fbpx

Viden

fra os til dig

Skal I arbejde med strategisk sundhed? Så husk business casen

Ronja Ries Højbjerg / [email protected]

Strategisk sundhed er tidens helt hotte emne. Og med god grund.

I alt for mange år har medarbejderne på de danske arbejdspladser ikke rørt sig nok. Følgerne af en stillesiddende hverdag, der er presset på både menneskelige og mentale ressorucer, er i værste fald syge medarbejdere. Det er skidt for medarbejderne, lederne og i sidste ende også for organisationens performance og kultur.

Derfor skal vi arbejde med at indføre strategisk sundhed i organisationerne. Men hvordan gør vi det på den bedste og mest effektive måde?

Få indsigt i organisationen

For at få sundhed på dagsordenen – som var det en naturlig del af organisationens mission, vision og strategi – så kræver det en organisatorisk tranformation. Vi skal helt ind i kernen af forretningen og ændre på nogle ting.

Når vi i Promentum går ind og arbejder med organisatoriske forandrings- eller tranformationsprojekter, så består en stor del af vores forberedelse af at få den størst mulige indsigt i den organisation, vi skal hjælpe.

Den indsigt er vigtig at have bl.a. for at sikre topledelsens fokus, opbakning og strategiske prioritering, men mindst lige så vigtig er den, idet vi bruger den til at sammenfatte en business case.

Business case – hvorfor er den vigtig?

Hvis man skal indføre strategisk sundhed i en organisation, så kræver det en adfærdsændring hos ledere og medarbejdere. Der findes mange forskellige metoder og modeller til at arbejde med sundhed og adfærdsændringer, og en af metoderne er at arbejde med en business case.

Business casen hjælper ledelsen med at vurdere omfanget af implementeringen, kompetence- og kapacitetskrav samt at estimerer fordele og risici forbundet med implementeringen.

Kort sagt skal business casen hjælpe ledelsen med at træffe beslutninger.

I arbejdet med strategiske sundhed starter vi altid med at undersøge virksomhedskulturen og hvilke barrierer der kan stå i vejen for en succesfuld implementering.

Herefter undersøger vi, hvad vi kan gøre for at sikre, at medarbejderne får kendskab til den fremtidige proces.

Derudover er der en masse faktorer, som vi skal forholde os til, hvis vi vil sikre, at indsatserne skaber værdi.

Det er faktorer, såsom hvilke sundhedsudfordringer der skal fokuseres på? Hvornår og hvordan skal kommende løsninger implementeres? Hvilke løsninger findes der? Hvor stor er forandringen for organisationen, ledere og medarbejder? Hvordan motiverer man ledelsen og medarbejderne til at deltage?

Business casen skal vise, om vi kan skabe en rød tråd mellem besvarelsen af de spørgsmål og virksomhedens sundhed.

Hvordan laver man business casen i praksis?

Vi skal igennem tre faser, når vi opbygger en business case til arbejdet med strategisk sundhed. De tre faser ser sådan her ud:

Fase 1: Virksomhedskultur, organisering og adfærd – I første fase tilegner vi os viden igennem en kortlægning af organisationskulturen og eventuelle barrierer.

En egentlig kultur- og barriereanalyse hjælper os til at forstå og sætte os ind i den organisation, vi træder ind i, og er hele fundamentet for vores business case. Vi får en forståelse for hverdagen, holdninger og adfærden hos dem, der skal gøre noget anderledes.

Samtidig med det afdækker vi det praktiske arbejde i forhold til logistik, praktik og eventuelle barrierer for at sikre, at kommende tiltag bliver realistiske og kan implementeres succesfuldt. Her er det vigtigt at forholde sig til, hvilke kompetencer og kapaciteter, der er nødvendige internt i virksomheden for at forankre arbejdet med sundhed og trivsel i organisationen, og for at gøre det til en del af virksomhedskulturen og -identiteten.

Efterfølgende identificerer vi de adfærdsmæssige sammenhænge mellem medarbejdernes sundhed og deres arbejdsliv. Det der påvirker deres sundhedsadfærd kalder vi indirekte faktorer. Et eksempel kunne være en usund adfærd ved at have et lidt for stort kageindtag. Den adfærd kan være indirekte forårsaget af et stort arbejdspres eller en stressfyldt hverdag.

Det er derfor ikke nok kun at kigge på det store kageindtag, hvis man vil den usunde adfærd til livs. Der kan nemlig være flere faktorer i spil.

Fase 2: Sundhedstilstand – Derefter afdækker vi medarbejdernes sundhedstilstand, samt får et indblik i virksomhedens sundhedsparametre.

Her er det også vigtigt, at man forholder sig til den eksisterende viden (erfaring og forskning) om faktorer til at løse udfordringer på området vedrørende fysisk og mental sundhed på arbejdspladserne. Disse faktorer kalder vi forandringsfaktorer, og de kan omfatte fysisk træning, kost, relationer, strukturer og ledelse. Sundhedstilstanden afdækker vi med spørgeskema og fysiske sundhedstjek, hvis der er behov for det

Fase 3: Forretningspotentiale – På baggrund af de foregående to faser og eventuelle tidligere sundhedsprojekter, udarbejder vi den færdige business case, som indeholder mål, investeringer, risici og gevinster for implementeringen af strategisk sundhed i virksomheden. Til slut laver vi desuden en tranformationsplan, der skal hjælpe med at realisere business casen

Anbefalinger til arbejdet med implementering af strategisk sundhed

Kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning er to centrale element, når det kommer til en vellykket implementering af forandringer.

I arbejdet med at udvikle organisationen skal der arbejdes på alle niveauer, hvilket vil sige, at både frontmedarbejdere, nærledere og ledelsen skal i gang.

På alle niveauer skal man arbejde med kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning hos forandringsagenter og implementeringsteam, men I må ikke glemme at understøtte jeres ansvarlige på sundhedsprojekterne. Her kan viden og værktøjer til at udvikle, styre og lede strategiske sundhedsforløb være en anden del af den kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning, som kan være afgørende for succesen af forandringen af organisationen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

strategisk sundhed