Skab motivation i dit forandringsprojekt (næsten) uden at røre en finger – Odense Kommune, part II

af Andreas Lindemann | dec 19, 2017 | Artikel

”Skal du have folk med på en forandring, skal de være motiverede. Og motivation kommer ikke af sig selv. Det kræver vedvarende fokus fra dig som forandringsleder og fra ledelsen”. Dette er en gængs opfattelse og noget, du sikkert hører ofte. Men nogle gange kommer motivation faktisk mere indefra – og helt af sig selv – uden, at du som leder af forandringen, gør noget særligt. Det er mit arbejde med en større forandring i Odense Kommune et godt eksempel på, og du kan her læse om resultaterne af projektet samt en række erfaringer med at sikre motivation.

Den indre motivation kan skabe afgørende resultater

Jeg har netop oplevet, hvordan den indre motivation er en stærk drivkraft i forandringsprojektet i Odense Kommune. Her skal 110 medarbejdere træne fysisk sammen en time om ugen i arbejdstiden. Ikke alle var fan af ideen fra start. Men efterhånden som projektet er skredet frem, har langt de fleste medarbejdere fundet den indre motivation som gør, at de stadig træner 10 måneder efter projektstart. Og det har skabt et markant løft i kondition, trivsel og samarbejde samt markant fald i sygefraværet.

Indre og ydre motivation – spot forskellen

I motivationsforskningen skelner man mellem indre og ydre motivation. Den ydre motivation, som f.eks. løn og bonus, udspringer i sagens natur udefra og kommer derfor ikke af sig selv. Det interessante ved den form for motivation er, at den ikke bliver ved med at motivere. Sandsynligheden for, at f.eks. lidt ekstra i lønningsposen øger motivationen, er ikke stor på længere sigt. Belønning har det med at skabe flittighed på kort sigt, men gør også, at vi mister interessen på lidt længere sigt.

Arbejder du med at skabe ydre motivation ved at belønne i forhold til en bestemt indsats, så kan en lille ændring faktisk gøre en stor forskel. Typisk siger vi: ”Hvis I træner, får I en fælles middag”.

Her kan det give god effekt, hvis man først belønner EFTER indsatsen: ”Nu hvor I har trænet hårdt, så får I et gavekort til en fælles middag”. Det gør, at belønningen kommer efter indsatsen og derfor ikke er driveren i selve indsatsen. Præcis den tilgang har vi anvendt i forandringsprojektet i Odense Kommune. Men først arbejdede vi grundigt med den indre motivation, da vi havde en klar målsætning om, at medarbejderne skulle blive ved med at træne – også efter et år. Og det ville kræve, at medarbejderne selv fandt den indre energi og drive i indsatsen.

Hvad skal der til for at holde motivationen?

Den indre motivation handler kort sagt om, at vi alle sammen stræber efter at blive bedre hele tiden til det, vi gør – og vi vil gerne blive endnu bedre til det, der virkelig betyder noget for os. Mere konkret udspringer den indre motivation ifølge teorien af tre ting:

  1. Vi skal kunne se meningen med at gøre det – dvs. der skal være klart svar på, ”hvorfor skal jeg gøre det?”.
  2. Vi vil have indflydelse på eget arbejde.
  3. Vi vil blive bedre til det, vi gør (hvis det betyder noget for os).
  4. Jeg vil desuden tilføje et fjerde punkt: Vi skal kunne se resultaterne af vores egen indsats. Meget konkret.

Hvis vi skal skabe rammerne for den indre motivation, er det vigtigt, at vi synliggør ovenstående punkter for dem, der skal gøre noget anderledes.

Sådan gjorde vi i Odense Kommune

I Odense Kommune har vi arbejdet med alle fire punkter.

1. Skabe mening for medarbejderne

Vi startede med en fælles kick off, hvor alle medarbejdere bl.a. skulle definere, hvad det konkret ville betyde for vedkommende, hvis han/hun fik forbedret kondition og hvad det skulle bruges til. Desuden har et meget vigtigt omdrejningspunkt i projektet været trivselsambassadører, der blev udvalgt blandt medarbejderne ud fra den vurdering, at de var nogen af dem, der blev lyttet til. Deres vigtigste opgave har været at skabe motivation i hverdagen til at træne. Vi har sørget for, at trivselsambassadørerne havde viden og værktøjer til det.

2. Give medarbejderne indflydelse

Medarbejdernes mulighed for indflydelse blev imødekommet ved, at der blev lagt et individuelt træningsprogram baseret på individuelt sundhedstjek. Træningen er tilrettelagt sådan, at medarbejderne i høj grad selv kan bestemme, hvad de vil træne.

3. Gøre det muligt for medarbejderne at blive bedre

Medarbejderne har til hver træning en professionel træner koblet på, som hele tiden kan udfordre den enkelte og sørge for, at der trænes rigtigt – så de kan blive bedre.

4. Vis medarbejderne resultaterne

Og endelig har det været vigtigt at vise medarbejderne resultaterne af deres egen indsats. Og det har vist sig at være en afgørende faktor i forhold til at skabe den indre motivation.
For mig at se handler det sidste punkt om at tænke stort – men starte småt. Det handler om at have en stor vision, men lade de små, første skridt i hverdagen være det styrende. Det vil sige, at vi ikke kun skal tænke i de langsigtede mål, men også i at måle resultaterne af anstrengelserne undervejs i projektperioden. Det har vi netop gjort i Odense Kommune. De endelige resultater kan vi først se til februar. Men netop fordi det er så vigtigt at se de kortsigtede resultater af anstrengelserne for at bevare den indre motivation, har vi indlagt et mini-sundhedstjek lidt over midtvejs i forløbet.

Resultaterne taler sit eget tydelige sprog 

Der er skabt gode resultater i Odense Kommune. Konditallet er øget med 60%. Sygefraværet er faldet med 23%. Og det er ikke kun ledelsen, der ser glade ud. Medarbejderne har øget trivslen, forbedret samarbejdet og de knokler derfor fortsat løs med motionen i arbejdstiden med et smil på læben. Fordi de er motiverede – indefra. Krydret med en træner og en række forandringsagenter udvalgt blandt medarbejderne, som der bliver lyttet til.

Vil du læse mere om projektet og effekterne, kan du læse interviewet i fagbladet FOA med bl.a. medarbejdere og lederen:

Træning i arbejdstiden giver færre sygedage