Forandringsledelse

Vil du forandre hverdagen, så arbejd med forandringerne i hverdagen

Det lyder logisk, men alligevel har alt for mange forandringsprojekter fokus på planer og visioner – og langt mindre på hverdagen og de mennesker, der skal gøre noget andet end de plejer.

Vores erfaring er, at når man vil skabe forandringer, så skal der større fokus på de mennesker forandringen har effekt på i sidste ende. Derfor er implementeringen af forandringer vigtig. Implementering skal tænkes ind fra dag ét. På den måde bliver hverdagen integreret med udviklingen af forandringsprojektet. Og man sikrer at projektet udvikler sig, så det skaber effekt i sidste ende.

Vi hjælper organisationer med at skabe forandringer i praksis i deres hverdag. Vi er tilstede på arbejdspladsen. Vi observerer, rådgiver, underviser og sparrer direkte med de involverede parter.

Vi arbejder med fire dogmer, der sætter rammen for, hvordan vi tilgår planlægningsarbejdet:

  1. Involver brugerne i udviklingen – de har en anden viden og erfaring end dig selv. Og den viden er værdifuld for at få implementeringen til at ske.
  2. Formuler formålet med forandringen helt skarpt – hvis ikke den enkelte kan se meningen, kommer det ikke til at ske.
  3. Vær helt tydelig på rammer og retning for forandringen – involver kun folk i det, de reeelt har indflydelse på.
  4. Brug 25% af tiden på udvikling og 75% af tiden på implementering – implementeringen kræver vedvarende fokus i hverdagen fra både topledelse, nærledere og medarbejdere.