Bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling

Regenerativ forretnings- og organisations­udvikling

Direktioner og ledelser i virksomheder på tværs af brancher og sektorer bliver i disse år udsat for et stadigt stigende pres fra en lang række aktører og systemer.

Dette pres kommer mange steder fra; fra kunder og borgere, der efterspørger nye typer af services, produkter og ydelser, fra konkurrenter, der opererer på samme marked, fra organisationens egne ansatte med forventningen om et meningsfuldt arbejdsliv, fra kampen om at tiltrække og fastholde nye kandidater, fra ændrede politiske, økonomiske, sociale og kulturelle magt- og indflydelsesformer, der udtrykker sig gennem nye fællesskaber, netværks- og vidensplatforme accelereret af SoMe og digital disruption. Og selvfølgelig fra klimaet og den ændrede biodiversitet som den helt store system-game-changer.

Alt sammen noget, der fordrer, at ledere i dag skal indrette deres forretningsmodel og organisation med afsæt i ændrede værdier og praksis for at fastholde sin eksistens i markedet og verden.

De seneste år har bæredygtighed været svaret på disse udfordringer.

Bæredygtighed er en afgørende milepæl, men ikke slutmålet. Det skyldes, at bæredygtighed beskriver opnåelsen af status quo, hvilket ikke er nok til at løse de udfordringer som ledere i dag står over for.

Den nye norm er, at ledere i dag skal forstå, at fremtidens virksomheder er regenerative. Det betyder, at virksomheder skal revitalisere og genopbygge – og dermed bidrage med mere værdi end de tager – i de livs- og økosystemer, de er del af. I den enkelte medarbejders liv, til samfundet, verden og naturen.

Den regenerative virksomhedsmodel har derfor både fokus på den kultur, ledere og medarbejdere skaber i dagligdagen, og på relationerne til kunder, samarbejdspartnere, leverandører, lokalsamfund, natur og miljø.

Virksomheder skal arbejde med et 360 graders fokus på at skabe mere værdi i disse relationer, end de tager.

I Promentum tror vi på, at de ledere, der forstår at lede ud fra denne regenerative logik er de ledere fremtiden kalder på.

Som specialister og strategisk rådgivningsvirksomhed hjælper vi vores kunder og samarbejdspartnere med at udvikle de kompetencer, kulturer og organisationsstrukturer, der sikrer en regenerativ omstilling. Og vi hjælper med design af produkter, produktionsprocesser og forretningsmodeller, der bidrager til handling og transformation mod en regenerativ fremtid.

I relation til regenerativ forretnings- og organisationsudvikling er vi særligt specialister og har kompetencer indenfor:

 • Hjælp til funding af bæredygtig omstilling – læs mere her
 • Udvikling og implementering af bæredygtige forretningsmodeller
 • Analyse og omstilling til cirkulær økonomi
 • Helhedsorienteret regenerativ forretningsudvikling – fra strategiudvikling til hverdagsimplementering
 • Etablering af regenerative organisationer. Herunder en omstilling af både den interne og eksterne del af organisationen
 • Anvendelse af Science-based targets (SBTs) i den regenerative omstilling
 • Udvikling af et regenerativt talentmiljø og etablering af en bæredygtig arbejdskultur med fokus på fysisk og mental sundhed
 • Etablering af nye, mindre hierarkiske organisationsformer
 • Etablering af Den frisættende organisation – og udvikling af en frisættende ledelseskultur
 • Strategisk implementering af FN’s Verdensmål både i dansk og international kontekst og gennem indikatorer for fremskridt
 • Styring af bæredygtigt leverandørsamarbejde og forsyningskæder
 • Rådgivning om certificering af B Corp, ISO, EMAS, FSC, MSC, m.fl.
 • 360-graders bæredygtighedsvurdering ud fra kvantitative og kvalitative analyser
 • Strategisk og optimalt tværsektorielt samarbejde og partnerskaber
 • Rådgivning af NGOer og start-ups indenfor bæredygtig omstilling
 • Dialoger og processer der skaber erkendelser og klarhed i forhold til eget og organisationens værdigrundlag (protreptik)
 • Uddannelse og træning af fremtidens regenerative ledere

Vil du vide mere?

Som eksperter i regenerativ og bæredygtig transformation har vi selvfølgelig gjort os en masse erfaringer. Nogle af de erfaringer har vi samlet i nedenstående tre artikler, der handler om den frisatte organisation, bæredygtig omstilling og den regenerative praksis:

Frisæt din organisation
Bæredygtig omstilling

Uddan dig som bæredygtig organisations- og forretningsudvikler

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af bæredygtighed og den regenerative tankegang får du viden og værktøjer til at styrke den bæredygtige udvikling i din organisations specifikke kontekst. Og du trænes i at mobilisere og lede organisationens ressourcer på både et forretningsmæssigt og organisatorisk niveau.

Læs mere om vores uddannelse som bæredygtig organisations- og forretningsudvikler her

Kontakt

Grobunden for fremtidens virksomheder bliver skabt nu - kontakt os og lad os hjælpe jer på vej.