Viden

fra os til dig

Skift taktik og opnå dine mål

Ann Graugaard Pedersen / [email protected]

Forleden stod jeg i kursuslokalet hos en stor offentlig organisation. Projektstyring var emnet – fokus var de særlige karakteristika ved at arbejde med projekter i politisk styrede organisationer. Som altid faldt snakken på de uhensigtsmæssige beslutninger, som nogen gange bliver truffet i kursisternes projekter. De føler sig som fange af bureaukratiet. Irriterende, bøvlet og… ”det er jo ikke vores skyld”.

Og det er i og for sig rigtigt. Men når nu det er præmissen, hvad kan vi så gøre? Kan vi gøre noget overhovedet?

Er det vigtigt, hvem der har skylden?

Det har undret mig i mange år, hvorfor vi har så travlt med at smide aben videre. Uanset om det er ledere, politikere eller menige medarbejdere – som for eksempel os projektledere – så gør vi det alle sammen.

Det ville være så nemt, hvis vi blot kunne sige ”hop” til vores beslutningstagere og så gjorde de det. Eller ”rapportér i det nye it-system” og vupti, så gjorde vores interessenter det. Men sådan fungerer det bare ikke.

Heller ikke selvom vi har varslet på intranettet, har lavet en udførlig vejledning eller har givet alle relevante informationer, der skulle gøre det muligt at træffe en god beslutning. Det er ikke vores skyld, der ikke sker noget? Eller er det?

Beslutninger træffes på det grundlag, som nu engang er til rådighed. I en kontekst, som sjældent er rationel i klassisk forstand. Der er magtkampe, særlige interesser og relationer, som skal plejes, forskellige præferencer og spørgsmålet om timing blandt meget andet. Og handlinger kræver, at vi kan se et formål med det nye. At vi har lyst til at flytte os. Men hvis grundlaget er ufuldstændigt, så bliver beslutningerne det også. Og hvis vi ikke føler os forstået eller får en knage at hænge den nødvendige forandring op på, så flytter vi os ikke.

Du kan gøre en forskel

Og det er her du kommer ind, kære projektleder. Det er her du og jeg har en fantastisk mulighed for at påvirke de beslutninger, som skal træffes, og den adfærd, som er nødvendig.

Vi kan ikke påvirke alt – meget er ude af vores hænder. Men det interessante for mig er ikke, hvis skyld det er, at noget ikke går efter planen. Det interessante for mig er, om jeg kan gøre noget ved det.

Mit bedste råd er, at se indad, før du ser ud ad. Har du klædt din styregruppe godt nok på? Har de fået det fulde billede eller har du holdt igen, fordi du antog, at de vidste noget, eller du måske var bange for at stå i et slet lys? Har du serveret informationer på en måde, der virker for lige præcis dem? Og har du gødet jorden forinden? Kunne du på nogen måde have gjort noget for at styrke muligheden for en god beslutning for projektet?

Og de tiltag, du har gjort dig for at få dine interessenter til at følge den nye arbejdsgang, virkede de efter hensigten? Kunne du med fordel have gjort noget andet?

Vi kan ikke tvinge andre til handling. Men vi kan se indad og gennem egne handlinger forsøge at påvirke andre i en bestemt retning. Det er ret simpelt, og det virker.

Adfaerd_model
Flyverdragt-problemet

Lad mig give et eksempel.

En vintermorgen, for et par år siden, da jeg skulle have min yngste, Sven, i børnehave, inden jeg selv skulle videre ud og undervise, bad jeg ham tage flyverdragt på.

Jeg sagde – pænt og uden hævet stemme:

”Sven, du skal lige tage din flyverdragt på”, alt imens jeg gjorde mig selv klar. Han var ikke helt enig, for nu at sige det, som det var. Faktisk ignorerede han mig totalt. Så prøvede jeg igen – samme intention (han skulle have flyverdragt på), samme adfærd (en kommando), nu med hævet stemme:

”SVEN, nu skal du altså tage den flyverdragt på”. Samme resultat. Det udspillede sig nogle gange indtil jeg skiftede taktik. Det virkede jo tydeligvis ikke, det jeg gjorde.

Så jeg prøvede at ændre min adfærd – intensionen var den samme: Flyverdragten skulle på.

”Sven, jeg kan komme ud af døren før dig”. Gæt selv resultatet.

Pointen er…

Jeg spillede ind i hans virkelighed. En verden hvor alt på det tidspunkt handlede om at vinde – komme først, være stærkest, hoppe højest.

Min pointe er ikke, at det er din skyld, hvis dine interessenter ikke agerer hensigtsmæssigt. Men uanset hvis skyld det er, så er det stadig dig, der står med problemet, hvis det påvirker dit projekt.

Kunsten er at se på, hvad du kan påvirke under de givne præmisser i den givne kontekst. Læs dine interessenter og spil ind i deres virkelighed. Skyld kan vi bruge til at pege fingre, men det hjælper ikke noget. Vi står stadig med problemet. Så tag arbejdshandskerne på, kig på din egen adfærd og find her (måske) nøglen til, hvad du kan gøre, for at påvirke andre. Prøv det, det virker!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.