Agil projektledelse i praksis

Agil projektledelse i praksis

Bliv introduceret for det agile manifest og de agile principper på vores nye projektlederkursus: Agil projektledelse i praksis. Du får en samlet pakke af værktøjer og metoder til at arbejde agilt med dine projekter i relation til projektudvikling, projektplanlægning og projektstyring. Du lærer at håndtere de typiske ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at arbejde agilt.

Kurset hjælper dig til at komme godt i gang med de agile metoder, men klæder dig også på til, kvalificeret, at kunne vælge mellem de forskellige metoder og værktøjer – og finde den projektarbejdsform, der støtter dine projekter bedst muligt i hverdagen.

Kursets opbygning

Kurset er et 5 dags forløb og består af to moduler a 2 dage og et modul a 1 dag.

Kurset er opbygget som en vekslen mellem teori og praktisk træning. Din hverdag og et projekt fra din hverdag er i fokus. Og  de metoder og værktøjer, som vi arbejder med på kurset, vil konstant blive holdt op mod dine konkrete udfordringer.

Efter hvert modul deltager du med din sparringsgruppe i et Skypemøde, hvor I i fællesskab løser en hjemmeopgave og deler erfaringer i forhold til, hvordan I bruger de metoder, som I har lært på kurset.

Hvem kan deltage

Kurset er for dig, der allerede har gennemgået en ”klassisk projektlederuddannelse” og som har behov for og lyst til at få agile metoder og værktøjer ind under huden.  Kurset er designet til dig, der arbejder som projektleder eller som agil coach. Eller til dig, der arbejder på at skabe en hensigtsmæssig brug af projektmetoderne/-værktøjer i din organisation.

Faglige temaer på kurset

Modul 1:  Agil projektudvikling og planlægning (2 dage)
Agil projektledelse – overordnet forståelse
Det agile manifest
De agile principper
Iterativ projektledelse
Metoder til agil projektudvikling, projektplanlægning og projektstyring.

Modul 2: Agil ledelse (2 dage)
Den agile leder
Roller og ansvar i en agile organisation
Frisættende ledelse
Inklusion, kontrol og nærhed i det agile team.

Modul 3: Agil og klassisk projektledelse i samspil – og som komplementære elementer (1 dag)
Den klassiske projektmodel og agil projektledelse i praksis – at bruge det bedste fra begge verdner
Etablering af en hensigtsmæssig projektkultur
Implementering af agile metoder i dit projekt eller i din organisation.

Udbytte

Teori og viden
Indsigt i internationalt anerkendt viden om agil projektledelse og forståelse for ledelse og samarbejde i en agil kontekst.

Værktøjer og metoder
Konkrete værktøjer og metoder til agil projektudvikling, projektplanlægning og projektstyring.

Styrket eget projekt
Du får gennemarbejdet et eget aktuelt projekt og indarbejdet nye agile arbejdsmetoder. Du får desuden afdækket egne ledelsesmæssige præferencer.

Sparring og netværk
Under uddannelsen har du rig mulighed for at sparre, netværke og vidensdele med projektledere og agile coaches fra andre organisationer.

København

2019

Kontakt os for information om datoer.

Promentum A/S

Promentum A/S
Vesterbrogade 67, 2. th
1620 København V

Pris

Kr. 18.900 ekskl. moms