Rekruttering af ledere

Rekruttering til byggebranchen

Med udgangspunkt i mange års erfaring med arbejde og rekruttering inden for byggebranchen, tilbyder vi rekruttering af medarbejdere af forskellig art og på forskelligt niveau til byggebranchen.

Der er ingen tvivl om, at en fejlcastet medarbejder kan være en bekostelig affære både økonomisk, kulturelt og menneskeligt. Det kan påvirke både virksomheden, teamet og det enkelte menneske i lang tid efterfølgende.

Til gengæld kan den helt rigtige ressourceperson give både virksomheden, resultaterne og teamet et vigtigt løft ind i fremtiden.

At finde den helt rigtige kandidat er både tid- og ressourcekrævende – uanset om det er en ekstern eller intern kandidat, der skal findes. Der stilles store krav til faglighed, evne til at kunne skabe menneskelig resonans og til at kunne begå sig i komplekse professionelle relationer.

Derfor tilbyder Promentum vores kunder hjælp til arbejdet med at finde de rigtige medarbejdere og ledere.

Vores rekrutteringsproces bygger på et tæt samarbejde med den enkelte kunde og en grundighed i arbejdet med kultur, team og profilafklaringen, samt i search og selectprocessen.

Ansættelsen af den helt rigtige kandidat er kun første del af processen. De første 100 dage af alle ansættelser er essentielle for et vellykket partnerskab i det lange løb. Vi ved også, at det er en stor opgave at træde ind i en ny virksomhed eller ny stilling som kandidat. Derfor tilbyder vi i Promentum et onboadingforløb på 3 måneder efter ansættelse.

I onboardingforløbet får den valgte kandidat og relevante interessenter sparring og coaching af rekrutteringskonsulenten for at sikre en succesfuld ansættelse.

Vi har stor erfaring med at indgå samarbejde med interne HR-afdelinger i sparringsprocesser.

Promentums tre rekrutteringsfaser:

 

1. Opstart, afklaring og opsporing
I første fase afholder vi et opstartsmøde, hvor vi afdækker organisationens behov, profilen og stillingen. Efterfølgende laver vi en profilafklaring, hvor vi inddrager relevante interessenter, samt udarbejder en profilbeskrivelse og et stillingsopslag.

Fasen afsluttes med annoncering og opsporing af mulige emner.

2. Samtaler, tests og udvælgelse
Derefter afholder vores rekrutteringskonsulent en første samtalerunde med kandidaterne. Den efterfølges af testning og casebesvarelser, der gennemgås ved anden samtalerunde.

Efter anden samtalerunde sørger vores rekrutteringskonsulent for at afdække kandidaternes referencer, og på baggrund af helhedsbilledet bliver der anbefalet tre kandidater.

Til sidst afholdes der ansættelsessamtaler mellem kandidaterne, relevante personer fra organisationer og rekrutteringskonsulenten.

Fase to afsluttes med en udvælgelsesproces foretaget af relevante personer fra organisationen og rekrutteringskonsulenten.

3. Onboarding og sparring
Efter ansættelsen har kandidaten og rekrutteringskonsulenten et 3-måneders sparringsforløb. Forløbet involverer også relevante interessenter fra organisationen.

Vi hjælper med rekruttering indenfor følgende brancher

I Promentum tror vi på, at god rekruttering kræver branche-, fag- og jobkendskab. Og derfor hjælper vi udelukkende med rekruttering inden for områder, hvor vi har ekstra høj viden og branchekendskab.

Vi hjælper således med rekruttering af:

  • Projekteringsledere, projektledere, projektchefer og projektdirektører i byggebranchen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores rekrutteringsforløb.