Ledelse

Længe leve frisættende ledelse

Hvordan realiserer man en velfungerende frisættende ledelseskultur? Ledertyper som Kaj Holger fra Radiofabrikken Bella i tv-serien Krøniken er en uddøende race. Den type ledere er ubrugelige i en moderne kontekst. Det samme er det traditionelle organisationsdiagram. Begge dele hører til i historiebøgerne. Sådan har det faktisk været i en del år. Og mange kender til…

Læs mere

Tid til paradigmeskift i konsulentbranchen

Fire vigtige dogmer for fremtidens konsulentarbejde. Der er behov for et paradigmeskift i managementkonsulentbranchen. Konsulentvirksomheden, som vi kender den i dag, vil uddø. Hvis vi skal genskabe troværdigheden skal vi i fællesskab finde nogle nye dogmer for fremtidens konsulentarbejde. Dogmer, der vil betyde at vi i fremtiden sætter kundens behov over egne og med største…

Læs mere

Gå altid tilbage til en fuser.

Når giraffer skændes

Lederuddannelser har de senere år været kraftigt inspireret – eller måske snarere overskyllet – af idealet om anerkendende ledelse. Det såkaldte girafsprog. Det har fået sit navn, fordi giraffen er det højeste landpattedyr, der tilmed også har det største hjerte. Girafsprog tales derfor med stor empatisk indlevelse og overblik.