Viden

fra os til dig

Tag din autoritet, hvis du vil lykkes med dit næste projekt

Andreas Lindemann / [email protected]

Det er næsten umuligt at være en god projektleder uden at have den reelle autoritet i projektgruppen og have magt til at tage beslutninger.

Succesfulde projekter drives af projektLEDERE – med fed streg under leder. Og derfor skal du sørge for at få de fornødne stjerner på skulderen, så du har mulighed for at lede dit projekt sikkert i mål.

I denne artikel får du indblik i, hvordan dit projektteam typisk ser dig.

Du lærer, at dit stærkeste kort er at bevare lidt mystik om din person.

Og du får indblik i de tre kilder til autoritet, som du skal trække på, for at stå så stærkt som muligt i din rolle som projektleder.

Lad os komme i gang.

Som projektleder er du ikke andet end en forfremmet søskende

Oplevelsen af manglende autoritet kan handle om, at projektteamet ser dig mere som en forfremmet søskende end som en egentlig leder. Det er påstanden i en fremragende bog om familiedynamikker i organisationer (Visholm, 2013: ”Forfremmede søskende”).

Udgangspunktet er, at vi hele tiden konstruerer billeder af os selv og hinanden – kaldet overføringer – med udgangspunkt i den første organisation, vi lærer at kende: familien.

Overføringerne gør, at vi ubevidst tilfører vores kollegiale relationer lidt familiedynamik fx hvordan andre ser på dig i projektlederrollen. Hvor topleder- og chefniveauet ofte ses som forældrene (med den idealisering, der ofte hører med) er mellemleder- og projektlederniveauet ofte karakteriseret af søskendedynamikker.

Dine kolleger kender dig og din position ud og ind, og der er derfor ingen magi over din projektlederrolle. Du ses måske som en forræder (”nu hvor vores forældre er væk troede vi lige, at vi kunne være lidt uregerlige”) eller den type forfremmede søskende, hvor bl.a. søskendejalousien gør, at de andre ikke autoriserer dig som leder.

Sådan kan du arbejde med at skaffe dig autoritet

Først må vi forstå forskellen mellem magt og autoritet:

– Autoritet er retten til at træffe bindende beslutninger (ved at bestemme noget, som andre har pligt til at følge).

– Magt er ressourcerne til at gennemføre det. Dernæst må vi anerkende, at der er forskel på at have og at være en autoritet.

At have autoritet er noget, der knytter sig til den rolle, vi har (fx at være chef i en afdeling, hvor der er forskellige sanktionsmuligheder tilknyttet). At være autoritet er derimod personbåret. Og det interessante er, at vi siden starten af 1980’erne har set et markant skift fra den rollebaserede- til den personbårne autoritet i stort set alle organisationer.

Derudover skal du være klar over, at autoritet indeholder både bevidste og ubevidste elementer. Det betyder, at jo mindre folk rundt omkring dig ved om dig, desto mere rum er der til fantasi om det! Et eksempel på det er kongehuset, hvor vi kun kender ganske lidt til de kongeliges privatliv og personlighed.

Træk på alle autoritetens 3 kilder – og stå stærkere

Det er vigtigt at være klar over, at den personbårne autoritet kommer tre steder fra:

  1. Oppefra (via struktur og opbakning oppefra)
  2. Nedefra (deltagerne uddelegerer dele af deres individuelle autoritet)
  3. Indefra (selvfølelse – afhænger bl.a. af tidlige autoritetsfigurer)

Stil dig selv disse 5 spørgsmål

Det rejser i hvert fald fem spørgsmål, du bør stille dig selv, hvis du ikke synes, du har nok stjerner på skuldrene:

  1. Hvilken autoritet har du i ryggen (titel, beføjelser, kommunikeret råderum)?
  2. Hvilken autoritet tildeles du nedefra (fx respekt og accept, kritik og konflikt; forhåbninger og projektioner?
  3. Hånden på hjertet – hvilken autoritet tildeler du dig selv (tro på egne evner, selvværd)?
  4. Hvordan er balancen ml. de tre kilder til autoritet?
  5. Hvad handler det om? Hvor kan du justere og hvad kan du afprøve at gøre?

Konklusion: For at få den fornødne autoritet til at lede dit projekt, skal du først og fremmest tro på dine egne evner, du skal sørge for at du får beføjelser og råderum til at tage beslutninger tildelt af ledelsen og sidst men ikke mindst, så er det en god idé at holde privatlivet lidt på afstand, så der bliver plads til de ubevidste elementer i projektteamet.

Tak fordi du læste med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Projektleder