Strategiimplementering og forandringsledelse

Strategi og implementering

Strategisk ledelse af forandringer 

Som topleder er du vant til, at der bliver kigget din vej, når der sker forandringer. Det kræver, at du går forrest både ift. at påvirke kulturen, men samtidig også udviser respekt for den kultur, der er samt sikrer motivation og begejstring på lang sigt. Dermed skal du balancere mellem den rette mængde rammer og retning for forandringen og så give mulighed for indflydelse til dem, der skal forandre sig – både ledere og medarbejdere.

Løsningen af det dilemma kræver både strategisk planlægning, indspark fra forskningen og refleksion over fx jeres konkrete erfaringer fra tidligere implementeringer. 

Et andet dilemma, der også bliver tydeligt i transformationsprocesser, er balancen mellem selve forandringen med tilhørende leverancer – den nye strategi eller det nye CRM-system – og den menneskelige transition, som dem, der skal gøre noget anderledes, skal igennem.

Den menneskelige transition bliver næsten altid undervurderet. Måske fordi det er sværere at sætte på formel med et strategisk/rationelt perspektiv. Men nyeste forskningen viser, at vi i langt højere grad skal tage både vores hjerner og vores psyke mere alvorligt i ”den virkelige” verden. Med de rette metoder kan vi godt finde gode svar. 

Vi rådgiver dig til at finde løsninger på disse og lignende dilemmaer 

Lederen som bølgebryder i transformationer og forandringer 

I vores arbejde med strategisk ledelse af forandringer ynder vi at bruge en metafor, “lederen som bølgebryder”. Den indebærer, at du som leder har en vigtig rolle i at bryde forandringerne op i mindre bidder, der passer til de enkelte medarbejdere, så de ikke bliver væltet omkuld.

Omvendt er der også situationer, hvor forandringer godt kan tåle at komme i større portioner. For at du kan dosere ordentligt, ligger der et arbejde i at finde ud af, hvor stor forandringen er for dem, der skal forandre sig.

Konkret rådgiver vi i både design, planlægning og eksekvering af transformationsprocessser, og så hjælper vi med at tilføre et organisationspsykologisk og et gruppedynamisk perspektiv. 

Vi hjælper bl.a. med:

  • Kultur- og barriereanalyse herunder analyse af tidligere implementeringsprojekter koblet til forskningen
  • Opsætning af strategiske målsætninger 
  • Rådgivning af ledere og ledergrupper ift. strategisk rammesætning af forandringer 
  • Rådgivning om forandringskommunikation 
  • Rådgivning om håndtering af ”modstand” mod forandringer (som ofte mere er en invitation til at snakke om forandringen end egentlig modstand) 
  • Hjælp til at sætte processer op, der understøtter forandringen på den lange bane
  • Assistance til at eksekvere beslutningerne i hverdagen – og få fulgt op på, at det sker
  • At sætte fokus på den vedvarende opfølgning og læring  – i praksis
  • Analyse af gruppeprocesser og gruppedynamik

Kontakt

Kontakt os og lad os hjælpe jer på rette vej mod forandringerne.