I Promentum tror vi på, at fremtidens virksomheder kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at realisere FN’s Verdensmål.

Vi har et motto, der hedder: ”Projekter forandrer verden – vi forandrer projekterne”. Og vi tror på, at vi kan være med til at gøre en forskel ved at understøtte konkrete projekter, der arbejder på realisering af verdensmålene.

Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe og gennemføre disse projekter – og vi tror på, at vores kompetencer inden for projektledelse, implementering, bæredygtige ledelse og strategisk sundhed kan være med til at professionalisere arbejdet i SDG-projekterne.

  • SDG er forkortelsen for ‘Sustainable Development Goals’, som også omtales som FNs Verdensmål.

Realisering af FN’s Verdensmål kræver samarbejde på tværs

Vi tror på, at Verdensmålene opnås bedst gennem samskabelse på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder og NGO’er.

Og vi oplever, at Promentums bidrag i arbejdet med Verdensmålene er, at bringe parterne sammen og skabe en fælles dialog, at være katalysator for at etablere tværsektorielle partnerskaber og at understøtte det konkrete arbejde i forhold til at igangsætte, fondsfinansiere og implementere SDG-projekter.

Samarbejde med Crossing Borders

I forbindelse med vores arbejde med FN’s Verdensmål, har vi indgået et strategisk samarbejde med NGO’en Crossing Borders.

Promentum Verdensmålspark

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:


SDG-DK.dk

I samarbejde med Crossing Borders m.fl. arbejder vi på at etablere SDG-DK.dk.
SDG-DK.dk bliver en netværksplatform, der kan understøtte etableringen af grænseoverskridende partnerskaber (offentlige, private og NGO’er) og udviklingen og gennemførelsen af konkrete tværgående SDG-projekter. Desuden skal websitet fungere som videns- og erfaringsbank i forhold til praktisk arbejde i SDG-projekter.

 


Etablering af en SDG-konsulentuddannelse til kommuner

I samarbejde med Crossing Borders og en kommune arbejder vi på at udvikle en SDG-konsulentuddannelse for kommuner. Uddannelsen er målrettet de af kommunens udviklingskonsulenter, der arbejder med Verdensmålene, kommunens lærer, lokale erhvervsdrivende og relevante NGO’er. På uddannelsen er det hensigten at deltagerne bliver klædt på til – i fællesskab – at skabe lokale grænseoverskridende SDG-projekter. Uddannelsen skal have fokus på konkrete værktøjer til: samskabelse, projektledelse, fundraising, implementering, grænseoverskridende samarbejde og bæredygtig ledelse.

 


Implementering af strategisk sundhed i samfundets håndtering af kronisk syge og på ældreområdet

Målet med dette projekt er at skabe mere lighed i sundhed i DK og sikre at samfundet bruger ressourcerne på de kronisk syge og på ældreområdet klogt.

Projektet bliver udviklet i samarbejde med Copenhagen Living Lab, Promentum og en eller flere regioner.


 

Promentum og FNs Verdensmål