leder

Introduktion til teamledelse
Andreas Lindemann, master i organisationspsykologi
Søren Brostrøm – og hvad du som forandringsleder kan lære af ham
SDG verdensmål nummer 17