Ledelse

Ledelsesværktøj

Handlekraft vs. dømmekraft

Af Kasper Warming

Ledelsesværktøj Vi elsker ledelsesværktøj! Ledelsesværktøj til at håndtere alt fra forandringer, konflikter, medarbejdere, strategier, stress… You name it! Der findes værktøjer til stort set alle discipliner inden for ledelse. Man kan nærmest få den fornemmelse, at disciplinen ikke findes, før der findes et værktøj, der definerer disciplinen. Tænk lige over det en gang. Vi godtager…

Læs mere

frisættende organisation

6 læringspointer fra Promentums arbejde med frisættelse

FRISÆTTENDE ORGANISATION I Promentum arbejder vi med at etablere/skabe en frisættende organisation. Og vi har her samlet 6 læringspointer fra vores arbejde med frisættelse. De 6 læringspointer lyder som følger: Frisættelse stiller krav til den enkelte medarbejders ansvarlighed over for fællesskabet Understøt medarbejdernes flow Skab psykologisk tryghed og gensidig tillid Slip livet løs Formulér en klar…

Læs mere

Ledergrupper

Ledergrupper – og andre grupper – er stærke drivkræfter i organisatoriske forandringer

Gennem de senere år har jeg observeret, hvordan gruppedynamikker i både tværgående ledergrupper, men også i fx afdelinger og teams, har en stor effekt på, om de forandringer, der besluttes, får en reel effekt. Netop gruppedynamikker er for mig at se et meget overset element i at skabe forandringer i organisationer. Jeg vil her slå…

Læs mere

Implementering af kirurgisk robot på Bispebjerg Hospital har været en kæmpesucces

Hvordan omstiller man sig i en kompleks hverdag, når der pludselig lander et stort implementeringsprojekt på ens bord? Og hvordan sikrer man, at man lykkes med det? Det ved Lars og Ditte fra Bispebjerg Hospital alt om. Siden marts i år har man kunne blive opereret af en robot på Abdominalcenter K på Bispebjerg Hospital.…

Læs mere

Du skal ikke lede efter din lederidentitet

Hvis der er noget, der kendetegner vores samfund i dag, så er det vores store fokus på individet. Vi dyrker sportsstjernen, der skiller sig ud fra de andre; lederen, der vender virksomheden fra konkurs til succes og politikeren, der klarer debatten bedst eller vinder flest personlige stemmer. Ledelseskommissionen fulgte også denne trend i deres rapport…

Læs mere

Det nye strategiske lederskab

Det nye strategiske lederskab

Hvis verden er i konstant forandring: Hvordan er målstyring så mulig? Hvordan er planlægning så mulig? Hvad er så en god strategi? I en verden hvor forandringer foregår lynhurtigt, skabes der konstant nye muligheder og forhindringer, der kræver nye beslutninger. Holder disse beslutninger hele vejen hjem, eller ved vi allerede, idet de er besluttet, at…

Læs mere

Ændringer og transitioner
Konference om forandringer og implementering i den offentlige sektor

Gratis mini-konference for chefer og ledere i den offentlige sektor

Hvad siger ledelsesforskningen om forandringer i offentlige organisationer? Hvis du er chef eller leder i den offentlige sektor, så kender du til den komplekse hverdag og verden med mange modsatrettede krav og forventninger. Samtidig med at du navigerer i det skal du omsætte strategi til praksis og skabe forandringer i organisationen. Spørgsmålet er så, om…

Læs mere

Har du talt med din overgang i dag?
Samarbejde i projektledelse

Frisæt din organisation

Vores organisationer, arbejdsliv og ledelseskultur ændrer sig markant i disse år. Det har stor indflydelse på, hvad der skal til, for at lederne lykkes i deres roller. For at lederne skal lykkes i fremtiden, skal de have evnen til at frisætte deres medarbejdere – både gennem frisættende ledelse og ved en langt mere dynamisk organisering.…

Læs mere