Salg – Fra fysiske kundemøder til virtuelle kaffemøder

Er det, at flytte salg fra fysiske kundemøder til virtuelle kaffemøder, succesens utopi?

Read English version Læs den engelske udgave.

Både ja og nej! Det er utopisk at tro at du vil kunne skabe den samme succes med virtuelle møder, som du har haft med de fysiske kundemøder – vel at mærke, hvis du gør det af nød og og som en “midlertidig løsning”.

Vil du ha succes med de virtuelle kundemøder, så fordrer det ikke kun en god forbindelse og det fysiske setup – det kræver også en mental omstilling, både hos sælger, leder – og hos kunden. Og sidstnævnte er du medansvarlig for at få med på rejsen.

Vi lever ikke i den illusion at virtuelle møder kan afløse de fysiske møder – men vi tror på kombinationen. Og denne er vigtig, specielt i vores nuværende situation med Corona – men det bliver den også i fremtiden, når vi bliver ramt af lign. forhindringer – uanset årsagen hertil.


Som sagt opnår du ikke succes, hvis du/i blot udstikker de nye retningslinjer, og sælgerne i desperation for salg og kundekontakt blot beslutter en “Coronaomstilling”. Det fordrer en reel omstilling af struktur, mindset og procedurer, som indbefatter nye rutiner og som inkluderer både de fysiske og virtuelle møder.
Vi tror ikke på en fremtid kun med virtuelle møder, lige så lidt som en kun med fysiske. Vi tror på en ny fremtid som veksler mellem de 2. De stærke bånd og fysiske møder kan ikke undværes, hvis vi skal sikre en stærk relation og et partnerskab med kunderne. De virtuelle møder må vi også indstille os på, fortsat er en del af vores fremtid – uanset Corona, miljø, økonomi mv., så er de kommet for at blive – i det rette setup.

Er du med på at begynde rejsen til en økonomisk og strategisk bæredygtig fremtid i salg? Start processen med vores kickstartforløb.

Forløbet indeholder:
  • 1 startworkshop a 3,5 times varighed, hvor i samler salgsafdelingen og evt støttefunktioner til denne workshop, der kan afholdes som fyraftensmøde. Formålet er at alle involveres og får ejerskab af processen.
  • Over de kommende 3-4 uger efter workshoppen afholdes der et strategimøde med udvalgte deltagere, og dette møde danner grobund og retning for yderligere 2 workshops for relevante grupper.
  • Herefter er der sparring, virtuelt og via telefon i integrationsfasen, så der sikres forankring.
Målet er, at i herfra har mulighed for og værktøjer til, selv at fortsætte rejsen mod den nye verden i salg og kunderelationer. Vi fortsætter selvfølgelig gerne på sidelinien, men optimalt set, så har i herfra 1-2 tovholdere internt der kan drive processen, med eller uden sparring fra os.