Kompetence- og kapacitets­opbygning

En organisations vigtigste ressource er medarbejderne.

Medarbejderne er dem, der får organisationen til at lykkes. Men for at de kan det, skal deres kompetencer hele tiden udvikles, så de bedst muligt kan understøtte organisationens overordnede strategi.

Hele processen fra kortlægning af, hvilke kompetencer hvilke medarbejdere skal besidde, til etableringen af en lærende organisation og ikke mindst implementeringen af kompetenceudviklingen, kan vi hjælpe jer med.

Vores konsulenter kan hjælpe jer med at lave en kapacitetsvurdering af jeres medarbejderes nuværende kompetencer.

Vi kan sammen med jer planlægge, hvad der skal til for at rykke dem i den rigtige retning. Og så kan vi sørge for, at den viden, medarbejderne får fyldt på, får lov at blive til kompetencer, der kan bruges i virkeligheden. Til det formål har vi udviklet en implementeringsmetode, som vi kalder ‘Hverdagsimplementering’.

Vi kan hjælpe med:

  • Rådgivning ift. strategisk kompetenceudvikling
  • Human Ressource Management
  • Kapacitetsvurdering og planlægning
  • Etablering af en lærende organisation
  • Hverdagsimplementering af kompetenceudviklingen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere.