Konflikter

Tung vs let
Dårlig dialog mellem kolleger

Skal kommunikation blandt kolleger måles?

I direktionslokalet er der ofte en lang række nøgletal til rådighed, der kan beskrive, om det går godt eller skidt for virksomheden. Bevæger vi os mod plus eller minus på bundlinien? Er omkostningerne for høje? Indtjeningen for lav? De fungerer som pejlemærker og status på virksomhedens tilstand lige nu. Prøv at forestille dig, at direktøren…

Læs mere

Et team uden humor …

…er som en flagstang uden fundament. Det bliver for usikkert og den ender med at vælte. Den høflige tone For et par år siden siden sad jeg ved morgenbordet på et kursuscenter og observerede den lettere anspændte stemning hos en gruppe medarbejdere, der skulle udsættes for to dages teamudvikling i mit selskab. Der var en…

Læs mere

Gå altid tilbage til en fuser.

Når giraffer skændes

Lederuddannelser har de senere år været kraftigt inspireret – eller måske snarere overskyllet – af idealet om anerkendende ledelse. Det såkaldte girafsprog. Det har fået sit navn, fordi giraffen er det højeste landpattedyr, der tilmed også har det største hjerte. Girafsprog tales derfor med stor empatisk indlevelse og overblik.