Bæredygtige projekter

Vores arbejde med FN’s Verdensmål

I Promentum tror vi på, at fremtidens virksomheder kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at realisere FN’s Verdensmål.

Vi har et motto, der hedder: ”Projekter forandrer verden – vi forandrer projekterne”. Og vi tror på, at vi kan være med til at gøre en forskel ved at understøtte konkrete projekter, der arbejder på realisering af verdensmålene.

Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe og gennemføre disse projekter – og vi tror på, at vores kompetencer inden for projektledelse, implementering, bæredygtige ledelse og strategisk sundhed kan være med til at professionalisere arbejdet i SDG-projekterne.

Realisering af FN’s Verdensmål kræver samarbejde på tværs

Vi tror på, at Verdensmålene opnås bedst gennem samskabelse på tværs af offentlige institutioner, private virksomheder og NGO’er.

Og vi oplever, at Promentums bidrag i arbejdet med Verdensmålene er, at bringe parterne sammen og skabe en fælles dialog, at være katalysator for at etablere tværsektorielle partnerskaber og at understøtte det konkrete arbejde i forhold til at igangsætte, fondsfinansiere og implementere SDG-projekter.

Samarbejde med Crossing Borders

I forbindelse med vores arbejde med FN’s Verdensmål, har vi indgået et strategisk samarbejde med NGO’en Crossing Borders.

Hvad står SDG for?

Det er forkortelsen for Sustainable Development Goals, som også omtales som FN’s Verdensmål.

Igangværende projekter