Ledelse, kultur og strategi­implementering

Ledelse i dag indebærer meget mere end at have styringen og sætte kursen.

Som leder skal du være rollemodel, du skal være støttende, lyttende og ikke mindst motiverende for dine medarbejdere. Du skal agere fyrtårn, når forandringens vinde blæser i organisationen, og dine medarbejdere skal guides trygt igennem de nye tiltag. 

Og så skal du være kulturskaber. En god organisationskultur er essentiel for, at en organisation hænger sammen. Den skaber samhørighed og fælleskab, og det er påvist, at der er en stærk sammenhæng mellem kultur og resultater. 

For at jeres organisation skal blive ved med at levere stærke resultater, er det vigtigt, at du som leder hele tiden udvikler dig, og at jeres kultur harmonerer med jeres overordnede strategi.

Vores konsulenter har mange års erfaring med kultur- og lederudvikling på alle niveauer. Vi er specialister i rådgivning på projektlederområdet, hvor vi bl.a. kan tilbyde rådgivning af projektledere, rådgivning på konkrete projekter og rådgivning om etablering af projektkulturer. 

Vi kan hjælpe med:

 • Ledelsesudvikling og lederevaluering
 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Rådgivning af projektledere
 • Rådgivning på projekter
 • Rådgivning om projektkulturer
 • Teamsamarbejde
 • Kulturanalyse og effekt
 • Organisations- og kulturudvikling

Strategiimplementering

Implementering af nye strategiske tiltag kan være svært. Det viser forskningen. Helt nøjagtigt siger den, at 70% af alle forandringsprojekter fejler.

En strategi er ikke noget værd, hvis ikke den bliver implementeret og kommer til at leve i organisationen. For at lykkes med det skal implementeringen ske i hverdagen, og til det formål har vi udviklet en tilgang, som vi kan kalder ‘Hverdagsimplementering’.

Vi har med stor succes brugt hverdagsimplementering hos organisationer, der ønskede at implementere nye strategiske tiltag.

Vi er eksperter i implementering af forandringer, adfærdsdesign og ikke mindst strategisk sundhed.

Vi kan hjælpe med:

 • Hverdagsimplementering
 • Strategisk sundhed
 • Adfærdsdesign
 • Forandringsledelse

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere.