiske erfaringer med at bruge det lærte værktøjer.

Uddannelsens varighed er således 9 dage, 6 undervisningsdage og 3 transformationsdage.

 

 

København

2022

Modul 1
29.-30. marts 2022

1. Transformationsdag
28. april 2022

Modul 2
11.-12. maj 2022

2. Transformationsdag
3. juni 2022

Modul 3
27.-28. juni 2022

3. Transformationsdag
25. august 2022

Sted

Promentum
Kompagnistræde 34, 4. og 5.sal
1208 København K

Pris

Kr. 39.800 ekskl. moms

Jylland

2022

Forventet start – Maj 2022

Sted

LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Århus C

Pris

Kr. 39.800 ekskl. moms.