Slut med traditionel undervisning – vi vil udvikle reelle kompetencer

af Mikkel Flod Storgaard | feb 9, 2017 | Artikel

Det er snart slut med traditionel undervisning på Promentums uddannelser. Efter et hav af forsøgs- og udviklingsprojekter, er vi klar til, mere eller mindre helt, at fjerne undervisningsdelen fra vores uddannelser – og i langt højere grad end tidligere skabe reel kompetenceudvikling.

Fra ny viden til nye kompetencer

Viden er én ting – kompetencer noget helt andet. Kompetencer er det vi kan og gør i vores hverdag. Erhvervelse af ny viden spiller en afgørende faktor i udviklingen af nye kompetencer – men der skal mere end viden til at gøre noget nyt og andet i hverdagen.

I Promentum har vi de sidste 7-8 år, som rigtig mange andre, været optaget af, hvordan vi kan skabe reel kompetenceudvikling på vores uddannelser. Altså ikke blot give deltagerne viden og en god oplevelse, men helt reelt gøre dem bedre til at udfylde deres job som f.eks. projektledere.

Vores største udfordring ift. at udvikle nye kompetencer hos vores kursister har kredset om, hvordan vi får deltagerne til at bringe det lærte i spil i hverdagen – og hvordan vi støtter dem i, også på sigt, at fastholde en ny og hensigtsmæssig adfærd.

Inspiration fra folkeskolen

Vi har fundet svaret i folkeskolen. I folkeskolen taler de meget om Flipped learning. Helt kort fortalt handler Flipped learning om at vende undervisningen på hovedet. Traditionelt har det fungeret sådan, at eleven er blevet instrueret i færdigheder i klasselokalet. Fx er de blevet instrueret i at addere i en matematiktime og har herefter haft lektier for, hvor de kunne øve addition via additionsstykker.

I Flipped learning foregår den instruktive del vha. videooptagelser som eleverne ser hjemme. Og tiden sammen underviseren i undervisningslokalet bliver herefter brugt til at lave opgaver og dermed træne færdigheden. Tiden i klasselokalet bliver dermed brugt på at transformere den nye viden til en reel kompetence hos eleverne.

Et vigtigt element i Flipped learning er at påfyldning af viden stadig er fokuseret og målrettet. Underviseren præsenterer ikke eleven for en standard instruktion, men bruger derimod tid på at lave præcis den instruktion vedkomne normalt ville lave i klassen – nu bare som filmklip. Kun på denne måde kan filmintroduktionen frigøre konfrontationstiden (altså den tid underviseren er sammen med eleven) fra instruktionsdelen. Alternativt vil der være for stor fare for, at vi som undervisere alligevel skal samle op og gennemgå dele af instruktionen.

Promentum flipper sine uddannelser

Flipped learning er præcis det der skal til for, at vi kan få tid til at arbejde med kursisternes hverdagsudfordringer på vores uddannelser. Vi har lavet forskellige forsøg med Flipped learning og oplever, at metoden sikrer rummet for egentlig kompetenceudvikling.

I det følgende vil jeg kort beskrive, hvordan vi konkret arbejder med Flipped learning på vores uddannelser.

Vores projektlederuddannelse er opbygget omkring en mængde af kompetencer, vi oplever er vigtige for at udfylde projektlederrollen. Hver kompetence/hvert kompetenceområde bliver på uddannelsen drevet igennem et tranformationsloop, der skal sikre, at den nye viden bliver indarbejdet til nye kompetencer.

Promentums transformationsloop:

I det følgende er beskrevet, hvad der konkret sker på hver trin i transformationsloopet:

  1. Videnspåfyldning: Med udgangspunkt i Flipped learning, bliver deltagerne introduceret til den nødvendig viden vha. diverse oplæg optaget på film. Disse film indeholder typisk de oplæg, der normalt ville være på undervisningsdagene. Filmene, der er ret håndholdte, bliver optaget og sendt til deltagerne 1-2 uger inden undervisningsgangen. Filmklippene skal sikre et fælles teoretisk fundament og er obligatorisk forberedelse til undervisningsdagene.
  2. Praksistræning og sparring: På undervisningsdagen bliver det teoretiske fundament fra forberedelsen koblet på noget praksis og de relevante færdigheder bliver trænet på cases og lign.
    Og deltagerne reflekterer over egen hverdag og fastlægger retning og plan for implementeringen af relevante færdigheder i egen hverdag.
  3. Transformation og anvendelse: Efter hver undervisningsgang, går deltagerne tilbage til deres projekter og arbejder med at implementere færdighederne i hverdagen – med udgangspunkt i deres egen implementeringsplan. Efter 3-4 ugers implementeringsarbejde gennemføres en sparringsrunde, hvor hver deltager får personlig sparring på deres brug af færdighederne og deres personlige udfordringer ift. at implementere færdigheden.
  4. Refleksion og videndeling: Hvert transformationsloop afsluttes med en evaluering, hvor deltagerne i mindre grupper deler erfaringer med brugen af færdigheden.

Vi har efterhånden en masse gode erfaringer med at opbygge kompetenceudviklingen som beskrevet, og vi er derfor klar til at gå hele vejen ift. at få implementeret Flipped learning på vores uddannelser – og det er således snart helt slut med traditionel undervisning hos os.

Vi vil meget gerne høre din holdning og eventuelle erfaringer med metoden Flipped learning. Skriv til os her på siden eller send en mail direkte til ms@promentum.dk