Konflikter

Tung vs let - Løs arbejdsopgaver

Løser du dine arbejdsopgaver bedst muligt?

Af Promentum A/S

Det spørgsmål stillede jeg ikke mig selv i mit tidligere job – men det ved jeg nu, at jeg burde have gjort. Jeg burde også have bedt om at få værktøjerne og kompetencerne til at løse mine opgaver bedst muligt. Men jeg vidste ikke, at det var det, jeg manglede. Jeg har været ansat i…

Læs mere

Dårlig dialog mellem kolleger - kommunikation

Skal kommunikation blandt kolleger måles?

Af Promentum A/S

I direktionslokalet er der ofte en lang række nøgletal til rådighed, der kan beskrive, om det går godt eller skidt for virksomheden. Bevæger vi os mod plus eller minus på bundlinien? Er omkostningerne for høje? Indtjeningen for lav? De fungerer som pejlemærker og status på virksomhedens tilstand lige nu. Prøv at forestille dig, at direktøren…

Læs mere

Gå altid tilbage til en fuser.

Når giraffer skændes

Af Promentum A/S

Lederuddannelser har de senere år været kraftigt inspireret – eller måske snarere overskyllet – af idealet om anerkendende ledelse. Det såkaldte girafsprog. Det har fået sit navn, fordi giraffen er det højeste landpattedyr, der tilmed også har det største hjerte. Girafsprog tales derfor med stor empatisk indlevelse og overblik.