Viden

fra os til dig

Tid til paradigmeskift i konsulentbranchen

Mikkel Flod Storgaard / [email protected]

Fire vigtige dogmer for fremtidens konsulentarbejde.

Der er behov for et paradigmeskift i managementkonsulentbranchen. Konsulentvirksomheden, som vi kender den i dag, vil uddø.
Hvis vi skal genskabe troværdigheden skal vi i fællesskab finde nogle nye dogmer for fremtidens konsulentarbejde. Dogmer, der vil betyde at vi i fremtiden sætter kundens behov over egne og med største selvfølgelighed inviterer vores værste konkurrenter ind hos vores kunder – for i fælleskab at løse kundens problemer bedst muligt.

Krisen letter og morgendagen gryer. Konsulentbranchen tjener igen mange penge, konsulenthusene vokser og alt er umiddelbart i skønneste orden.

Men under overfladen lurer en, for konsulentbranchen, endnu større krise.

Faren for at blive afsløret i sin utilstrækkelighed.

Nye tider

Præmisserne for konsulentarbejdet har ændret sig. Kompleksiteten ift. viden, informationsteknologier og organisationsstrukturere stiger konstant og kunderne kæmper med større og større kompleksitet i hverdagen.

For at kunne hjælpe kunden ordentligt med denne kompleksitet, kræver det både, at konsulenten har evnen til at gøre det svære nemmere hos kunden, og at konsulenten evner at bringe den nødvendige viden i spil hos kunden.

Udfordringen

Konsulentbranchens fremtidige udfordring er bare, at vidensmængden efterhånden er så enorm, at ingen konsulenter reelt har viden nok til at kunne bringe den ordentligt i spil hos kunden. Selv ikke de store konsulenthuse, kan i fremtiden lukke sig om deres egen faglighed og tro, at de kan hjælpe kunden på et tilfredsstillende niveau.

Erkendelsen er der allerede hos de dygtigste og skarpeste i branchen, men som i kejserens nye klæder, spiller konsulenterne stadig spillet som den altvidende frelser – og kunderne betaler stadig for illusionen om et quickfix.

Ingen ved alt – flere ved mere

Men virkeligheden er, at ingen lukkede videnssystemer, i fremtiden kan opnå viden og faglighed nok til at kunne løse og håndtere fremtidens kompleksitet. Dertil er verden blevet for foranderlig og stiller for store krav til åbenhed overfor ny viden, kreativitet, nedbrydning af fortidens kunstigt konstruerede faggrænser og samspil mellem mennesker og teknologier. Kompleksiteten kræver en dynamisk og langt mere kontekststyret helhedsløsning. Og udviklingen sker i et tempo, hvor 2-3 måneders gamle løsningsmodeller, muligvis allerede er forældede.

Skal her og nu-kompleksiteten nedbrydes/håndteres, kræver det den HELT nye her og nu-viden.

Der er derfor behov for et paradigmeskift i branchen. Konsulentvirksomheden, som vi kender den i dag, vil uddø. Det er slut med at brilliere med store forkromede koncepter. Slut med at sælge konsulentsmarte ord og flotte excellencemodeller.

Vi må erkende vores utilstrækkelighed og bryde ”Kejserens nye klæder” illusionen og komme i arbejdstøjet.

Jeg tror på, at konsulenten må søge tilbage til den traditionelle og mere praksisnære hjælperrolle. Vores opgave er at skabe simple og brugbare løsninger – og hjælpe kunden med at gøre det svære lidt lettere.

Og fremtidens kompleksitet stiller krav om ydmyghed. Som Klodshans må vi i fællesskab skabe de rigtige løsninger gennem en ydmyg, kreativ og åben tilgang.

Dogmer for fremtidens konsulentarbejde

Den nye virkelighed kræver, at vi ændrer selvopfattelse, ændrer vores relation til kunden, ændrer vores grundlæggende forståelse af faglighed og ændrer vores tilgang til opgaverne.

Konsulentbranchen har behov for guidelines i forhold til at udvikle en troværdig fremtidig konsulentkultur og jeg tror, at vi må møde fremtiden med udgangspunkt i 4 dogmer:

 1. Vi sætter kvalitet i opgaveløsningen over egen indtjening.
 2. Vi arbejder helhedsorienteret i vores tilgang til opgaver.
 3. Vi udvikler og deler viden i større vidensfællesskaber.
 4. Vi vil være kundens videns- og kompetenceformidler i videst mulige forstand

Og jeg inviterer resten af branchen op til dans.

Lad os i fællesskab genskabe branchens troværdighed og hjælpe kunderne med deres udfordringer.

Jeg ved godt, at dogmerne ikke lyder revolutionerende og de fleste konsulenter vil, som det hurtige svar, mene, at de efterlever dogmerne allerede.

Det er bare ikke min oplevelse og jeg mener, det er tid til, at konsulentbranchen tager, et kritisk blik indad.

Dogmerne skal ikke tænkes som et statisk billede, men som fraspark i den rigtige retning og et udgangspunkt for en god debat.

Konkret tror jeg, at dogmerne vil understøtte følgende adfærd:

1. Vi sætter kvalitet i opgaveløsningen over egen indtjening

 • Flytter fokus fra egen forretning og tilbage til kundens aktuelle udfordringer
 • Sikrer, at vi kun bidrager til løsningen af opgaver, hvor vi reelt tror på, at vi kan skabe den aftalte effekt
 • Bliver mere kritiske overfor egne kompetencer og bidrag
 • Ændrer opgaveejerskabsforståelsen, således at konsulenthusene ikke tager salgsfee for at formidle opgaverne videre til kompetente opgaveløsere.
 • At vi med største selvfølgelighed inviterer vores konkurrenter ind hos vores kunder, når det fagligt giver den bedste løsning

2. Vi arbejder helhedsorienteret i vores tilgang til opgaver

 • Nedbryder traditionelt konstruerede teoretiske faggrænser – hos kunden er tingene i samspil og opdelingen ikke reelt eksisterende
 • Hjælper konsulenten med at komme op i helikopteren og se opgaven i et større perspektiv
 • Åbner opgaven ift. nye innovative og mere dynamisk løsningsmodeller – og gennem sin åbenhed for HELT ny viden, imødekommer fremtidens kompleksitet.

3. Vi udvikler og deler viden i større vidensfællesskaber

 • Støtter en mere åben videndeling i branchen. Vi bør være langt bedre til at etablere åbne videns- og erfaringsnetværk. Viden er alligevel 100% tilgængelig alle steder og som konsulenter lever af vi af vores evne til at transformere viden om til løsninger hos kunden. Ikke af at viden mere end alle andre.
 • Løsningerne vil i højere grad være inspireret af nyeste viden. Nyeste som i den fra i dag og måske i går.

4. Vi vil være kundens videns- og kompetenceformidler i videst mulige forstand

 • Vil betyde, at vi vil hjælpe kunden med at folde deres aktuelle udfordringer ud og herefter, i højere grad, bliver bindeled til relevante hjælpere fra konsulenternes åbne vidensmiljøer
 • At konsulenten bliver bedre til at vurdere egne kompetencer og mulige bidrag
 • At den enkelte konsulent bliver afhængig af et kæmpe, ikke faggrænseopdelt, vidensnetværk
 • At branchen stopper med at tro, at de skal tjene penge på kundens opgaver uden at arbejde på dem – at branchens salgsfee dør.

 

Vi skal have genskabt konsulentbranchens troværdighed og skabe en konsulentkultur, der sætter os i stand til, også i fremtiden, at hjælpe kunderne.

Vi tror, det kræver et paradigmeskift – hvem vil med på rejsen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.