fbpx
Både virtuel og fysisk undervisning

Digital ledelse

Digitalisering skaber nye markeder og ændrer paradigmet for, hvordan virksomheder arbejder

Digitalisering, innovation og forretningsudvikling er nu og i fremtiden 100% forbundet, og jeres organisations fremtid er afhængig af, hvor kompetent den er til at håndtere og fremme digital udvikling og derigennem skabe værdi for jeres kunder.

Business disruption sker i dag gennem digitalisering, og digitale globale transformationer, ikke lokale. Det betyder, at ingen branche, virksomhed eller organisation kan undgå at forholde sig til denne virkelighed.

Fakta er dog, at de fleste organisationer overhovedet ikke er organisatorisk forberedte og kompetente til at håndtere den digitale disruption og transformation. Alt for mange organisationer opererer stadig efter værdier og kompetencer, der fungerede i den ’industrielle tidsalder’, hvor man havde analoge værdisæt og traditionelle hierarkiske ledelsesmetoder, og ikke efter virkeligheden i dag og i fremtiden, der er den ’Digitale tidsalder’.

For at blive klædt ordentligt på som organisation kræver det efteruddannelse af virksomhedens ledere, der skal have de nyeste digitale ledelsesmetoder og viden om den digitale organisation. Udbyttet af det er, at lederne vil kunne lede organisationen og sikre digitale forretningsstrategier, der giver positivt finansielt afkast, og som sikrer, at virksomheden har de rette medarbejderprofiler i organisationen.

For at lykkes med en digitalisering og udvikling af sin organisation, kræver det en ledelse, der motiverer, inspirerer og engagerer til ubegrænset videndeling, hvor alle bidrager åbent til den løbende udvikling af digitalisering i virksomheden og alle led i virksomheden har et niveau af viden om digitalisering.

Som specialister og strategisk rådgivningsvirksomhed støtter vi virksomheder og organisationer i det private og offentlige med at få succes med digitalisering

  • Udvikling af eksekverbare digitale strategier med fokus på værdirealisering
  • Udvikling, reorganisering og implementering af digitale organisationer, der sikrer vækst og bæredygtighed for kunder, organisationens medlemmer og indtjening
  • Analyse og vurdering af digital modenhed i organisationen
  • Start eller genstart af virksomhedens digitaliseringsproces inkl. go to market-strategier, der er realistiske og giver sikker ROI
  • Rådgivning om bæredygtig digitalisering, der sikrer, at virksomheden er konsekvent i bæredygtighed og skaber bæredygtig værdi
  • Workshops og rådgivning til en digital virksomhedskultur med digitalt værdisæt
  • Coaching til topledere, direktionsmedlemmer og bestyrelser
  • Afholdelse og udvikling af Digitale lederuddannelser på MBA-niveau
  • Workshops og faglige saloner med fokus på praktisk håndtering af emner indenfor digitalisering, værdiskabelse og organisation
  • Rekruttering på direktør- og chefniveau med ansvaret for digitalisering og ledelse på senior C- og funktionslederniveau

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Kontakt

Kontakt os og lad os hjælpe jer på rette vej mod en digital fremtid.