fbpx
Bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling

Bæredygtig forretnings- og organisations­udvikling

Verden er på vej mod et nyt paradigme, hvor produkter, services og organisationer bør og skal efterlade mere værdi end de tager. Hvor systemer, strukturer, processer og mind-set bidrager til, at mennesker, organisationer, naturen, miljøet og hele samfund er sunde og fremtidsholdbare.

Vi ser en tendens til at tænke den bæredygtige udvikling i to systemer. Den ene handler om natur og miljø, den anden om mennesker og organisationer. I Promentum integrerer vi de to systemer. Vi arbejder og leverer ud fra en systemisk helhedsforståelse af bæredygtig forretningsudvikling. Vi mener, at det er essentielt at forstå, at kun velfungerende, sunde organisationer vil formå at omstille sig og derigennem skabe positive effekter på natur, miljø og samfundet. Det er netop denne helhedsorienterede bæredygtighedsforståelse, der gør et samarbejde med Promentum værdifuldt og effektivt.

Som specialister og strategisk rådgivningsvirksomhed hjælper vi vores kunder og samarbejdspartnere med at udvikle og implementere miljøreduktioner, ressourceeffektivitet og cirkularitet i produkter og produktionsprocesser. Vi hjælper med at udvikle de kompetencer, kulturer og organisationsstrukturer, der sikrer en bæredygtig organisation, og som fordrer reel handling og transformation.

I relation til bæredygtig forretnings- og organisationsudvikling er vi særligt specialister og har kompetencer indenfor:

 • 360-graders bæredygtighedsvurdering ud fra kvantitative og kvalitative analyser
 • Kortlægning af effekter på samfund og miljø gennem analyser af KPIs og LCAs
 • Science-based targets (SBTs), delmål og effektive roadmaps
 • Strategisk implementering af FN’s Verdensmål både i dansk og international kontekst og gennem indikatorer for fremskridt
 • Styring af bæredygtigt leverandørsamarbejde og forsyningskæder
 • Compliance og ikke-finansielt datarapportering, inkl. ESG-analyse
 • Rådgivning om certificering af B-Corp., ISO, EMAS, FSC, MSC, m.fl.
 • Frisættende ledelse og nye, mindre hierarkiske organisationsformer
 • Analyse og rådgivning i bæredygtig organisationskultur
 • Analyse og rådgivning indenfor strategisk sundhed
 • Strategisk og optimalt tværsektorielt samarbejde og partnerskaber
 • Rådgivning af NGOer og start-ups indenfor bæredygtig omstilling
 • Dialoger og processer der skaber erkendelser og klarhed i forhold til eget og organisationens værdigrundlag (protreptik)

Kontakt

Grobunden for fremtidens virksomheder bliver skabt nu - kontakt os og lad os hjælpe jer på vej.